Bibliografia românească modernă

Autori - Litera B
  1) BABA-NOVAK
 • Opera
 • Imagini
BABA-NOVAK
Vezi: LUGOMIRESCU, MILONE

Nu exista imagini
  2) BABAD, OSIAS H.
 • Opera
 • Imagini
BABAD, OSIAS H.
4015. ~ [...] O frumoasă amintire. Pentru vecinica pomenire sufletului mărinimos şi al prea timpuriu decedatului Paul Chatiner, de Osias H. Babad, rabin Suliţa (Dist. Botoşani). Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (19 x 13). 10 p. (I 5048)
Panegiricul, în versuri, compus de M. Clugmann. Text separat în limbile română şi ebraică; titlul rom. precedat de cel în l. şi caractere ebraice.

Nu exista imagini
  3) BABEŞ, ALEXANDRU (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, ALEXANDRU (1885-?)
În colaborare:
ATHANASESCU, N. şi ~. Un caz de fibro-sarcom al peretelui abdominal. Bucureşti, 1908.
BABEŞ, V. şi ~. L’absence de microbes visibles et cultivables dans un cas mortel ayant les caractères d’un érysipèle. Paris, 1910.
BABEŞ, V et ~. Note sur un cas de phlegmon emphysémateux et sur son microbe. Paris, 1909.
BABEŞ, V et ~. Sur un microbe mucogène bipolaire. Paris, 1909.

Nu exista imagini
  4) BABEŞ, ARGHIR (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, ARGHIR (1866-?)
4016. ~ Contribuţiuni la studiul inervaţiunei laringelui. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 28 Octombre 1897, de Arghir Babeş, Prosector de Anatomie, Fost intern al Spitalelor civile şi militare. Membru redactor la revista medicală Spitalul. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (23 x 16). VIII, 104 p., 5 f., 5 pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 437). (II 111370)
4017. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (25 x 17). 2 f., 95 p., 5 f., 5 f. pl. (II 111415)
4018. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1897. (22 x 15). VIII, 104 p., 5 f., 6 f. pl. (Laboratorul lucrărilor practice de anatomie de la facultatea de Medicină din Bucuresci). (II 61783)
4019. ~ Fapte şi observaţiuni. [De] Dr. Arghir Babeş, Fost prosector la Facultatea de Medicină. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1904]. (23,5 x 16,5). 64 p. (II 1539)
4020. ~ Hematom difus sub-peritonial puerpéral în periodul travaliului. [De] Dr. Arghir Babeş [...] Medic provizoriu al spitalului Pechea. Bucuresci. (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (23 x 16). 40 p. (II 111471)

Nu exista imagini
  5) BABEŞ, AUREL (1856?-1926?)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, AUREL (1856?-1926?)
4021. ~ *Conservarea canturilor în stare crudă, 1903. (Crăinicianu, p. 280 ; Cugetarea, p. 63.)
4022. ~ Contributions à l’analyse du lait, par Le Dr. Aurel Babeş. (Bucarest). [Bucarest, 1904]. (23 x 15). 4 p. cu il. (Extr. din Bul. Asoc. Farm, din România, nr. 6, 1904, Travaux originaux). (II 467383)
4023. ~ Contributions à la question de la conservation du lait cru en général et en particulier traité par le bioxyd d’hydrogen (eau oxygénée). [Par] Le docteur Aurel Babeş. Bucarest (Ateliers graphiques Socec & Co.), 1906. (24,5 x 16,5). 51 p., 1 tab. (Travail de l’Institut de Pathologie et Bactériologie de Bucarest). (Extr. de l’Arh. Veterin., nr. 4 şi 5-1905; 1 şi 2-1906). (II 15884)
4024. ~ Contribuţiuni la dozajul compuşilor clorului în secreţiunea stomacală, de Dr. A. Babeş. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (26 x 18). [6] p. (Bul. Soc. de Şt. din Bucureşti-Romània. An XIX, nr. 5, p. 886-891). (II 21576)
4025. ~ *Curs de chimie biologică. [190-?]. (Ciopală, p. 83)
4026. ~ De la morvine, par Dr. A. Babeş. Bucarest (Litho-Tip. Carol Göbl), 1894. (25 x 17). 7 p. (Travaux de l’Institut de Pathologie et Bactériologie de Bucarest). (II 111531)
Descriere după copertă.
4027. ~ O metodă gravimetrică pentru dozarea ureei şi a azotului loial şi o modificare a procedeului Kjeldahl, de Dr. A. Babeş. [Bucureşti, 1904]. (25,5 x 17,5). 8 p. cu il. (II 111466)
4028. ~ Méthode gravimétrique pour doser Furée et l’azote total. Une modification du procédé Kjeldahl par le Dr. A. Babeş. [Bucarest] (Tip. Minerva), [1905]. (24 x 16,5). 7 p. cu il. (Extr. din Bul. de farm. şi chim., nr. 3, an VII, Maiu-Iunie 1905). (II 6688)
4029. ~ Nouile reacţiuni pentru pigmenţii biliari (Torday şi Klier), de Dr. A. Babeş. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (26 x 18). p. 883-885. (Bul. Soc. de Şt. din Bucureşti-România, an XIX nr. 5). (II 21575)
Descriere după copertă.
4030. ~ Studiu asupra etiologiei tuberculosei, de A. Babeş, Intern al Spitalului Brâncovenesc. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte Grafice). 1913. (23,5 x 15,5). 7 p. (II 33499)
4031. ~ *Studii asupra sterilizării apei, 1900. (Crăinicianu, p. 279 ; Cugetarea, p. 63)

În colaborare:
4032. ~ *Asupra unei gastro-toxine, de A. Babeş şi A. Teohari, 1900. (Crăinicianu, p. 279; Cugetarea, p. 63)
4033. ~ *Asupra unei hypercloridrii experimentale, de A. Babeş şi A. Teohari, 1900. (Crăinicianu, p. 280 ; Cugetarea, p. 63)
4034. ~ Capra (Vaca săracului). Numeroasele foloase ce poate aduce castraţiunea caprelor. Studiu biologic, igienic şi economic, de A. Babeş şi P. Oceanu. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională, 1910. (23,5 x 16,5). 84 p. cu il. (II 19272)
4035. ~ Cercetări originale despre pelagra în România, de Dr. A. Babeş şi Dr. V. Buşilă, cu 29 stampe şi 36 tabele statistice. Premiul Adamachi din 1912. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1915. (31 x 20,5). XV, 306 p., 39 tab., 8 f, 24 f. pl., 3 diagr., 1 h. 20 lei. (Academia Română). (Public. Fond. Vasile Adamachi, nr. XXXIX, tom VI). (III 191981)
4036. ~ 1. Coefficient réfractométrique du liquide céphalo-rachidien; 2. Nouvelles contributions à Vétude de la réfraetométrie du liquide céphalo-rachidien [III, IV-ème note], par Le prof. Dr. A. Babeş, chef du service chimique de l’Institut Bactériologique et Aurel A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (25 x 18). p. 116-121. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Académie Roumaine. II-ème année 1913/14, nr. 4). (II 33414)
Descriere după copertă.
4037. ~ 1. Coefficient réfractométrique du liquide céphalo-rachidien dans Vèpilepsie (7-me note) ; 2. La relation entre l’indice de réfraction du liquide céphalo-rachidien et sa composition chimique (8-me note), par Le Prof. Dr. A. Babeş, chef[...], et Aurel A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (25 x 18). p. 180-184. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., II-ème année 1913/4, nr. 6). (II 33414)
Descriere după copertă.
4038. ~ Efectele regimului melasic asupra animalelor bovine producătoare de lapte de Dr. A. Babeş şi N. I. Dinescu. S.l., [1904]. (25,5 x 18). 10 p. (II 111467)
Descriere după datele de la începutul textului.
4039. ~ 1. L’inanition chez les herbivores. 2. Les albuminuries et les cylindruries consécutives à l’inanition chez les herbivores, par Dr. A. Babeş et C. Bantoi. Bucarest (Inst. d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu). 1913. (23,5 x 16). [21] p. cu il. (Academia Română). (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. I-ere année, nr. 4, 1912/13, p. 192-212. Extr.). (II 33401)
4040. ~ Indice de réfraction du liquide céphalo-rachidien chez les enfants, 9-me note, par Le Prof. Dr. A. Babeş, chef[...], et Aurel A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (25 x 18), [2] p. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., II-ème année 1913/4, nr. 10, p. 320-321). (II 33414)
Descriere după copertă.
4041. ~ Un nou antiseptic (Corossuccin). [De] Dr. A. Babeş si F. Begnescu. Bucureşti (Atel. Socec), 1905. (25 x 17,5). 12 p., 2 f. tab. (Extr. din "Arhiva Veterinară"). (II 111464)
4042. ~ Un nouvel antiseptique (le corossuccin ). [du] Dr. A. Babesh et du vétérinaire F. Begnesco. Bucureşti, Inst. de Arte Graf. şi Editură Minerva, 1906. (24 x 16,5). 14 p. (II 15889)
4043. ~ Recherches réfractométriques sur le liquide céphalo-rachidien normal [I-ère note]. par Dr. A. Babeş et A. A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). [3] p. (Academia Română). (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., II-ème année, nr. 1, 1913/4, p. 60-62. Extr.). (II 33414)
Descriere după copertă.
4044. ~ 1. Réfractométrie du liquide céphalorachidien dans les maladies infectieuses ; 2. La réfraetométrie du liquide céphalo-rachidien dans les affections croniques [V, Vl-ème note]. par Le Prof. Dr. A. Babeş, chef[...], et Aurel A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graph Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (25 x 17,5). p. 150-156. (Bull. dela Sect. Scient, de l’Acad. Roum., II-ème année 1913/4, nr. 5). (II 33414)
Descriere după copertă.
4045. ~ La réfractométrie du liquide céphalo-rachidien dans les méningites aiguës. par Prof. Dr. A. Babeş, Chimiste à l’Institut de bactériologie de Bucarest et A. A. Babeş. Bucarest (Inst. d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 73-75. (Academia Română). (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. II-ème année, nr. 2, 1913/4. Extr.). (II 33414)
Descriere după copertă.
4046. ~ Sur la technique de la réfractométrie du liquide céphalo-rachidien, 10-me note. par Le Prof. Dr. A. Babeş, chef[...], et Aurel A. Babeş. Bucarest (Inst.d’Arts Graph. Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (25 x 18). [5] p. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., II-ème année, 1913/14, nr. 10, p. 321-325). (II 33414)
Descriere după copertă.

Vezi şi :
BABEŞ, V. şi ~. Études sur les filtres à sable et sur l’aqueduc de la ville de Bucarest. S.l., [1889].
~. Studii asupra filtrelor de nisip şi a apeductului de Băcău. Bucureşti, 1889.
~. Sur un nouveau principe appliqué à la stérilisation de l’eau. Paris, [1892].
~. Ueber ein Verfahren, keine freies Wasser zu gewinnen. S.l. [1892].
OCEANU, P. şi ~. Les effets physiologiques de l’ovariotomie chez la chèvre. Paris, 1905.
~. Ovariotomia şi efectele operaţiunei la capră... Bucureşti, 1905.
THEOHARI, A. şi ~. Acţiunea apei de Slănic (Moldova) ... Bucureşti, 1910.
~. Despre un serum gastroloxic... Bucureşti, 1906.
~. Ueber ein gastrotoxisches Serum... Berlin, 1905.

Nu exista imagini
  6) BABEŞ, AUREL A. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, AUREL A. (1886-?)
4047. ~ Lichidul cefalo-rachidian (studiu clinic şi experimental). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... Ianuarie 1915. de Aurel A. Babeş, Intern al Spitalului Brâncovenesc. Asistent al Institutului de Bactériologie şi Anatomie patologică din Bucureşti. Fost Prosector al Facultăţei de Medicină din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (24,5 x 18,5). 591 p. cu il., 9 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1389). (II 41377)
Bibliografie la p. 499-591.
4048. ~ Un simptom nou în aortita abdominală. de Aurel A. Babeş. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte Grafice), 1913. (23 x 16). 6 p. (Extr. din rev. "Spitalul", nr. 11 din 1913). (II 33431)
4049. ~ Studiu asupra pericarditelor cu lichid enorm. de Aurel A. Babeş. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte Grafice), 1913. (23,5 x 16). 6 p. cu il. (II 35075)

În colaborare:
4050. ~ Anatomie şi mica chirurgie, de Aurel A. Babeş şi Alexandru C. Borcescu, profesori ai Facultăţii de Medicină. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1912. (24,5 x 17). 160 p. (Conferinţe pentru concursul de Externat al Spitalelor din Bucureşti, [nr. 1-18]). (II 31196)
4051. ~ Refractometria lichidului cefalo-rahidian normal, de Aurel A. Babeş şi Mihail Iliescu. [Bucureşti] (Stab. grafic Universala Iancu Ionescu), 1913. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. din rev. "Spitalul" nr. 9 din 1913). (II 33430)
4052. ~ Sindromul ovarotimic. De Aurel A. Babeş [şi] A. Ath. Zega, Interni ai Spitalului Brâncovenesc. [Bucureşti] (Stab. Grafic. Universala Iancu Ionescu), 1913. (23 x 16). 16 p cu il. (Extr. din rev. "Spitalul", nr. 12/1913). (II 33498)

Vezi şi:
BABEŞ, A. şi ~. Coefficient réfractométrique du liquide céphalo-rachidien. Bucureşti, 1913.
~. Coefficient réfractométrique du liquide céphalo-rachidien dans l’épilepsie (7-me note). Bucureşti, 1914.
~. Indice de réfraction du liquide céphalo-rachidien chez les enfants, 9-me note. Bucureşti, 1914.

~. Recherches réfractométrique sur le liquide céphalo-rachidien normal. Bucureşti, 1913.
~. La réfractométrie du liquide céphalo-rachidien dans les méningites aiguës. Bucureşti, 1913.
~. Réfractométrie de liquide céphalo-rachidien dans les maladies infectieuses... Bucureşti, 1913.

~. Sur la technique de la réfractomëtrie du liquide céphalo-rachidien, 10-me note. Bucureşti, 1914.
Babeş, V. et ~. Les lésions gastro-intestinales dans la pellagre... Bucureşti, 1916.
~. Un cas de maladie de Gaucher, avec grandes cellules éosinophiles... Paris, [1913].
MÂRTZ, F. şi ~. Despre maladia lui Gaucher sau Epitelioma primitiv al Splinei... Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  7) BABEŞ, EMIL (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, EMIL (1858-?)
(Argus; dr. B. E.)
4053. ~ A Budapesti Görög-Olláh Egyházközség (Tényvàzlat). Ismerteti Dr. Babeş Emil. Budapest (Nyom. Birăuţiu D. Könyvnyomdájában), 1909. (21,5 x 15). 49 p. (BCU-ClN 120267)
4054. ~ Diagnoza. Studiu asupra situaţiunii politice a Românilor din Ungaria. De Dr. Emil Babeş. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1910. (22,5 x 15,5). 231 p. 3 coroane. P. Rom.: 4 lei. (III 59982)
4055. ~ *Nemzetiségi politikánk hibái és bünei. (semnată Argus) Budapest, Pfeifer Ferd. biz. 1908. 8-r. 148 l. (B. H. 1901-1910. VI, p. 33 ; Cugetarea, p. 63)
4056. ~ A nèpiskolai törvényjavaslat és a nemzetiségek. Irta: dr. B. E. Budapest (Franklin-Târsulat Nyomdája), 1907. (16,5 x 10). 24 p. (Inst. Teol.-S, 5138)
Autorul identificat după Catalogul Bibliotecii Inst. Teologic din Sibiu.
4057. ~ A választójogi reform és a nemzetiségek. Irta: Argus. Budapest, Pfeifer Ferdinand Könyvkereskedése (Bokor Dezsö könyvnyomdája), 1912. (20 x 13). 101 p. (II 28893)
Autorul identificat după: Uni, 22 (1912), nr. 104, oct. 8, p. 7. În B. H. 1911-1920. VI, p. 70, atribuită greşit lui Berczik Arpad.

Nu exista imagini
  8) BABEŞ, ION G.
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, ION G.
4058. ~ Din istoricul fabricei de postav Azuga, [de Ion G. Babeş, Director comercial al Fabricei de Postav Azuga]. Azuga, 1906. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu). 1906. (21,5 x 14). 28 p., 8 f. pl. (II 24027)
Autorul, la sfârşitul textului.
4059. ~ Din Plaiul Peleşului. Schiţe geografice, istorice şi economice. De Ioan G. Babeş. Harta topografică a localităţilor Predeal, Azuga, Buşteni şi Poiana-Ţapului şi 10 ilustraţiuni. Bucureşti, Edit. autorului (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (21 x 14). VIII, 175 p., 12 pl. (I 76298)
4060. ~ Spitalul Principele Nicolae din Azuga Buşteni. Monografie, de Ion G. Babeş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu). 1914. (21,5 x 14,5). 103 p., 12 f. pl. (II 229870)

Nu exista imagini
  9) BABEŞ, VICTOR (1854-1926)
 • Opera
 • Imagini
4144. ~Importanţa bacteriologiei în anatomia patologică, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21,5). 12 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Anal. Acad. Rom., Ser. II. -Tom. XXVI. Mem. secţ. şciinţ., No. 2, p. 69-80). (II 111560)
Descriere după copertă.
4145. ~ Instrucţiuni asupra pestei (ciumei). Elaborate din însărcinarea Consiliului Sanitar. Superior de Prof. V. Babeş. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (24,5 x 17). 1 f., 16 p. (Ministerul de Interne. Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar). (II 111417)
4146. ~ Instrucţiuni şi noţiuni utile pentru combaterea unor boale epidemice în armată (holera asiatică, ciuma, febra tifoidă şi dizenteria). Întocmite de Profesor Dr. V. Babeş. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (16 x 10). 87 p. (Din publicaţiunile Revistei Sanitare Militare). (I 192610)
4147. ~ Idem. Bucureşti (Atelierele Grafice DPC, Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1915. (23,5 x 16). 52 p. (Din publicaţiunile Revistei sanitare militare). (II 44449)
4148. ~ În ce măsură a contribuit ştiinţa română la combaterea boalelor infecţioase în răsboiu, de Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1916. (27,5 x 21,5). 24 p. 30 bani (Extr. din Anal. Acad. Rom., Ser. II, Tom. XXXVIII. Mem. Secţ. Şt., No. 10, p. 261-284). (II 47966)
Descriere după copertă.
4149. ~ Încercări făcute pentru găsirea microbului turbării, de Prof. Dr. V. Babeş [...].(Cu 1 stampă). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21). 9 p., 1 pl. 30 bani. (Extr. din Anal. Acad. Rom., Ser. II - Tom. XXVI. Mem. Secţ. Sciinţ., No. 4, p. 89-97). (II 111558)
Descriere după copertă.
4150. ~ Krboncztani kőzlemények a budapesti szegénygyermekkórházból. A szivbeli sővény rendellenességek egy sajátságos alakjáról. Babesiu Victor, tr. sc. gyermekkórházi boncznoktól Budapesten. [Budapest, 1879]. (22 x 14,5). 11 p. (Kűlőnlenyomat az Orvosi Hetilap 1879 evfolyamából). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4151. ~ Korszövettani es kiserleti tanulmdnyok a tuberculosisrâl. II. Az oriási sejtek. Babes Victor magántanártol. [Budapest, 1883]. (22 x 15). 11 p. (Különlenyomat az Orvosi Hetilap 1883. evfolyamábol). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului
4152. ~ Kozlőmények a lepesti szegénygyermekkórházból. Adatok a kanyaró és akanyarós-tüdölob koroktanáhos. Babeş Viktor tr., kórboncztani tanársegédtöl. [Budapest, 1881]. (22 x 15). 10 p. (Különlenyomat az Orvosi Hetilap 1881. évfolyamából). (III 111316)
4153. ~ Lebersyphilis [von] Babes. Teschen (K. und K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska), [1899]. (22 x 14,5). 4 p. (Separat-Abdruck aus der Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften). (II 597369)
Autorul menţionat la sfârşitul textului.Descriere după titlul de la începutul textului. Anul, cu cerneală pe exemplarul BAR.
4154. ~ Die Lehre von der Hundswuth zu Ende des 19. Jahrhunderts. Von Prof. V. Babeş în Bukarest. [Berlin] (Druck von L. Schumacher), [1900]. (23 x 14,5). 21 p. (II 374625)
Descriere după datele de la începutul textului.
4155. ~ Die Lepra. Von Dr. Victor Babeş, Professor der pathologischen Anatomie und Bacteriologie an der Universität, Director des pathologischbacteriologischen Institutes in Bukarest. Mit 66 Abbildungen in Text und 10 Tafeln, davon 8 in Farbendruck. Wien, Alfred Holder, k.u.k. Hof- und Universitäts-Buchhandler (Druck von Friedrich Jasper), 1901. (25,5 x 17,5). XII, 338 p., 1 h., 9 f., 9 f. pl. 10 M. 60 Pf. (Specielle Pathologie und Therapie. Herausgegeben von Hofrath Prof. Dr. Herman Nothnagel. XXIV. Band, II. Hälfte, II. Abtheilung). (II 111528)
4156. ~ Lepra. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Mit 1 Tafel. Jena, Verlag von Gystav Fischer, 1906. (25 x 17). [33] p., 2 f. pl. (Separat-Abdruck aus dem Handbuch der pathogene Mikroorganismen. Herausgegeben von Prof. Dr. W. Kolle und Prof. Dr. A. Wassermann in Berlin, Erster Ergänzungsband, P. 155-187). (II 111499)
4157. ~ Lepra. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Mit 1 Tafel. [Jena, 1906]. (23 x 15,5). 34 p., 1 pl. (Handbuch d. pathogene Mikroorganismen. Erster Ergänzungsband). (II 467384)
Descriere după datele de la începutul textului.
4158. ~ [Lepra in] Rumänien. Bericht von V. Babes in Bukarest. (Hierzu eine Tafel). S.l., [1904]. (23 x 15). 45 p., 1 pl. (Sonderabdruck aus den Verhandlungen und Berichten des V. Internationalen Dermatologen - Kongresses, I. Bd.). (II 467385)
4159. ~ *Der Leprabacillus und die Histologie der Lepra. Tratat edit. de Tipogr. Karger. Berlin (Tip. Karger), 1898. 338 p. cu 8 planşe. (Bibliogr. Babeş, p.35)
4160. ~ Lésions des capsules surrénales dans la tuberculose, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biol. (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 23 Janvier 1908), p. 194)). (II 550074)
4161. ~ *Lésions fines des testicules dans la rage. Com. Reun. biol. Bucureşti 12 Mai 1909. Paris, 1909. [2] p. (Extr. C. R. de la Soc. biol., p. 986-987). (Bibliogr. Babeş, p. &5)
4162. ~ Lésions histologiques des muscles dans les différentes formes de myopathies primitives. Par V. Babeş (Planches I à III). Paris (Impr. Becquet fr.), [1889]. (22 x 14,5). [17] p., 3 f. pl. (Arch. roum. de Médecine et de Chirurgie, t. II, 1889, p. 17-33. Extr.). (II 437194)
Descriere după datele de la începutul textului.
4163. ~ Lésions inflammatoires et microbiennes des capsules surrénales, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, impr.), 1908. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Juillet 1908, p. 235). (II 5500871)
4164. ~ Lesiunile sistemului nervos în pelagra, de Dr. V. Babeş [...]. [Bucureşti, 1900]. (23 x 16). 7 p. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom XXII. Partea administrativă şi Desbaterile). (II 374653)
Descriere după datele de la începutul textului.
4165. ~ Lupta pentru sănătatea publică în România. [De] Prof. Dr. A. Babeş. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1904. (16 x 12). 15 p. (Extr. din ziarul Cronica). (I 111145)
4166. ~ Der Madurafuss. (Aktinomyces des Fusses, Pericol, Mycetom). Von Prof. Dr. V. Babeş in Bukarest. Mit 1 farbigen Figur im Text und 1 farbigen Tafel. [Jena, 1903]. (22 x 15,5). [17] p. cu il., 1 pl. (Separatabdruck aus dem Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, Fünfzenhte und sechzehnte Lieferung, 1903, P. 454-470). (II 469532)
Descriere după copertă.
4167. ~ Der Madurafuss. (Aktinomyces des Fusses, Perical, Mycetom). Von Prof. Dr. V. Babeş in Bukarest. Mit 1 farbigen Tafel und 1 farbigen Figur im Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1912. (21,5 x 15). 24 f. (Handlich der pathogenen Mikroorganismen. 2 Aufl. Bd. V. Spalte 1-24. Separat-Abdruck). (II 469517)
Lipsesc planşele. Datele completate după extrasul de mai jos, cu copertă.
4168. ~ Der Madurafuss. (Aktinomyces des Fusses, Perical, Mycetom). Von Prof. Dr. V. Babes in Bukarest. Mit 3 Tafeln und 1 Figur im Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1912. (23 x 15). [26] p. cu il., 4 f. pl. (Abrudck aus: Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. II. vermehrte Auflage. V. Band, P. [365]-390). (II 597369)
Descriere după copertă.
4169. ~ Les maladies infectieuses en médecine légale. Par M. V. Babeş. (de Bucarest), Correspondant de l’Académie de Médecine. Paris, J.-B. Baillière et Fils, (Corbeil, Impr. Ed. Crété), [1899]. (22 x 15). 21 p. (Extr. des Annales d’hygiène publique et de médecine légale, N-os de Mars 1899). (II 111369)
Descriere după copertă.
4170. ~ Das Maltafieber. (Mittelländisches Fieber). Von Prof. Dr. Babeş in Bukarest. Mit 1 farbigen und 1 schwarzen Figur im Text. [Jena, 1903]. (22 x 15,5). [8] p., cu il. (Separatabdruk aus Handbuck der pathogenen Mikroorganismen. Fünfzehnte und sechzehnte Lieferung, 1903, P. 438-445). (II 469531)
Descriere după copertă.
4171. ~ Mesuri propuse în contra holerei, de D-rul V. Babeş, Profesor şi director al Institutului de patologie şi de bactériologie. Bucuresci, Edit. ziarului Constituţionalul (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (16 x 12). 16 p. 10 bani. (I 109577)
4172. ~ Mémoires originaux. I. Sur un bacille produisant la gingivite et les hémorrhagies dans le scorbut. Par M. le professeur Babes (Travail de l’Institut de Pathologie et de Bactéoriologie de Bucarest). Paris, G. Masson Editeur, (1893]. (22 x 15). p. 607-619, 2 f. pl. (Extr. des Arch. de méd. exper. Tom. V). (II 550325)
4173. ~ Microbii mucoşi şi septicemia mucósă. Metoda română în tractamentul turbării. De Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Studiu asupra etiologiei febrei aftóse episootice. De V. Babeş şi G. Proca. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (27,5 x 20). 47 p. (Extr. din Anal. Acad. Rom., Ser. II - Tom. XIX. Partea Administr. şi Desbaterile). (II 111570)
4174. ~ Milzbrand. Der Milzbrand (Anthrax Pustula maligna, Milzbrandige gastro-intestinale Mykose, Hadernkrankheit), [von Dr. Babeş]. Teschen (K. und k. Hofbuchdruck, Karl Prochaska), [1896]. (22,5 x 15). 8 p. cu il. (Separat-Abdrurck aus der Bibliothek medicinischer Wissenschaften. I. Interne Medicin und Kinderkrankheiten, II. Bd). (II 374676)
Autorul menţionat la sfârşitul textului. Datat după: Crăinicianu, p. 119.
4175. ~Ein Ministerium für das offentliche Sanitätswesen. Von Prof. Dr. V. Babeş in Bukarest. S.l., [1899]. (22 x 15,5). 2 p. (Separat-Abdruck aus des Hygienischen Rundschau, 1899, No. 11). (II 340000)
4176. ~ Les modifications histologiques des organes et en particulier des noyaux des leucocytes dans certaines formes d’anémie. Par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biol. (Séance de la Réun. biol. de Bucarest du 8 Juillet 1909), t. LXVII, p. 299). (II 467582)
Descriere după datele de la începutul textului.
4177. ~ Moyens propres à combattre la Morve des Chevaux, par Mr. le Prof. Dr. V. Babeş, traduit par I. St. Furtuna, Inspecteur Général, chef du service vétérinaire et I. P. Pejan, Inspecteur vétérinaire du service vétérinaire des chemins de fer. Bucureşti (Tip. Munca), 1903. (24 x 17). 103 p. (II 111383)
4178. ~ La néphrite hypogénétique, par V. Babeş, Professeur à la Faculté de Médecine de Bucarest. Paris (Impr. de la Semaine Médicale), 1905. (21,5 x 13). 8 p. (Extr. de la Semaine Médicale du 8 février 1905). (II 467362)
Descriere după copertă.
4179. ~ Die Neubildungen d. Haut, (o parte în colab. cu Schwimmer), 1883. 8°. 77 p. cu 11 fig. în text. (Extr. Handbuch d. spec. Path. u. Therapie, T. XIV, 2). (Crăinicianu, p. III; Bibliogr. Babeş, p. S)
4180. ~ *Neuere Erfahrungen über Negrikör-perchen. [Bucureşti], 1917. [7] p. (Extr. Bull. de la sect., sclent (Acad. Roum.), t. V, Nr. 4, p. 144-150). (Bibliogr. Babeş, p. 74 )
4181. ~ Neuere Erfahrungen ueber Bueckfalls-fieber, von Prof. Dr. V. Babes. Bucureşti, Libr. Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Sum, 1917. (23,5 x 16,5). [5] p. (Extr. din Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. V-eme année 1916/7, Nr. 4, p. 139-143). (II 50353)
Descriere după copertă.
4182. ~ Neuere Untersuchungen über die Wirkungen der Nerivensubstanz bei Erkrankungen des Nervensystems. Von Prof. Dr. V. Babes in Bukarest. Wien (Buchdruckerei Industrie), [1900]. (23 x 15). 14 p. (Separat-Abrduck aus Nr. 24 und 25, 1900, der Klinischtherapeutische Wochenschrift). (II 111357)
Descriere după datele de la începutul textului.
4183. ~ Les nodules rabiques et le diagnostic rapide de la rage, par Le Professeur V. Babès (de Bucarest). Paris, Georges Carré et C. Naud, Editeurs (L. Maretheux, imprimeur), 1900. (21 x 13,5). 13 p. cu il. (Extr. de la Presse médicale, Nr. 75, 8 Septembre 1900). (II 374744)
Lipsă coperta.
4184. ~ Note sur la méningité pétéchiale épidémique et sur la présence du meningcccoque au niveau des éruptions hémorrhagiques, par Mr. le Dr. V. Babeş, membre. [De] l’Académie Roumaine. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (23,5 x 15,5). [6] p. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., IV-ème Année, 1915/16, Nr. 10, p. 367-372). (II 46929)
Descriere după copertă.
4185. ~ Note sur la variété noire du pied de Madura, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie.). (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 15 Décembre 1910), t. LXX, p. 73). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4186. ~ Note sur l’ètiologie de certaines formes d’entérite cholèriforme et dysentérique. Par Victor Babeş. [Paris, 1888]. (22 x 14,5). [5] p. (Arch. Roum. de Médecine et de Chirurgie, p. 23-27. Extr.). (II 437196)
Cu menţiunea: "À suivre". Descriere după datele de la începutul textului.
4187. ~ Note sur le diagnostic histologique de la rage, par. V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprim.), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biolog. (Séance de la Réun. biolog, de Bucarest du 30 Janvier 1908), p. 284). (II 550076)
4188. ~ *Note sur le rapport des bacilles de la tuberculose et de la lèpre avec les surfaces tégumenteuses. Paris, 1883. 8°. (Rally L, p. 18 ; Bibliogr. Babeş, p. 8)
4189. ~ Note sur les causes des paralysies au cours du traitement antirabique, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprim.), [1908]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biolog., Séances de la Réun. biolog, de Bucarest du 17 Novembre et du 3 Décembre 1908, p. 693). (II 467585)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat şi după: Bibliogr. Babeş, p. 60.
4190. ~ Note sur les différences qui existent entre les microbes appartenant au groupe des paratyphiques B., par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (24,5 x 16). 1 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biolog., Séance de la Réun. biolog, de Bucarest, du 20 Février 1908, p. 415). (II 37367)
Descriere după datele de la începutul textului.
4191. ~ Le nouvel Institut sanitaire de pathologie et de bactériologie de Bucarest, par M. le professeur Babès. Paris, C. Naud, Editeur (L. Maretheux, imprimeur), 1901. (21,5 x 13,5). 31 p. cu il. (Extr. de "La Presse médicale", No. 99, 11 Décembre 1901). (II 111307)
4192. ~ Nouvelles recherches sur la pellagre, par Prof. Dr. V. Babeş, membre de l’Académie Roumaine. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (25 x 18), p. 102-114. (Extr. Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., III-ème année 1914/5, nr. 5 paru le 12 oct. 1914). (II 41974)
Descriere după copetă.
4193. ~ Observations sur la genèse des cellules géantes. Par M. V. Babeş. [Paris] (Gauthier Villars, Imprimeurs-Libraires des C. R. des séances de l’Acad. des Sciences), [1903]. (27 x 20,5). 3 p. (II 111579)
Descriere după datele de la începutul textului.
4194. ~ Observations sur la graisse surrénale. Par M. V. Babès. Paris (Gauthier-Villars, Imprimeurs-Libraires des C. R. de Séances de l’Acad. des Sciences), [1907]. (26,5 x 19). 3 p. (II 111547)
4195. ~ Observations sur la topographie des Bacilles de la lèpre dans les tissus et sur les bacilles du choléra des poules, par M. Victor Babeş. Paris, G. Masson, Editeur-Libraire de l’Académie de Médecine (Société d’imprimerie Paul Dupont), [1883]. (24,5 x 17). [11] p., 1 f. pl. (Archives de physiologie normale et pathologique, 1-er Juillet 1883, no. 5, p. 41-51). (II 111425)
Descriere după copertă. Fals extras.
4196. ~ Observations sur le cancer primitif du foie. Par V. Babés. (Avec 1 planche hors texte). [Bucarest, 1888]. (22 x 14,5). [12] p., 1 pl. (Arch. Roum. de médecine et de chirurgie. Tom. I, Juillet 1888, p. 409-420. Extr.). (II 410323)
4197. ~ Observations sur les différentes formes d’oedème pulmonaire, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910]. (23 x 15). [3] p. (Extrait dos Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 17 Février 1910, t. LXVIII, p. 473). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4198. ~ Observations sur les fibres musculaires du coeur, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biolog., Séance de la Réunion biolog, de Bucarest du 23 Janvier 1908, p. 196). (II 550075)
4199. ~ Observations sur quelques lésions infectieuses des muqueuses et de la peau (Diphérie, charbon, mycose intestinale, morve, fièvre typhoïde, choléra, gangrène, sueur rouge, verrues), par Victor Babeş, Agrégé à l’Université de Budapest. (Travail du Laboratoire de M. Cornil). (Planches I à IV). Paris, Félix Alcan, Éditeur, [1884]. (23 x 15). 32 p., 4 f. pl. (Journal de l’Anatomie et de la Physiologie normales et pathologiques de l’homme et des animaux (1884). (Extrait). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4200. ~ Observaţiuni asupra capsulelor suprarenale, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (27 x 21,5). 28 p., 1 f., 2 f. pl. 50 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXX. Mem. Secţ. St., No. 8, p. 259-286). (II 14592)
Descriere după copertă.
4201. ~ Observaţiuni asupra puterii aperătóre şi curative a sângelui, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Cu 1 stampă. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (27 x 21). 19 p., 2 f. pl. 50 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II-Tom. XXV. Mem. Secţ. Şt., p. 133-151). (II 111557)
Descriere după copertă.
4202. ~ Observaţiuni critice asupra fagocitozei, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 21). 35 p. 40 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXII. Mem. Secţ. Şt., No. 2, p. 97-131). (II 19600)
4203. ~ Observaţiuni critice asupra învăţămintului secundar în România. Conferinţă ţinută la Cercul profesorilor secundari în 15 Noembrie 1907, de Prof. Dr. V. Babeş. Bucureşti (Tip. l’Indépendance Roumaine), 1908. (23,5 x 16). 2 f., 26 p. (II 95644)
4204. ~ *Observaţii despre seria intermediară tifocoli şi despre prioritatea descoperirii bacililor paratifici. [Bucureşti], 1918. p. 239-242. (Acad. Roum.). (Extr. Bull. de la sect. scient. Tom. V, Nr. 6). (Bibliogr. Babeş, p. 75)
4205. ~ Opt Conferinţe publice, ţinute de Doctorul V. Babeş. Despre microbi. Cholera. Tetanos. Bronşite. Influenţa. Tuberculosa. Turbare. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1893. (19,5 x 13). 2 f., 131 p. 50 bani. (Publicaţiunile Institutului de Bactériologie). (I 76144)
4206. ~ Pénétration du Bacille tuberculeuse par la Peau intacte par V. Babès (de Bucarest). Paris, Masson et C-ie, Editeurs-Libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), 1907. (22 x 14). 15 p. (Extr. de la "Presse Médicale", No. 48, 15 Juin 1907). (II 7280)
4207. ~ Prejudiţiile sanitare din punct de vedere al sciinţelor sanitare, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (26,5 x 21,5). 10 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II-Tom. XXII. Mem. secţ. sciint., p. 643-652). (II 111551)
Descriere după copertă.
BABEŞ, VICTOR (1854-1926)
4061. ~ An Address on the Position of the State in Respect to Modern Bacteriological Research. Delivered before a General Meeting of the XI-th International Medical Congress, held in Rome, 1894. By V. Babeş, M.D., Professor of Experimental Pathology and Bacteriology in the University of Bucharest. [Abstracted and translated by F. Parkes Weber, M.D.]. S.l., [1894]. (21 x 14). 15 p. (II 597369)
Cu menţiunea: "Reprinted for the Author from the British Medical Journal". Descriere după datele de la începutul textului.
4062. ~ Die Aetiologie der seuchenfhaften Hämoglobinurie des Rindes. Von Dr. V. Babeş, Director des bakteriologischen Instituts in Bukarest. (Hierzu Taf. II). Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer, [1889]. (21 x 13,5), p. 81-108, 1 pl. (Separatabdruck aus Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medicin. 115. Band, 1889). (II 437990)
Descriere după datele de la începutul textului.
4063. ~ Anomaliile congenitale. Predispoziţiunea şi caracterele de specie, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. (Cu 11 figuri si 7 stampe). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21,5). 18 p. 1 leu. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II, Tom. XXVII Mem. secţ. sciinţ., nr. 5, p. 99-116). (II 111562)
Descriere după copertă.
4064. ~ Antwort auf Herrn Dittrich’s Entgegnung, dessen Artikel über Rhinosklerom betreffend.Von Dr. Victor Babes. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Fromannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1887] (21,5 x 14,5). p. 617-619. (Separat-Abdruck aus dem Centraiblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde I. Jahrgang 1887. II. Band, No. 21). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşitul textului: "Bukarest, den 26 October 1887".
4065. ~ Asupra baselor ştiinţifice ale Conferinţei sanitare internaţionale de la Veneţia pentru combaterea ciumei de Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. [Bucureşti, 1900]. (23 x 16). 12 p. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II, Tom XXII. Partea administrativă şi Desbaterile). (II 374622)
Descriere după datele de la începutul textului.
4066. ~ Asupra microbilor patogeni ai seriei intermediare intre bacilul lui Eberth şi Colicommunis. [De] Prof. dr. V. Babeş. Cu o stampă. Bucuresci. (Inst. de Afte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21,5). 20 p., 1 pl. 50 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. I - Tom. XXVIII. Memoriile Secţ. Sciinţ., nr. 15, p. 365-384). (II 111565)
Descriere după copertă.
4067. ~ Au sujet de la réaction des lépreux à la tuberculine, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1909]. (23 x 15). [2] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 23 Octobre 1909. T. LXVII, p. 411). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4068. ~ Au sujet de la transmission de la rage par la voie nerveuse, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 1 f. (Extr. des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 19 Mars 1908), p. 615). (II 550080)
4069. ~ A Bakteriologia rövid tankönyve Fötekintetlel a fertözö betegségek kóroktanára és Kárbonctanára Orvosok használatára, irta Dr. Babeş Victor a Budapesti királyi magyar tudomány egyetemen a kórszovettan nyilv. rk. tanára. 24 szines táblával és 114 a szövegbe ikta-tott fametszettel. Kiadta tagjai számára a magyar Orvosi konyvkiadó tarsulat. Budapest (Franklin-Társulat konyvnyomdája), 1886. (24 x 18). XV, 402 p. cu il., 24 f., 24 f. pl. (Magyar Orvosi konyvkiadó tarsulat konyvtára, LII kötet-1886). (II 111393)
4070. ~ Bacteriologie. [De] Prof. Dr. V. Babeş. [Bucureşti], 1916. (22,5x 17,5). 448 p. cu il. (II 547435)
Curs litografiat; necomplet, lipsă pp. 449 şi următoarele.
4071. ~ Bacteriologische Untersuchungen über septische Processe des Kindesalters. Von Dr. V. Babeş, Director des bacteriologischen Institutes in Bukarest. Mit 21 farbigen Abbildungen im Text. Leipzig, Verlag von Veit & Comp. (Druck von Metzger & Wittig), 1889. (22 x 14,5). 2 f., 51 p. cu il., VIII p. reclame. (II 437193)
4072. ~ Base expérimentale des récentes modifications du traitement antirabique, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1911]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 21 Décembre 1911), t. LXXII, p. 67). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4073 ~ Die Bazillen der Typhusgruppe Ueber die Morphologie, die Biologie und die Differentialdiagnose der Gruppe des Typhusbazillus. Von Prof. Dr. V. Babes (Bukarest). Berlin, 1907. (24,5 x 16,5). 10 p. (Sonder-Abdruck aus dem Bericht über den XIV. Internationalen Kon-gress für Hygiene und Demographie. Berlin, 1907. I, 2). (II 9521)
Descriere după datele dela începutul textului.
4074. ~ *Behandlung d. Wutkr. des Menschen (Lyssa humana), 1893. 8° mare. Ed. II. [27] p. cu 2 fig. în text. (Extr. Handb. d. spec. Ther. inner. Krank, P. 537-563). (Crăinicianu, p. 117 ; Bibliogr. Babeş, p. 22)
4075. ~ Behandlung der Wutkrankheit beim Menschen (Lyssa humana). Von Dr. V. Babeş, Professor an der Universität Bukarest, Mit 2 Abbildungen. [Leipzig, 1897]. (22 x 15). [26] p. cu il. (Handbuch der Therapie inn. Krankh. Bd. I. 2 Aufl. Sonderabdruck, P. 483-508). (II 374679)
Datat după: Bibliogr. Babeş, p. 33.
4076. ~ Behandlung der Wutkrankheil beim Menschen (Lyssa humana). Von Dr. V. Babeş. Professor an der Universität în Bukarest. Mit 4 Abbildungen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1902. (24,5 x 16,5). [29] p. cu il. (Separatabdruck aus dem Handbuch der Therapie innerer Krankheiten. III umgearb, Aufl., I. Band, P. 525-553). (II 111497)
Descriere după copertă.
4077. ~ Behandlung der Wutkrankheit des Menschen (Lyssa humana). Von Dr. V. Babes, Professor an der Universität in Bukarest. Mit 2 Abbildungen. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1902. (22 x 15). [22] p., cu il. (Handbuch der gesamten Therapie. Bd. I. 4 Aufl Sonder-Abdruck, P. 330-351). (II 469523)
Descriere după copertă.
4078. ~ Ein Beitrag zur Histologie des Keloids. Von Dr. Victor Babesiu, Assistenten der pathologischen Anatomie in Budapest. [Wien, 1880]. (21,5 x 14,5). [7] p., 1 pl. (Vierteljahresschrift f. Dermatologie u. Syphilis. Jahrg. 1880, P. 237-245). (III 111292)
Descriere după datele de la începutul textului.
4079. ~ Die Bekämpfung der Rotzkrankheit des Pferdes. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. (Hierzu Taf. III u. IV). Leipzig, Verlag von Veit & Comp., [1902]. (24,5 x 17). p. 217-282, 2 f. p. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten, 39. Band, 1902). (II 111385)
Descriere după copertă.
4079 1. ~ Bemerkungen über einige Angaben in der Arbeit Lipschütz, Ueber mikroskopisch sichtbare, filtrierbare Virusarten. Von Prof. V. Babeş, Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1908]. (22 x 15). [2] p. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bacteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. I. Abteilung. Originale. XLVIII. Bd., 1908, Heft 5, P. 596-597). (II 467863)
4079 2. ~ Bemerkungen über Atypische Wutfälle. Von Prof. A. Babeş in Bukarest. Leipzig Verlag von Veit & Comp., 1911. (22 x 15). [8] p. (Separat-Abdruck aus der Zeit Schrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 69. Band, 1911, P. 397-404). (II 469520)
4079 3. ~ Bemerkungen über demonstrative Vorträge und über Projectionstechnik. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1899]. (23 x 14,5). [3] p. (Abdruck aus dem Centralblatt für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. X. Band, No. 6, 1899, P. 233-235). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4079 4. ~ Bemerkungen über die Beeinflussung der Hundswut durch Injectionen von normaler Nervensubstanz und über Wuttoxine. Von Prof. V. Babeş. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommannsehe Buchdruckerei (Hermann Pohle)), 1900. (24 x 15,5). 1 f., [6] p. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. Erste Abteilung: Medicinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde. XXVII. Band, 1900. No. 16/17, P. 563-568). (II 266698)
4079 5. ~ Bemerkungen über die Entdeckung des Parasiten der seuchenhaflen Hämoglobinurie des Bindes (Texasfieber, Tristeza etc.) und des Cärceag des Schafes. Aus dem pathologisch-bakteriologischen Institute zu Bukarest. Von Prof. V. Babeş, Bukarest. Mit 4 Figuren. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommansche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1903]. (24,5 x 17). [10] p. cu il. (Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Erste Abteilung: Mediz.-hygien. Bakteriologie u. tier. Parasitenkunde Originale. XXXIII. Band, 1903, No. 6, P: 449-458). (II 111423)
Descriere după datele de la începutul textului.
4079 6. ~ Bemerkungen über die intermediäre Serie (Typho-coli) und über die Priorität der Entdeckung der Paralyphusbazillen von Prof. Dr. V. Babeş. Bucarest, Librairies Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru, 1918. (23 x 15). [4] p. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine.V-ème année, 1916/7-1917/8, Nr. 6., p. [239]-242. Extrait). (II 597369)
Descriere după copertă.
4079 7. ~ Bemerkungen über die Kultur und die Ueberlragung des Leprabacillus Von Prof. V. Babeş, Bukarest. Jena (Frommansche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1911]. (22 x 15). [6] p. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. I. Abteilung. Originale. 59. Bd., 1911, Heft 5-7, P. 493-498). (II 469515)
Descriere după datele de la începutul textului.
4079 8. ~ Bemerkungen, die Leitung des Wuth-giftes durch die Nerven betreffend. Von Dr. V. Babeş. Rudolfstadt (Fürstl. priv. Hofbuchdruckerei (F. Mitzlaff)), [1889]. (21 x 14), 2 p. (Separat-Abdruck aus Fortschritte der Medicin Nr. 13, 1. Juli 1889). (II 595602)
Descriere după datele de la începutul textului.
4079 9. ~ Bermerkungen über den Parasiten des Cárceag der Schafe und die parasitäre Ictero-Hämaturie der Schafe. Von Prof. V. Babes zu Bucarest. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, [1895]. (21 x 14,5). [3] p. (Separatabdruck aus Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für Klinische Medicin. 139. Band, 1895, P. [382]-384). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. A apărut şi în: Rom. med., 1895, p. 111.
4079 10. ~ Bemerkungen über das Verhalten gewisser. Organe gegenüber specifischer Infeclionen. Von Prof. V. Babes. Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher) [1898]. (23 x 15). 11 p. (Sonderabdruck aus der Berliner Klin. Wochenschrift, 1898). (II. 597369)
Anul şi menţiunea de extras, cu cerneală pe exemplarul BAR
4079 11. ~ Beobachtungen über die matachromatischen Körperchen, Sporenbildung, Verzweigung, Kolben und Kapselbildung pathogener Bakterien [Eingegangen am 26 Juni 1895]. Von Prof. v. Babeş in Bukarest. (Hierzu Taf. x u.XI). [Berlin, Götingen, 1895]. (22,5 x 15). [26] p., 2 f. pl. (Zeitschr. f. Hygiene, XX. Sonderabdruck, P. 412-437). (II 374675)
4079 12. ~ Beobachtungen über Reisenzellen. Von Dr. Victor Babeş o. ö. Professor und Direktor des pathologischbakteriologischen Institutes der Universität Bucarest. Mit 10 farbigen Tafeln. Stuttgart. Verlag von Erwin Nägele (Druck von Carl Rembold, Heilbronn a.N.), 1905. (31,5 x 24). 3 f., 127 p., 10 f. pl. (Bibliotheca Medica. Abteilung C. Pathologie und pathologische Anatomie. Heft 20). (III 6837)
4079 13. ~ *Reobachlungen über Pellagra. [Bucureşti], 1917. [4] p. (Extr. Bull. de la sect. scient.-Acad.Roum., tom. V., nr. 4, P. 151-154). (Bibliogr. Babeş, p. 74)
4079 14. ~ Beobachtungen ueber Skorbut. Von Prof. Dr. V. Babeş. Bucureşti (Institut d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1917. (24 x 17). p. 155-160. (Academia Română). (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. V-ème année 1916/7, nr. 4. Extrait). (II 50350)
Descriere după copertă.
4079 15. ~ Beobachtungen über die Zerebrale Form der Malarie Tropica (Komatöses Fieber). Von Prof. Dr. V. Babes. Bucurest, Librairies Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru, 1918. (23 x 16). 7 p. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., V-ème année 1916/7, nr. 5). (II 53743)
Descriere după copertă.
4079 16. ~ *A betegségokozó bakleriumokról (Despre bacteriile patogene), 1881. 8° mare. 12 p. cu 8 fig. în text. (Extr. Természettud. Közl., fasc. 142). (Crăinicianu, p. 109; Bibliogr. Babeş. p. 6)
4079 17. ~ *Betegségokozó penészgombák (Despre mucegaiuri patogene), 1881. 8° mare. 4 p. (Extr. Természettud. Közl., fasc. 153). (Crăinicianu, p. 109; Bibliogr. Babeş, p. 7)
4079 18. ~ Die Beziehungen von Entwicklungsanomalien am Geischt zu überzähligen Fingern und Zehen. [Von] Herr Babes-Bukarest. [Jena, 1904]. (23 x 15). [5] p. (Abdruck aus den: Verhandlungen der Deutschen pathologischen Gesellschaft auf der achten Tagung, gehalten zu Breslau vom 18-21. September 1904l, P. 110-114). (II 467382)
4079 19. ~ Blutgefäss-Syphilis, [von] V. Babes. [Teschen, 1899]. (22 x 14,5). 5 p. (Separat-Abdruck aus der Bibliothek der gesammten medicinischen Wissenschaften). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul, semnat la p. 5. Anul, cu cerneală pe exemplarul din BAR.
4079 20. ~ Boalele ţăranului român. [De] Dr. V. Babeş. Conferinţă ţinută în ziua de 27 Ianuarie în localul Societăţii Tinerimea română. Bucurescî (Tipo-Litografia Societăţii Tiparul), 1901. (15 x 11). 44. p. (I 111140)
4079 21. ~ *A bör izomdagjairól (Despre tumorile musculare ale pielei), 1882. 8°. 12 p. (Extr. Orvosi hetilap.). (Crăinicianu, p. 110; Bibliogr. Babeş, p. 7)
4079 22. ~ Les capillaires biliaires dans des néoplasies du foie, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1908. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Société de Biologie (Séance de la Société de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 25 Juin 1908). p. 91). (II 550085)
4079 23. ~ Căuşele cancerului. Tratamentul pelagrei. Comunicări făcute de Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Şedinţele de la 1 Septembrie şi 6 Octomvrie 1900. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl), 1900. (27 x 20). 15 p. (Academia Română). (II 459797)
Descriere după copertă.
4079 24. ~ Câteva rezultate obţinute prin metoda română în tratamentul turbării, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Cirol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21). 16 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II Tom XXIX. Mem. Secţ. şt., nr. 1). (II 111563)
4079 25. ~ Cercetări asupra genezei unor boale de rinichi. Rezumat al comunicării făcute de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Romîne. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (16,5 x 10). 12 p. (Acad. Rom.). (Şedinţa de la 3 Noembrie 1907). (I 8361)
4079 26. ~ Cercetări asupra genezei unor boale de rinichi, de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (28 x 21,5). 13 p. 20 bani. (Academia Română). (Extr. din Analele Acad. Rom.Ser. II Tom XXX, Mem. Secţ. Şt. No. 7, [p. 245-257]). (II 8106)
4079 27. ~ Cercetări asupra serului antidifteric, de V. Babeş, membru al Academiei. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (16,5 x 10,5). 12 p. (Acad. Rom. Şedinţa publică de la 14 Maiu 1913). (I 34460)
4079 28. ~ Cercetări asupra serului antidifteric, II. De Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Romine. Bucureşti, Librăria Socec & Co. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (27,5 x 21,5). 9 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad.Rom.Ser.il, Tom. XXXV. Mem. Secţ. Şt., Nr. 23, p. 255-263). (II 33072)
Descriere după copertă.
4079 29. ~ Cercetări bacteriologice şi patologice, de Dr. Victor Babeş, directorul Institutului de bactériologie. Fasc. I. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1889. (24 x 17). 80 p. (Extr. din ziarul Progresul medical român). (II 111382)
4079 30. ~ Cercetări noue asupra acţiunii substanţei nervóse în afecţiunile sistemului nervos, de Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. [Bucureşti, 1900]. (23 x 16). 12 p. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXII. Partea administr. şi Desbaterile). (II 374621)
Descriere după datele de la începutul textului.
4080. ~ Cercetări nouă asupra pelagrei, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1914. (26,5 x 21). 10 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXVI. Mem. Secţ. Şt., nr. 11, p. 305-314). (II 37454)
Descriere după copertă.
4081. ~ Cercetări nouă despre pneumonie, de Prof. Dr. V. Babeş, membru[...] Cu o tabelă litografică colorată. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1915. (27 x 21). 12 p., 1 f., 1 f. pl. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXVII. Memoriile Sect. Şt., nr. 11, p. 289-300). (II 44884)
Descriere după copertă.
4082. ~ Cercetările mai nouă despre tratamentul cancerului şi sarcomului, de Prof. Dr. V. Babeş, membru[...]. Bucureşti, Librăriiile Socec & Comp C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (27 x 21,5). 9 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXIV. Mem. Secţ. Şt., nr. 11, p. 121-129). (II 27833)
Descriere după copertă.
4083. ~ Die Cholera-Epidemie 1886 în Ungarn. Mit 4 graphischen Beilagen. 18. Thema. Aetiologische und prophylaktische Erfahrungen über die Cholera-Epidemien in Europa während der letzten 3-4 Jahre. 18-e Question. Expériences étiologiques et prophylactiques sur les épidémies cholériques en Europe pendant les 3 à 4 derniers années. Bericht, erstattet von Dr. Victor Babeş, Professor der pathologischen Histologie an der Universität zu Budapest. Wien, Verlag der Organisations. Commission des Congresses (Buchdruck, und Lithogr. Ch. Reisser & M. Werthner), 1887. (24,5 x 16,5). 48 p., 4 pl. (VI. Internationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien. 1887. Heft Nr. XVIII. Cahier No. XVIII. Arbeiten der Hygienischen Sectionen. Travaux dos Sections d’Hygiène. Separat-Abdruck). (II 76591)
La începutul textului, titlul: "Erfahrungen über Aetiologie und Prophylaxis der Cholera-Epidemie der letzten vier Jahre, mit besonderer Bücksicht auf deren Verbreitung in Ungarn".
4084. ~ Communications faites au Congrès français de Médecine (Deuxième session. Bordeux, 1895). 1. Note sur des myélites infectieuses. 2. Sur les streptocoques et sur les épidémies de complications des maladies. [Par] M. Babeş. Bordeaux (G. Gounouilhou, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1896. (22,5 x 15). 16 p. (II 374678)
4085. ~ Comparaison entre les bacilles de la tuberculose et ceux de la lèpre (éléphantiasis des Grecs). Par M. Babeş. [Paris] (Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire des Comptes rendus des Séances de l’Académie des Sciences), [1883]. (27,5 x 20,5). 4 p. (Travail du laboratoire d’Anatomie pathologique de la Faculté de Médecine). (II 111578)
Descriere după datele de la începutul textului. Anul, menţionat după data mss.: 30 avril 1883.
4086. ~ A doua Conferinţă internaţională pentru studiul şi combaterea leprei ţinută la Bergen (Norvegia) în 16-19 August 1909. şi participarea României la această conferinţă, de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20,5). 27 p. 30 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom. Ser.II. Tom. XXXII. Mem. Sect. Şt., Nr. 4, p. 229-255). (II 19601)
4087. ~ Congresul pelagrologic din Bergamo şi pelagra în România, de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Bucureşti, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (28,5 x 22). 12 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom.Ser.II-Tom. XXXV. Mem. Secţ. Şt., Nr. 3, p. 19-30). (II 29773)
Descriere după copertă.
4088. ~ Contribution a l’étude des lésions aiguës des reins liées à la présence des microbes. Le rein et le foie dans la fièvre jaune Par M. V. Babès, agrégé a l’Université de Budapest. (Travail du laboratoire de M. Cornil). Planches XIV, XV, XVI et XVII. Paris, G. Masson, Éditeur (Société d’Imprimerie Paul Dupont), [1883], (24 x 15,5). [34] p., 4 f. pl. (Archives de Physiologie normale et pathologique, 15 Novembre 1883, nr. 8, p. 442-465. Extr.). (BCU-ClN 133949)
4089. ~ Les corpuscules mélachromatiques de bacilles acido-résistants, par V. Babeş. Paris (L. Maretheaux, impr.), [1910]. (23 x 15). [4] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 19 Février 1910), t. LXVIII, p. 315). (II 597369)
4090. ~ Les Corpuscules de Negri et le Parasite de la Rage, par V. Babeş (de Bucarest). Paris, Masson et C-ie, Editores-Libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), 1906. (21,5 x 14). 16 p. (Extr. de la Presse Médicale No. 84, 20 Octobre 1906). (II 6731)
4091. ~ Corpusculele lui Negri şi parazitul turbării, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (27,5 x 21,5). 9 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II-Tom. XXIX. Mem. Secţ. Şt., nr. 2, p. 17-25). (II 111564)
Descriere după copertă.
4092. ~ *Corpuscules de Negri et dissolution des cellules nerveuses dans la rage du chat. Com. Reun. biol. Bucureşti, 20 Mai 1915. Paris, 1915. [3] p.. (Extr. C. R. de la Soc. biol., p. 457-459). (Bibliogr. Babeş, p. 72)
4093. ~ Cuestiones concernientes à la rabia, por el profesor Dr. Victor Babeş, Director del Instituto de Patologia y Bacteriología de Bucarest. Barcelona (Tip. La Académica de Serra Hermanos y Russell), 1907. (21 x 15). 8 p., 1 f. porfr. (Monografías y Estudios Clínicos). (Publicado en la "Revista Pasteur", abril de 1907). (II 469502)
Descriere după copertă.
4094. ~ Curs de anatomie patologică generală, de Prof. V. Babeş, Directorul Institutului. Lecţiun culese şi redactate de Dr. V. Sion, Capul serviciului anatomo-patologic (cu 160 figuri originale în text). Bucuresci, Editura Institutului de Patologie şi de Bactériologie (Tip. Thoma Basilescu), 1899. (24 x 17). 2 f., 361 p. 8 lei. (Lecţiuni Universitare ţinute la Institutul de patologie şi de bactériologie, II). (II 73326)
Vezi şi anexa cu titlul: "Tulburările de circulaţie". Bucuresci, 1898.
4095. ~ Curs de anatomie patologică. 1915-1916. [Curs redactat de Ion G. Ştefănescu şi C. E. Ionescu-Bucşan]. Bucureşti (Litogr. I. Dumitrescu), [1916]. (21,5 x 17,5). 238 p. cu fig. (Facultatea de Medicină din Bucureşti). (II 463508)
Litografiat.
4096. ~ *Curs de Bactériologie. Atenuarea bacteriilor şi vaccinaţiunea (Două caete). Bucureşti, 1889. (Crăinicianu, p. 113 ; Bibliogr. Babeş, p. 16)
4097. ~ Curs de Bactériologie, de Prof. V. Babeş, Directorul Institutului. Lecţiuni culese şi redactate de Dr. V. Oprescu şi Dr. S. Nicolau (cu 57 figuri în text). Bucuresci, Edit. Institutului de Patologie şi de Bactériologie (Tip. Thoma Basilescu), 1900. (25,5 x 17). 2 f., 641 p. 10 lei. (Lecţiuni Universitare făcute la Institutul de Patologie si Bactériologie, III). (II 3343)
4098. ~ Curs de patologia experimentală I. Bacteriología. Résumat după prelegerile D-lui Prof. V. Babeş. Publicat de G. Beldiman, G. Marinescu, Dr. E. Puşcariu şi A. Tălăşescu, asistenţi la Institut. (Publicat în revista Spitalul). Bucuresci (Tip. şi Fond. de litere, Thoma Basilescu), 1892. (22 x 15). 4 f, 77 p., 177[-179] p. (Cursurile Universitare ţinute la Institutul de patologie şi bactériologie). (II 73265)
Cuprinde: Partea generală (77 p.) şi Partea specială (177 p.)
4099. ~ *Curs de patologie experimentală. Bucureşti, 1902. (Crăinicianu, p. 125 ; Bibliogr. Babeş, p. 45)
4100. ~ Dans quelle mesure la science roumaine a contribué à la lutte contre la [!] maladies infectieuses, par V. Babeş, membre de l’Académie roumaine. Bucarest, Librairies Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (24 x 17). [19] p. (Bulletin de la Sect. Scient, de l’Acad, Roum. V-ème année 1916/7, nr. 3, p. 111-129). (II 50351)
Descriere după copertă.
4101. ~ De la méthode roumaine dans le traitement de la rage, par M. le Professeur Babès, Directeur de l’Institut Bactériologique de Bucarest, membre de l’Académie de Bucarest et membre de l’Académie de médecine de Paris. Paris (Impr. L. Beillet), [1897]. (22,5 x 15). 8 p. (Extr. de la "Medecine Orientale", Avril-Mai 1897). (II 374677)
4102. ~ De la pyémie après avortement, par V. Babeş, Directeur de l’Institut de pathologie et bactériologie à Bucarest. Bucarest (Imprimerie de la Cour Royale, propr. F. Göbl Fils), 1889. (24 x 16). 14 p. (Extr. du "Progres Médical Roumain", nr. 24, 1889). (II 111481)
4103. ~ Despre combaterea răpciugii cailor, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Romane. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (27,5 x 21) 64 p. 80 bani. (Extr. din Analele Academiei Romane. Seria II. Tom. XXIII. Mem. secţ. sciinţ., p. 579-642). (II 111553)
Descriere după copertă.
4104. ~ Despre epidemiile asociate, de Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1902. (27,5 x 21,5). 10 p. 20 bani. (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II Tom. XXIV. Mem.Secţ.Sciinţ., p. 141-150). (II 111554)
Descriere după copertă.
4105. ~ Despre lucrările sciinţifice ale profesorului Dr. Nicolae Kalinderu, membru corespondent al Academiei Române de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 21,5). 13 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II - Tom. XXV. Mem. Secţ,. Sciinţ., p.157-169). (II 111556)
Descriere după copertă.
4106. ~ Despre Medicii Primari de Judeţe. Raport prezentat Congresului Asociaţiunei Generale a Medicilor din ţară de V. Babeş. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1907. (23 x 15,5). 16 p. (II 6940)
4107. ~ Despre originea şi combaterea tuberculosei, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21). 13 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II Tom. XXVI. Mem. sect. sciinţ., nr. 9, p. 171-183). (II 111561)
Descriere după copertă.
4108. ~ Despre pătrunderea unor microbi prin suprafaţa corpului. Observaţiuni despre malaria în România şi combaterea ei, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (27,5 x 21,5). 8 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser.II. Tom. XXVII. Mem. Secţ. St., nr. 10, 11). (II 69176)
Descriere după copertă.
4109. ~ Despre raporturi care există între anumite anomalii congenitale ale feţei şi între transformaţiunea simetrică a extremităţilor (Acrometogeneză), de V. Babeş [...]. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (27,5 x 20,5). 6 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXV. Mem. Sec. Şt., nr. 17, p. 133-138). (II 33071)
Descriere după datele de la începutul textului.
4110. ~ Despre raporturile cari există între turbare, jigodie, pojar si pneumoenterita porcilor, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Cu o tabelă litografică colorată. Bucureşti, Libr. Socec & C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 21). 7 p., 1 pl. 50 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom XXXIV Mem. Secţ. St., nr. 23, p. 699-705.). (II 31164)
Descriere după copertă.
4111. ~ Despre transmiterea proprietăţilor imunisante prin sîngele animalelor imunisate. Discurs de recepţiune rostit în şedinţa solemnă sub preşedinta M.S. Regelui la 24 Martie 1895, de Dr. Victor Babeş [...] cu Răgspunsul D-lui Nicolae Kretzulescu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (26 x 20,5). 45 p. (Acad. Rom.). (II 418603)
4112. ~ Idem. Din discursul de recepţiune pronunţat la Academia Română de V. Babeş. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1895. (25 x 17,5). 25 p. (II 111520)
4113. ~ Dezvoltarea cunoştinţelor nóstre asupra turbării, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27,5 x 21). 1 f., 19 p. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II - Tom. XXIII. Mem. Secţ. Sciinţ., p. 79-97). (II 111552)
4114. ~ Direcţiunea medicinei moderne şi noul institut de bacteriologie, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21,5). 1 f., 13 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II, Tom. XXII. Mem. Secţ. Sciinţ., p. 395-407). (II 111541)
4115. ~ *Egy as emberi hashdrtydban lalăll feregröl (Despre un vierme găsit în peritoneul uman), 1881. 4°. 4 p. şi 1 pl. (Extr. din A magyar orvosok es termeszetvizsgalök XX nagyülesenek munkâlataibol). (Crăinicianu, p. 109 ; Bibliogr. Babeş, p. 6)
4116. ~ Paul Ehrlich (1854-1915). Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27,5 x 18). 1 f., p. 241-246, cu un portr. (Extr. din Rev. Stiinţ. "V. Adamachi", vol. VI, nr. 4). (III 47960)
Descriere după copertă.
4117. ~ Einige erklärende Remerkungen zu bakteriologischen Mitlheilungen. Von Dr. V. Babes in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1889]. (20 x 14). [3] p. (Separat Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. VI. Band 1889, No. 1, P. [11]-13). (II 595603)
Descriere după datele de la începutul textului
4118. ~ Einige sanitäre Vorurtheil, Nach einem populären Vortrage, von Prof. V. Babeş în Bukag rest. Berlin u. Wien, Urban & Schwarzenber (Wien, Druck von Gottlieb Gistel & C-ie), 1901. (22,5 x 15). 15 p. (Wiener Medizinische Presse. Separat-Abdruck aus nr. 34, 1901). (II 111354)
4119. ~ Die endemische Orientbeule. (Sahara-, Aleppo, Bagdad, Nil-, Ouargda-, Biskra-, Gafsa-, Delhi-, Delphes-, Gabbenbeule-, Pendjeh- geschwür (Pascha-Churda oder Sartsche Krankheit?) Von Prof. Dr. V. Babeş in Bukarest. [Jena, 1903]. (22 x 15,5), p. 446-453. (Separat-abdruck aus dem Handbuch der pathogene. Mikroorganismen, Fünfzehnte und sechzehnte Lieferung, 1903). (II 469530)
Descriere după copertă.
4120. ~ L’Epaississement du tissu conjonctif dumyocarde, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1908]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 4 Juin 1908, t. LXIV, p. 1121)). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului
4121. ~ *Les épidémies associées, 1901. 15 p. (Extr. "Sem. méd.", 9 oct. 1901). (Bibliogr. Babeş, p. 43)
4122. ~ Éruptions varioliformes au cours de la morve et de la pseudo-morve, par. V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1915]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 8 Juillet 1915, t. LXXVIII, p. 485)). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşit menţiunea: "Travail de l’Institut de Pathologie et Bactériologie de Bucarest".
4123. ~ Essais de traitement de la tuberculose par l’injection du sérum de chiens rendus réfractaires à cette maladie. Par V. Babès, Directeur de l’Institut de bactériologie de Bucharest. Communication au Congrès pour l’Étude de la Tuberculose, session 1893. [Hâvre?], (Impr. Lemale et C-ie), [1893]. (21,5 x 14). 8 p. (Extr.). (II 490286)
Descrierea după datele de la începutul textului.
4124. ~ L’état en face des nouvelles recherches bactériologiques. Conférence tenue dans la I-ère séance générale du 30 Mars 1894 du XI-ème congrès international de médecine de Rome, par le prof. V. Babeş. Bucarest (Litho-Typ. Carol Göbl), 1894. (24,5 x 16,5). 28 p. (II 78865)
Descriere după copertă.
4125. ~ *L’étiologie d’une enzootie des moutons, dénommé Carceag, en Roumanie, 1892. 4°. 3 p. (C. R. - Acad. des sciences). (Crăinicianu, p. 116 ; Bibliogr. Babeş, p. 21)
4126. ~ Étude comparative des bactéries de la lèpre et de la tuberculose. Par M. V. Babeş. [Paris] (Gauthier-Villars, Impr.-Libraire des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences), [1883]. (27,5 x 21). 4 p. [Travail du laboratoire d’Anatomie pathologique de la Faculté de Médecine]. (II 111576)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat după: Bibliogr. Babeş, p. 8.
4127. ~ *Étude comparative sur l’apparition des lésions rabiques et des Corps de Negri. Corn. Reunion, biol. Bucureşti, 2 Ian. 1908. Paris, 1908. [2] p. (C. R. de la Soc. Biol. p. 81-82). (Bibliogr. Babeş, p. 60)
4128. ~ Étude sur la lutte contre le choléra, par Dr. V. Babeş, membre de l’Académie Roumaine. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (24,5 x 18). [14] p. (Bull. dela Sect. Scient, de l’Académie Roum. III-ème année 1914/5, Nr. 1, p. 34-47). (II 41928)
Descriere după copertă.
4129. ~ Étude sur la lutte contre le choléra, par M. V. Babes, correspondant étranger. Paris (L. Maretheux, impr.), [1914]. (22 x 13,5). 16 p. (Extrait du Bulletin de l’Académie de Médecine. Séance du 20 Janvier 1914). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4130. ~ Étude sur le myocarde. Segmentation, fragmentation et transformation scléreuse des fibres musculaires, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1908]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 19 Mars 1908, p. 616). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4131. ~Étude sur notre sérum antidiphtérique, par Le prof. Dr. V. Babeş, membre de l’Académie Roumaine. Bucureşti (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (25 x 18). [10] p. (Bull. dela Sect. Scient, de l’Acad. Roum. II-ème Année 1913/4, nr. 4, p. 107-116). (II 41934)
Descriere după copertă.
4132. ~ Idem. Priorité de la découverte des séro-vaccins et de celui de la diphtérie, par Le prof. Dr. V. Babes Membre de l’Académie Roumaine. Bucarest, Libraires Socec et Co. et C. Sfetea, 1913. (23 x 15). 13 p. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. III-ème année, Nr. 4. Extrait). (II 597369)
4133. ~ Études sur la pellagre. [Par] V. Babes (Bucarest) Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1912. (23 x 15). 13 p. (Estratto dagli Atti del I-o Congresso Internazionale dei Patologi. Torino 2-5 Ottobre 1911). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului şi după copertă.
4134. ~ Études sur la rage et sur la vaccination antirabique. Par le Professeur V. Babeş, Bucarest. Londres (Impr. de Eyre & Spottiswoode), 1892. (24,5 x 15,5). 1 f., 8 p. (II 488351)
4135. ~ Fapte nouă asupra originii şi combaterii febrei tifoide, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (28 x 22,5). 15 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXX, Mem. Sect. Şt. No. 5, p. 149-163). (II 7851)
4136. ~ Fièvre typhoïde, paratyphus et les infections par les viandes. (Les microbes pathogènes de la série intermédiaire entre le bacille d’Eberth et le coli communis. Paratyphus. Infections par la viande. Maladies spécifique chez les animaux. Typhus exanthématique Maladies non spécifiques. Dysenterie) . Par M. le Prof. V. Babeş (Bucarest). S.l., 1906. (25 x 17). 22 p. (XV Congrès International de Médecine (Lisbonne-Avril 1906) Sect. XIV - Hygiène et epidemiologie, Thème 8, Separata). (II 111456)
4137. ~ La graisse dans les fibres musculaires du coeur, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, impr.,) [1908] (23. x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des Séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 16 Avril 1908, p. 761). (II 550083)
4138. ~ *Hàmujkepletek mehizomdagokban (Neo-formaţiuni epiteliale în tumorile musculare ale uterului), 1881. 8°. 8 p. (Extr. Orvosi hetilap.). (Crăinicianu, p. 110 ; Bibliogr. Babeş, p. 6
4139. ~ L’Hémorrhagie méningienne et les éruptions hémorrhagiques dans la fièvre recurrente, par Mr. le Dr. V. Babeş, membre de l’Académie Roumaine, professeur à l’Université de Bucarest. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Card Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (23 x 16). [3] p. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. V-ème année, 1916/7, nr. 1, p. 37-39). (II 47934)
Descriere după copertă.
4140. ~ L’Hyalin, la graisse et les substances rapporchées des graisses dans le poumon tuberculeux, par V. Babes. Paris (L. Maretheux, impr.), [1912]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 16 Mai 1912, t. LXXII, p. 891). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4141. ~ In welchen Fällen ist man berechtigt, eine abortive Form der Wutkrankheit anzunehmen? Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1910. (23 x 15). [22] p. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. 65. Band, P. [401]-422). (II 597369)
Descriere după copertă.
4142. ~ Infection et intoxication par des viandes et leur rapport avec certaines maladies infectieuses de l’homme, par M. V. Babeş (de Bucarest), correspondant étranger. Paris (L. Maretheux, impr.), [1905]. (21,5 x 14). 10 p. (Extr. du Bull. de l’Acad. de Méd. (Séance du 3 Octobre 1905)). (II 111293)
4143. ~ *Infecţiunea emoragică. Studiu prezentat Congresului de igienă la Londra, 1891. 8°. 14 p. (Crăinicianu, p. 115 ; Bibliogr. Babeş, p. 19)
4208. ~ La présence d’une hypertrophie el d’adénomes des capsules surrénales dans des cas d’adénomes ou du cancer primitif de foie, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 1 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réun. biolog, de Bucarest du 11 Février 1909), tom. LXVI, p. 479). (II 467589)
Descriere după datele de la începutul textului.
4209. ~ Die Priorität des Behandlung infectiöser Krankheiten des Nervensystems mittelst Injection von Nervensubstanz. Von Professor V. Babes in Bukarest. Wien, [1898]. (22 x 14). 2 p. (Separat-Abdruck aus Nr. 22, 1898 der Klin. therap. Wochenschrift). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului şi după copertă.
4210. ~ Problemele turbării, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (26,5 x 21). 14 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom Ser. II. Tom XXXI. Mem. Sect. Şt., No 5, p. 219-232). (II 14593)
Descriere după copertă.
4211. ~ Raport asupra alimentaţiunei României cu apă de băut, de V. Babeş. Bucureşti Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1906. (24 x 16). 27 p. (Congres general al medicilor din ţară Şedinţa publică de la 16 Sept. 1906). (Extr. din România Medicală No. 15-16 din 15 August - 1 Septembrie 1906). (II 5545)
4212. ~ Raport asupra autopsielor şi cercetărilor mai interesante făcute în spitalele civile, de Dr. V. Babeş, prosectorul Spitalelor civile. [Vol.] I. 1 Octombre 1887 - 1 Aprilie 1888. Acest raport nu coprinde decât diagnosa, remânend ca pentru descriptiunile detailate să fie consultate condicele institutului de bacteriologie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1888. (25 x 17,5). 27 p. (II 111398)
4213. ~ *Raport asupra Autopsielor mai interesante, făcute în spitalele civile, de Dr. V. Babeş, prosectorul spitalelor civile din Bucureşti. Vol. II, de la 1 Aprilie 1888 - 1 Aprilie 1891. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1891. 4°. 68 p. (Sp, 11(1891), nr. 19, p. 456 : Lucrări primite; Crăinicianu, p. 115 ; Bibliogr. Babeş, p. 19)
4214. ~ Raport general despre epidemiile de război, de Prof. Dr. V. Babeş. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1916. (22,5 x 15,5). 32 p. (II 47977)
4215. ~ Rapport sur la rage (Extrait). Par V. Babeş, Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Paris Masson et C-ie, Éditeurs (Impr. Lahure), [1912]. (23 x 15). [11] p. (I-er Congrès International de Pathologie comparée. Paris, 17 - 23 Octobre 1912, p. [179]-189. Extrait). (II 597369)
4216. ~ Rapport sur les recherches plus récentes concernant la transmission des maladies des animaux domestiques chez l’homme. Par Prof. Dr. V. Babeş, Bucarest. [Budapest] (Patria), [1905]. (25 x 17,5). 33 p. (VIII. Congrès International de Médecine vétérinaire Budapest 1905. III-e Sektion-Pathologie. 11-e Question). (II 111465)
Descriere după datele de la începutul textului.
4217. ~ Les rapports entre la graisse, le pigment et des formations cristallines dans les capsules surrénales, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). [1] f. (Extr. C. R. de la Soc. biol.). (II 550073)
Datat şi completat după: Bibliogr. Babeş, p. 60.
4218. ~ Rapports officiels et communications, de M. Le professeur V. Babès. Section d’anatomie pathologique. Rapport sur l’Histogenèse de l’epithelioma. Rapport sur le Rôle de la névroglie dans l’évolution des inflammations et des tumeurs. Section de bactériologie et parasitologie. Sur les toxines de la lèpre. Section de pathologie générale. L’action de la substance nerveuse dans certaines affections infectieuses et toxiques du système nerveux. Paris Masson et C-ie, Éditeurs-Libraires de l’Académiede Médecine (Impr. Lahure), [1900]. (24,5 x 16,5). 77 p., 1 f. (XIII Congrès international de médecine Paris, 2-9 Aout 1900). (II 111482)
Descriere după copertă.
4219. ~ Des rapports qui existent entre certaines anomalies congénitales de la tête et entre la transformation symétrique des quatre extrémités, par Dr. V. Babeş, Membre de l’Académie Roumaine. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 240-247. (Acad. Rom.). (Bull.de la Sect.Scient, de l’Acad. Roum. I-ère Année Nr. 4. 1912/3. Extr.). (II 33405)
Descriere după copertă.
4220. ~ Des rapports qui existent entre la rage, la maladie des jeunes chiens, la rougeole et la pneumo-enlérite des porcs, par Le Dr. V. Babeş [...]. (Avec une planche). Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). [13] p., 1 pl. (Acad. Rom.). (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum. I-ère Année, Nr. 3, 1912/3, p. 166-178. Extr.). (II 33399)
Descriere după copertă.
4221. ~ Les récents résultats obtenus par la méthode roumaine dans le traitement de la rage, par V. Babeş, professeur à la Faculté de Médecine de Bucarest. Paris (Impr. de la Semaine Medicale), 1906. (22,5 x 14). 11 p. (Extr. de la Semaine Médicale du 14 novembre 1906). (II 12030)
Descriere după copertă.
4222. ~ *Recherches sur l’action de l’acide phènique sur le virus rabique. Com. Reunion biol., Bucureşti, 17 Nov. şi 3 Dec. 1908. Paris, 1908. [1] p. (Extr. C. R. de la Soc. biol., p. 695). (Bibliogr. Babeş, p. 60)
4223. ~ Recherches sur les associations bactériennes du bacille de la tuberculose (Comunication faite au congrès pour l’étude de la tuberculose à Paris 1888), par. V. Babeş, Directeur de l’Institut de Patheologie et Bactériologie à Bucarest. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, Propr. F. Göbl Fils), 1888. (21,5 x 13,5). 24 p. (Le Progrès medical roumain 1888, No. 36 du 6 Septembre). (II 111295)
4224 ~ Recherches sur les pneumonies, par Le Prof. Dr. V. Babeş, Membre de l’Académie Roumaine. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 15,5). [9] p., 2 f. pl. (Bull. de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., IV-ème Année, 1915/6, Nr. 3, p. 102-120). (II 46915)
4225. ~ Regenerarea poporului român de Dr. V. Babeş. Bucureşti (Stab, grafic I.V. Socecu), 1901. (24,5 x 16,5). 35 p. (Extr. din "Convorbiri Literare"). (II 111470)
La p. 3 menţiunea: Conferinţă ţinută la Ateneul Român în 26 Noembrie 1900.
4226. ~ La répartition de la lèpre en Roumanie depuis la I-ère Conférence de la Lèpre par V. Babeş, Bucarest. [Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1910]. (22 x 15). [6] p. (Bibliotheca internationalis Lepra. Vol. X, p. 152-157. Extr.). (II 469525)
Descriere completată după:
4227. ~ *Résumé du rapport sur l’histogenèse des epithéliomes. Paris, 1900. Broşură, 3 p. (Bibliogr. Babeş, p. 41)
4228. ~ La rétropéritonite, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc, de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 3 Juin 1909, t. LXVI, p. 1103). (II 467583)
Descriere după datele de la începutul textului.
4229. ~ Das Rhinosklerom. Von Prof. Victor Babes in Bukarest. Mit 4 farbigen Figuren im Text. (Jena, 1903]. (22 x 15,5). [17] p. cu il. (Separatabdruck aus dem Hendbueh der pathogenen Mikroorganismen. Dreizenhnte bis sechzehnte Lieferung, 1903, P. 408-424). (II 469534)
Descriere după copertă.
4230. ~ Das Rhinosklerom (Sklerom). [Ed. a II-a]. Von Prof. Victor Babes in Bukarest, Mit 4 farbigen Figuren im Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1913] (22 x 15). 18 f. (Handbuch der pathogenen Mikroorganisme. 2. Aufl. Bd. V. Spalte 1-17. Separatabdruck). (II 469518)
Descriere după datele de la începutul textului. Completat şi datat după extrasul de mai jos care are copertă şi ilustraţii.
4231. ~ Das Rhinosklerom (Sklerom). Von Prof Victor Babeş in Bukarest. Mit 1 Tafel und 2 Figuren im Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1913. (23 x 15). [20] p. cu il., 1 f. pl. (Abdruck aus: Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. II. vermehrte Auflage. V. Band, P. [1237]-1256). (II 597169)
Descriere după copertă.
4232. ~ Le rôle du pneumocoque dans l’oedème pulmonaire, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, impr.), [1909]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 18 Novembre 1909, t. LXVII, p. 725). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4233. ~ A skrgalàz bacteriumjai. Előleges kőzlemény. Babes Victor tr., kórszővettani magántanártól. [Budapest, 1883]. (22 x 15). 8 p. (Kűlőnylenyomat az Orvosi Hetilap 1883. évfolyamából). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşitul textului: "Paris, 1883, september 3-án".
4234. ~ Schlussbemerkungen zur Antwort des Herrn Dr. B. Lipschülz, die bei Wut gefundenen kleinsten Kröperchen betreffend, von Prof. V. Babes. Jena, Verlag von Gustav Fischer [1909]. (23 x 15). [3] p. (Abdruck aus dem Centraiblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. I. Abt. Originale. 51. Bd. 1909, Heft 4, p. 448-450). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului şi după copertă.
4235. ~ Sediul bacililor leprei din punctul de vedere al invasiunii, al eliminărilor şi al combaterii leprei. De Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27,5 x 22). 1 f., 38 p. 40 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II Tom. XX. Mem. Secţ. Sciinţ.). (II 111569)
4236. ~ Septicémie et saprémie, par V. Babeş, Directeur de l’Institut de Pathologie et Bactériologie à Bucarest. Bucarest (Impr. de la Cour Royale, propr. F. Göbl Fils), 1889. (23 x 14,5). 13 p. (Extr. du Progres Médical Roumain nr. 28, 1889). (II 111360)
4237. ~ Serul nostru antidifteric şi rezultatele întrebuinţării sale (prima comunicare), de Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (27 x 21). 10 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXV. Mem. secţ. şt., Nr. 18, p. 139-148). (II 33072)
Descriere după copertă.
4238. ~ Slăbiciunea inimii, de Prof. Dr. V. Babeş [...] Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (27,5 x 22). 28 p. 30 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II Tom. XXX. Mem. Secţ. Şt. No. 1). (II 7615)
Descriere după copertă.
4239. ~ La sous-péricardite, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des CR. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biolog, de Bucarest du 21 mars 1908), p. 509). (II 550079)
4240. ~ *Spindelförmige Bazillen. Leipzig, 1905. 8°. 22 p. cu 7 fig. în text. (Crăinicianu, p. 127)
4240. ~ Spindelförmige Bazillen. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Mit 1 Tafel. Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1906. (25 x 16,5). [20] p., 2 f. pl. (Separatabdruck aus dem Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. Erster Ergänzungsband, P. 271-290). (II 111498)
Descriere după copertă.
4242. ~ Starea actuală a luptei înpotriva cancerului, de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (26 x 20,5). 28 p. cu il. 50 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXI. Mem. Secţ. Şt. No. 3, p. 181-208). (II 19594)
4243. ~ Starea actuală a luptei înpotriva cancerului. Extras din comunicarea făcută de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (16 x 10). 16 p. (Acad. Rom. Şedinţa de la 4 Aprilie 1908). (I 9813)
4244. ~ Starea actuală a luptei în contra tuberculozei, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 19,5). 13 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXVIII. Mem. Sect. Şt., No. 8, p. 297-309). (II 111566)
Descriere după copertă.
4245. ~ Stellung des Staates zur modernen bacteriologischen Forschung. Elfter Internazional medizinischer Congress (zweite allgemeine Sitzung). Rom (Buchdruck, des Abgeordnetenhauses Ripamonti-Colombo). 1895. (24 x 16,5). 41 p. (Auszug aus den Verhandlungen des elften International-medizinischen Congresses abgehalten zu Rom vom 29 März bis zum 5 April 1894). (I 52149)
4246. ~ Die Stellung des Staates zu Besultaten der bacteriologischen Forschung. (Vortrag gehalten in der öffentlichen Sitzung vom... 1894 des XI. Internationalen Medizinischen Congresses zu Rom). Von Professor Dr. V. Babes. Bucarest (Gedruckt in den Tipografia Academiei John & Freudenberg), 1894. (24,5 x 16,5). 58 p. (II 111535)
Descriere după copertă.
4247. ~ Studien über Cholerabekämpfung. Von Prof. V. Babes, Bukarest. [Leipzig (Metzger & Wittig), 1914]. (23 x 15). 16 p. (Zeitschr. f. Hygiene, II. Extr.). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4248. ~ Studien über die Wutkrankheit. Von Prof. Dr. Victor Babeş. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, [1887]. (25 x 17). [40] p., 1 pl. (Separatabdruck aus Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Médecin, 110. Band, 1887, P. 562-601). (II 111296)
4249. ~ Studii asupra hemoglobinuriei bacteriene a boului (urinare cu sânge). Cu concursul unei comisiuni instituită de Ministerul de Interne, compusă de D-nii C. Gavrilescu, C. Starcovici şi N. Michailescu. De D-rul Victor Babeş. Cu două planche. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1889. (29 x 19,5). 48 p., 2 pl. (Inst. de Patologie şi de Bactériologie din Bucureci). (II 111581)
4250. ~ Studii asupra pelagrei, de Prof. Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române. Cu 14 stampe. Bucureşti, Librăria Socec & Comp. (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27 x 21,5). 44 p., XIV pl. 1 leu. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom XXXIII. Mem. Secţ. Şt., No. 5, p. 175-218). (II 22942)
Descriere după copertă.
4251. ~ Studii critice asupra actualei organizaţiuni sanitare. I. Vasile Lascăr şi măsurile sanitare din comunele rurale, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion Rasidescu), 1907. (28 x 22). 19 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXX, Mem. Secţ. Şt. No. 2, p. 29-47). (II 7616)
Descriere după copertă.
4252. ~ Studii critice asupra actualei organizaţiuni sanitare. II. Dispoziţiunile legale în vederea combaterii boalelor infecţioase, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (28 x 22). 13 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXIII, Mem. Secţ. No. 12, p. 481-493). (II 7616)
Descriere după copertă.
4253. ~ Studii critice asupra actualei organizaţiuni sanitare în ce priveşte măsurile sanitare din comunele rurale. Rezumat din comunicarea făcută de Dr. V. Babeş [...]. Şedinţa din 13 Aprilie 1907. [Bucureşti, 1907]. (28 x 19,5). 6 p. (Acad. Rom.). (II 8472)
Descriere după datele de la începutul textului.
4254. ~ Studiile făcute asupra pelagrei la Instititul de bactériologie şi măsurile de luat pe baza acestor studii, de Prof. Dr. V. Babeş, cu o prefaţă de V. M. Kogălniceanu, Fost deputat, Redactorul Ziarului Agrarul, Organul Societ. Agrare a marilor proprietari din România. Bucureşti (Tip. şi Fond. de litere Thoma Basilescu), 1902. (15 x 11,5). 59 p. Se împarte gratuit. (Biblioteca ziarului Agrarul, nr. 2). (I 111155)
4255. ~ Studiu asupra combaterii holerei, de Prof. Dr. V. Babeş [...]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1914. (27,5 x 21). 36 p. 40 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II. Tom. XXXVI. Mem. Secţ. Şt., No. 7, p. 137-172). (II 37455)
Descriere după copertă.
4256. ~ *Studiu asupra turbării şi vaccinării antirabice. Raport înaintat Congresului din Londra. [Bucureşti] (Tip. Românului), 1891. 8°. 10 p. (Crăinicianu, p. 115 ; Bibliogr. Babeş, p. 19)
4257. ~ Les substances colorables par le Gram-Weigert dans le rein malade, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biolog, de Bucarest du 28 Janvier 1909, t. LXVI, p. 321). (II 467584)
Descriere după datele de la începutul textului.
4258. ~ Sur certaines anomalies congénitales de la tête, déterminant une transformation symétrique des quatre extrémités (acromélagenèse). Par M. V. Babeş. [Paris] (Gauthier-Villars, Imprimeurs-Libraires des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences), [1904]. (27 x 20,5). 3 p. (Extrait). (II 111580)
Descriere după datele de la începutul textului. Anul, după data mss-ului: 18 ian. 1904.
4259. ~ Sur certains caractères des lésions histologiques de la rage. Par M. V. Babeş. (Travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest). [Paris] (Sceaux, Impr. Charaire et C-ie), [189..]. (23 x 15). 15 p., 1 pl. (Annales de l’Institut Pasteur, p. 209-223). (Extr.). (II 508700)
Descriere după datele de la începutul textului.
4260. ~ Sur Vapparition de la graisse dans Vintérieur des vaisseaux rénaux, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (24,5 x 16,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 20 Février 1908), p. 413). (II 37366)
Descriere după datele de la începutul textului.
4261. ~ Sur l’hémoglobinurie bactérienne du boeuf. Par M. V. Babeş. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences), [1888]. (21,5 x 13,5). 4 p. cu il. (II 437235)
În notă: "Travail du laboratoire de Physiologie de la Faculté de Médecine de Paris". Descriere după datele de la începutul textului.
4262. ~ Sur la formation de chaînettes citez le staphylococcus aureus, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. cu il. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Reunion biologique de Bucarest du 16 Juillet 1908), p. 265). (II 550077)
4263. ~ Sur la première constatation de la transmissibilité des propriétés immunisantes et curalives par le sang des animaux immunisés, par M. le prof. V. Babeş, de Bucarest. Correspondant de l’Académie de Médecine de Paris. [Paris, 1895]. (24,5 x 17). 3 p. (II 111533)
Descriere după titlul de la începutul textului. La sfârşitul textului, menţiunea: "Séance du 8 janvier 1895 de l’Académie de Médecine de Paris".
4264. ~ Sur la signification de la réaction des lépreux à la luberculine, par V. Babeş. Paris (L-Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Reunion biolog, de Bucarest du 18 Mars 1909, tom. LXVI, p. 641). (II 467581)
Descriere după datele de la începutul textului.
4265. ~ Sur la transmission des propriétés immunisantes par le sang des animaux immunisés. Par V. Babes. [Corbeil] (Impr. Ed. Crété), [1896]. (22 x 15). 25 p. (Extr. des Arch. des Sciences médicales, numeros 1 et 2, mars 1896). (II 374667)
La p. 1, în subsol, menţiunea: "Discours de réception prononcé à l’Académie Roumaine (mars 1895)". Descriere făcută după datele de la începutul textului.
4266. ~ Sur la vaccination par des toxines latentes (contrebalancées par des antitoxines sanguines), par M. V. Babeş, correspondant étranger. [Paris] (Impr. L. Maretheux), [1895]. (21 x 13,5). 14 p. (Extr. du Bull. de l’Acad. de méd., Séance du 13 aout 1895). (II 374669)
Descriere după datele de la începutul textului.
4267. ~ *Sur le bothriocéphale et l’anémie bothriocéphalique en Roumanie. Com. Acad. Med. din Paris, 13 Aug. 1895. [Paris], 1895. 6 p. (Extr. Bull. de l’Acad. de Méd.). (Ribliogr. Rabeş, p. 27)
4268. ~ Sur le trailment de la rage par l’injection de substance nerveuse normale. Par. M. V. Babeş. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des C. R. des Séances de l’Acad. des Sciences), [1898]. (22,5 x 15). 3 p. (Extr.). (II 549698)
Lipsă coperta; datat 28 mars 1898 [data la care a fost ţinută comunicarea la Acad. Franceză]. Datat după: Bibliogr. Babeş, p. 34.
4269. ~ Sur les associations bactériennes. Sur la concurrence vitale du bacille de la tuberculose. Communication de M. le Prof. V. Babeş (de Bucarest). Paris, G. Masson, Éditeur, Libraire de l’Académie de médecine (Typ. G. Chamerot), 1889. (22 x 13,5). 22 p. (Extrait des Comptes rendus du Congrès pour l’étude de la Tuberculose chez l’homme et chez les animaux. I-re Session 1888). (II 597369)
Descriere după copertă.
4270. ~ Sur les lésions précoces des centres nerveux dans la rage. Par M. V. Babeş. [Paris] (Gauthier-Villars, imprimeurs-libraires des C. R. des séances de l’Académie des sciences), [1898]. (22 x 15). 3 p. (Extr.). (II 169543)
Datat după: Bibliogr. Babeş, p. 34.
4271. ~ *Sur les microbes de l’Hémoglobinurie du boeuf. Com. Acad. de Şt. Paris. 14 Apr. 1890. [Paris], 1890. 3 p. (Extr. C. R. de l’Acad. des Sciences). (Bibliogr. Babeş, p. 16).
4272. ~ Sur les microbes trouvés dans le foie et dans le rein d’individus morts de la fièvre jaune. Par M. Babeş. [Paris] (Gauthier-Villars, Imprimeurs-Libraires des Comptes rendus des séances de l’Acad. des Sciences), [1883]. (28,5 x 20,5). 4 p. (Travail du laboratoire de M. le professeur Cornil). (II 111577)
Descriere după datele de la începutul textului. P. an, vezi şi: Bibliogr. Babeş, p. 9.
4273. ~ *Sur les réactions réputées comme spécifiques dans la lèpre. Leipzig (Tip. Joh. Ambr. Barth), 1910. [13] p. (Extr. "Biblioth. internat. Lepra", V, 11, p. 321-333). (Bibliogr. Babeş, p. 67)
4274. ~ Sur un bacille mycogène et pathogène trouvé dans des kystes muqueux, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1912]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance dela Réunion biologique de Bucarest du 18 Avril 1912, t. LXXII, p. 833)
Descriere după datele de la începutul textului.
4275. ~ Sur une élévation de température dans la période d’incubation de la rage, Par M. V. Babeş. Sceaux (Impr. Charaire et fils), [1888]. (22 x 15). 3 p. (Annales de l’Inst. Pasteur. Extr.). (II 437199)
Descriere după datele de la începutul textului. Datat după: Bibliogr. Babeş, p. 13.
4276. ~ Sur une substance particulière trouvée dans des reins amyloldes colorée en rouge par le Scharlach et donnant la réaction amyloïde, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 16 Avril 1908, p. 759). (II 550082)
4277. ~ *A szvibeli sövény-rendellenességek egy sajátságos alakjáról (Despre o formă particulară a unei anomalii a septului inimii). Budapesta, 1879. 8°. 11 p. (Extr. Orvosi hetilap). (Crănicianu, p. 109 ; Bibliogr. Babeş, p. 6)
4278. ~ Şeapte conferinţe publice făcute la Institutul de Bactériologie, de Dr. V. Babeş, directorul Institutului. I. Datoriile Statului faţă cu descoperirile Bacteriologeii, pag. 3. II. Seroterapia, pag. 24. III. Difteria, pag. 42. IV. Pesta, pag. 61. V. Tuberculosa, pag. 85. VI. Apa Bucurescilor, pag. 105. VII. Lepra şi pelagra, pag. 129. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului), 1900. (17,5 x 12). 149 p. (Extr. din Gazeta Săteanului). (I 111177)
4279. ~ Şease conferinţe publice ţinute la începutul anului 1902, de Dr. V. Babeş, Director al Institutului : 1. Apa Bucurescilor la începutul anului 1902, pag. 1, 2. Cholera şi ciuma, pag. 21. 3. Răpciugă şi combaterea ei, pag. 38, 4. Pelagra şi situaţiunea. ţeranului român, pag. 57. 5. Lepra în România, pag. 88. 6. Tuberculosa în familie, pag. 104. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului), 1903. (17 x 10). 1 f., 119 p. (Conferinţe ţinute la Institutul de Patologie din Bucuresci, Fasc. III). (I 541825)
Lipsă coperta.
4280. ~ Technique des autopsies pratiquées sur l’homme en vue de la recherche des bactéries. Par V. Babeş, Professeur à la Faculté de médecine de Bucarest. Paris, Ancienne librairie Germer Baillière et C-ie Felix Alean, Editeurs, 1887. (24,5 x 16,5). [6] p. (Archives Roumaines de Médecine et de Chirurgie. Tom. I. November-Décembre 1887, p. 157-162. Extr.). (II 78863)
Descriere după datele de la începutul textului.
4281. ~ Tetanus. By Victor Babeş, Bucharest. New-York, William Wood and Company Publishers, 1898. (22,5 x 16). [66] p. (Reprinted from Twentieth Century Practice of Mediane, Vol. XVII, p. [121]-186). (II 550292)
Descriere după coperta.
4282. ~ Tetanus. By Victor C. Babeş, M. D., Bucharest. [New-York, 1902]. (25 x 16,5). [17] p. (Century Practice of Med., Ed. II, New-York, 1902, V. XXI, p. 671-687). (II 111426)
Descriere după copertă. Datele bibliografice după: Bibliogr. Babeş, p. 35.
4283. ~ Traité de la rage, par Le Professeur Dr. Victor Babeş, Directeur de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest. Avec 11 figures dans le texte, un tableau graphique et 5 planches lithographiques coloriées. Paris, Libr. J.-B., Baillière et fils (Poitiers, Impr. G. Roy), 1912. (24 x 16). VI, 677 p. cu il., 6 pl. (II 27003)
4284. ~ Trichinosis, [von Babeş]. [Teschen (Tip. Prochaska), 1899]. (22 x 15). 5 p. (Separat-Abdruck aus der Bibliothek medicinischer Wissenschaften I. Interne Medicin und Kind er krankheiten, Bd. III). (II 374671)
Descriere după datele de la începutul textului. Autorul, meţionat la sfârşitul textului. Datele bibliografice după: Bibliogr. Babeş, p. 40 ; în Crăinicianu, p. 119; anul 1896.
4285. ~ Die Tuberculose in Rumänien und die Mittel zur Bekämpfung derselben. Von Prof. V. Babeş, Bukarest. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1900. (27,5 x 19). [13] p. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Tuberkulose und Heilstättenwesen. Band I, Heft 5, 1900, P. 371-383). (II 111575)
Descriere după copertă.
4286. ~ Tulburările de circulaţiune. Anexă la Cursul de anatomie patologică publicat după lecţiile D-lui Prof. V. Babeş de V. Sion, Şeful secţiunei anatomo-patologice la institut. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu) 1898. (24 x 16,5). 1 f., 64 p. (Cursurile făcute la Institutul de patologie şi bacteriologic). (II 73326)
4287. ~ Ueber albuminöse Degeneration, [von] Prof. V. Babeş. [Wien, 1898]. (22,5 x 14,5). 14 p. (Sonderabdruck aus der Wiener klinischen Rundschau 1898, Nr. 36 u. 37). (II 550065)
În notă, menţiunea: "Vorlesung, gehalten im Institute für Pathologie und Bacteriologie in Bucarest".
4288. ~ Ueber Bacillen der hämorrhagischen Infektion des Menschen. Von V. Babeş in Bucarest. Jena (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1891]. (23 x 15). 8 p. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. IX. Band, 1891). (II 508711)
Descriere după datele de la începutul textului.
4289. ~ Ueber bakterielle hämorrhagische Infektionen des Menschen. Von Prof. V. Babes zu Bukarest. Wien, Selbstverlag des Verfassers (Druck der K. Wiener Zeitung), [1892]. (22,5 x 15). 11 p. (Separätabdruck aus der Wiener Medizinischen Wochenschrift, Nr. 34 bis 36, 1892). (II 508709)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 1, în notă: "Vortrag, gehalten auf dem. VII. internationalen hygienischen Kongresse in London".
4290. ~ Ueber bakteriologische Untersuchungen an der menschlichen Leiche. Von Professor V. Babeş (Bukarest). Berlin (Druck von Franz Westphal), [1903]. (21 x 14). 12 p. (Sonder-Abdruck aus Deutsche Medizinische Presse, No. 23, 1903). (II 111276)
4291. ~ Ueber des Auftreten von Fett im interstitiellen Gewebe der Niere und in Innern der Nierengefässe. Von Prof. V. Babes in Bukarest. [Jena (Druck von Gebr. Gotthelft, Kgl. Hofbuchdrucker, Cassel), 1908]. (23,5 x 16,5). [4] p. (Abdruck aus dem Centralblatt für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. XIX. Band, Nr. 7, 1908, P. 275-278). (II 550072)
Lipsă coperta. Cu menţiunea: "Nachdruck verboten".
4292. ~ *Ueber den angeblichen Missbrauch tierischer Organestrakle inder Heilkunde. Viena, 1897. 2 p. ([Extr.] Therapeutische Wochenschr., nr. 7). (Bibliogr. Babeş, p. 34)
4293. ~ Ueber den Bau der Sarkome. Von Dr. Victor Babeş, Privatdocent f. path. Histologie in Budapest. Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1883], (22 x 15,5). [3] p. (Sep.-Abdr a. d. Centralblatt f. d. med. Wissenschaften 1883, No. 49). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4294. ~ Ueber den Bothriocephalus latus und die Bothriocephalen-Anämie in Rumänien. Von Prot. V. Babeş in Bucarest. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reiner, 1895. (21 x 13,5). [5] p. (Separatabdruck aus Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, 141 Band, P. 204-208). (II 374672)
Descriere după datele de la începutul textului. În Crăinicianu, p. 118, menţiunea: "Aceeaş în româneşte în Analele Acad. Rom. XVIII, p. 80-85".
4295. ~ Ueber den Einfluss der verschiedenen Infectionen auf die Nervenzellen des Rückenmarks. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. (Nach einem in der Rumänischen Akademie am 3. Juni 1897 gehaltenen Vortrag). Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1898]. (22,5 x 14,5). 32 p. cu il., 1 pl. (Sonderabdruck aus der Berliner Klin. Wochenschr. 1898, nr. 1). (II 111339)
Descriere după copertă.
4296. ~ Ueber die Behandlung von 300 von wülhenden Wölfen gebissenen Personen im Bukarester pathologisch-bakteriologischen Institute. Von Prof. Dr. V. Babes. Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1904. (23 x 15). [3] p. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten. 47. Band, 1904, P. [179]-201). (II 597369)
Descriere după copertă.
4297. ~ Ueber die bei Influenza gefundenen feinen Bacterien. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Berlin (Gedruckt bei Iulius Sittenfeld), [1892]. (21 x 14,5). 7 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1892, nr. 6). (II 508856)
Descriere după datele de la începutul textului.
4298. ~ Ueber die durch Streptokokken bedingte acute Leberentartung. Von Prof. V. Babes zu Bukarest. Berlin. Druck und Verlag von Georg Reimer, [1894]. (21 x 14). 20 p. (Separatabdruck aus Wirchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. 136. Band, 1894). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4299. ~ Ueber die erste Feststellung der Uebertragbarkeit immunisirender und heilender Eigenschaften durch das Blut immunisirter Thiere. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Wien (Druck von Gottlieb Gistel & Comp.), [1895]. (23 x 15). 4 p. (Wiener Medizinische Presse. Organ für praktische Aerzte. Separat-Abdruck aus Nr. 3, 1895). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4300. ~ Ueber die ersten erfolgreichen Impfungen gegen Hundswulh mittels des Blutes immunisirter Thiere. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Berlin (Gedruckt bei Julius Siltenfeld), [1892]. (21 x 14,5). 4 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1892, nr. 41). (II 508845)
Descriere după datele de la începutul textului.
4301. ~ Ueber die Grenzschicte[!] der Leberläppchen, von Prof. Dr. V. Babeş. Bucureşti, Libr. Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru, 1917. (24 x 17). [5] p. (Extr. din Bulletin Roumaine, V-ème année, 1916/7, nr. 4, p. 161-165). (II 50352)
Descriere după copertă.
4302. ~ Ueber die Histologie der Lepra (mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems). Von V. Babeş in Bucarest. [Berlin, 1897]. (22 x 15). 45 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus der Lepra-Conferenz 1897, 1 Abth.). (II 374673)
Descriere după datele de la începutul textului.
4303. ~ Ueber die Kultur der von mir bei Lepra gefundenen Diphteridee. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1899]. (22,5 x 15,5). [5] p. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. I. Abteilung, XXV. Bd. 1899, nr. 4, P. 125-129). (II 550066)
Descriere după titlul de la începutul textului. Cu menţiunea: "Nachdruck verboten".
4304. ~ Uber die Notwendigkeit der Abänderung des Pasteurschen Verfahrens der Wutbehandlung, [von] Prof. V. Babeş. Leipzig, Verlag von Veit & Comp. (Druck von Metzger & Wetting), [1908]. (24 x 17). [12] p. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten. Achtundfünfzigster Band, 1908, P. 401-412). (II 111386)
4305. ~ Ueber die Priorität der Behandlung infectiöser Krankheiten des Nervensystems mittelst Injectionen normaler Nervensubstanz. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), 1898. (21,5 x 13,5). [2] p. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1898, No. 24). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4306. ~ Ueber die selbstsländige combinirte Seiten- und Hinterstrangssclerose des Rückenmarks. Von Dr. Victor Babesiu, Assistenten der patholog. Anatomie in Budapest. Berlin, Druck und Verlag von G. Reimer, [1879]. (22 x 13,5]. [11] p., 1 pl. (SeparatabdruckausWirchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin. LXXVI. Band, 1879, P. 74-84). (II 111310)
4307. ~ Ueber die Wirkung der Karbolsäure auf das Wutvirus. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1910]. (23 x 15). [4] p. (Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. I. Abteilung. Originale. 55. Bd, 1910, Heft 1, P. [27]-30). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului şi după copertă.
4308. ~ Ueber durch die Weigerische Fibrinfärbungsmethode blaufärbbare Anteile der kranken Niere. Von Prof. V. Babes, Bukarest. Hierzu Taf. XI u. XII. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, [1909]. (21,5 x 13,5). [13] p., 2 pl. (Separatabdruck aus Wirchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 197. Band, 1909, P. 536-548). (II 469507)
4309. ~ *Ueber ein eigenthümliche Form von Aortenklappen-Insufficienz. 1 filă. ([Extr.] Allg. med. Zeitung). (Crăinicianu, p. 113)
4310. ~ *Ueber ein eigentümliche Form von Aorten-Klappeninsuffizienz. [Berlin], 1889. 2 p. (Extr. Wirochow’s Archiv). (Bibliogr. Babeş p. 15)
4311. ~ *Ueber eine eigenthüm. Form von Septum-Anomalien des Herzens. Budapest, 1883. 8°. [13] p., 1 planşă. (Extr. Jahrb. f. Kinderkr., N. F. XIII, P. 260-272). (Crăinicianu, p. 111 ; Bibliogr. Babeş, p. 9)
4312. ~ Ueber einen Gingivitis und Hämorrhagieen verursachenden Bacillus bei Skorbut. Von Professor Dr. V. Babes. [Aus dem Institut für Pathologie und Bakteriologie zu Bucarest]. Leipzig, Verlag von Georg Thieme (Gerdruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin), 1893. (22 x 14). 9 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1893, No. 43). (II 597369)
Descriere după copertă.
4313. ~ Ueber einen im menschlichen Peritonäum gefundenen Nematoden. Von Dr. Victor Babesiu. Berlin, Druck und Verlag von G. Reimer, [1880]. (21,5 x 13,5). p. 158-165, 1 pl. (Separatabdruck aus Wirchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, LXXXI. Band, 1880). (II 111309)
4314. ~ Ueber einige Apparate zur Bakterienuntersuchung. Von Dr. V. Babeş in Bukarest. Mit 11 Abbildungen. Jena (Frommannsche Buchdruck. (Hermann Pohle)), [1888]. (22 x 14,5). [9] p., cu il. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. II. Jahrgang 1888, IV. Band, No. 1, P. 19-27). (II 437197)
Descriere după datele de la începutul textului.
4315. ~ *Ueber einige Färbungsmethoden, besonders f. krankhafte Gewebe, mittelst Safranin u. deren Resultate, [S.l.], 1882. 8°. [10] p. (Extr. Arch. f. mikrosk. Anatomie, Bd. 22, P. 356-365). (Crăiniceanu, p. 110, Bibliogr. Babeş, p. 7)
4316. ~ *Ueber einige path. hist. Methoden u. die durch dieselben erzielten Resultaten. [Berlin, 189?]. 8°. [2] p., 1 pl. (Extr. Arch. f. path. Anat., P. 511-512). (Crăiniceanu, p. 111)
4317. ~ Ueber epitheliale Geschwülste in Uterusmyomen. Von Dr. Victor Babesiu, Privatdocenten für patholodgische Histologie in Budapest. Wien, Verlag des Verfassers (Druck von R. Spies & Co.), [1882]. (22 x 15). 10 p. (Separat-Abdruck aus des Allgem. Wr. medizin. Zeitung 1882, Nr. 4 u. 5). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4318. ~ Ueber epitheliale Knospenbildung und Riesenzellen, [von] Herr V. Babes-Bukarest. Mit Tafel I und II. [Jena, 1904]. (23 x 15,5). p. 3-10, 1 f., 2 pl. (Abdruck aus den Verhandlungen der deutschen pathologischen Gesellschaft auf der achte Tagung, gehalten in Breslau vom 18.-21. September 1904). (II 467377)
4319. ~ Ueber Gesichtsanomalien, welche eine Umwandlung der Extremitäten (Akriemtagenese) zur Folge haben. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Berlin (Druck von L. Schumacher), [1904], (22,5 x 14). 7 p. (Aus dem pathologisch-bacteriologischen Institut zu Bukarest). (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr. 1904, No. 18). (II 597369)
Descriere după copertă.
4320. ~ Ueber Gliome und Neurogliome. Pathologisch-anatomische Vorlesung. Von Prof. Dr. V. Babeş in Bukarest. Wien (Druck von Gottlieb Gietel & Comp.), [1900]. (22,5 x 15,5). 10 p. cu il. (Wiener Medizinische Presse. Separatabdruck aus nr. 2. 1900). (II 374654)
4321. ~ Ueber hämorragische Infection des Menschen, [von] Herr Victor Babes-Bukarest. [Berlin] [Druck von Georg Reimer), [1896]. (22 x 14,5). [58] p., 2 pl. (Separatabdruck aus den Verhandlungen der Deutschen Pathologischen Gesellschaft, II, P. 262-319). (II 374666)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 310-319: "Herr V. Babeş und V. Sion-Bukarest: Ueber Veränderungen im Nervensystem bei Pellagra".
4322. ~ Ueber isolirl färbbare Antheile von Bacterien. Von Dr. Victor Babeş, Director des bacteriologischen Instituts in Bukarest. (Hierzu Taf. II). S.l., [1889]. (22 x 14,5). [28] p., 1 pl. (Zeitschrift für Hygiene, Bd. V. Separat Abdruck, P. 173-190). (II 437195)
Descriere după datele de la începutul textului.
4323. ~ Ueber metachromatische Körperchen in den acidoresistenten Bacillen. Von Prof. V. Babes Bukarest. Berlin, Verlag von August Hirschwald (Druck von L. Schumacher), [1914]. (21 x 14). 5 p. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1914, Nr. 11). (II 597369)
Descriere după copertă.
4324. ~ Ueber Neurogliawucherung. Von Prof. Dr. V. Babeş. Leipzig, Verlag von Georg Thieme (Berlin, Druck von G. Bernslein), 1901. (21 x 14). 9 p. (Sonderabdruck aus der “Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1901, nr. 41). (II 111282)
Descriere după copertă.
4325. ~ *Ueber pathogène Bactérien. [Budapesta, s.a.]. folio. 1 p. (Extr. Pest. med. chir. Presse). (Crăiniceanu, p. 112)
4326. ~ Ueber Pellagra in Bukarest, von Prof. Dr. V. Babeş. Bucarest, Libr. Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru, 1918. (23 x 16). [5] p. (Bulletin de la Sect. Scient, de l’Acad. Roum., V-ème année 1916/7-1917/8, nr. 6, p. 243-247). (II 53742)
Descriere după copertă.
4327. ~ Ueber Pellagra in Rumänien, von Prof. V. Babeş. Berlin-Wien, Urban & Schwarzenberg (Wien, Druck von Gottlieb Gisel & C-ie), 1903. (22 x 15,5). 18 p. (Wiener Medizinische Presse. Separat-Abdruck aus Nr. 25 und 26, 1903). (II 469533)
Lipsă coperta.
4328. ~ Ueber Safraninlösung mit Anilinöl. Von Dr. V. Babeş in Bukarest. [Leipzig, 1837]. (22 x 14,5). 2 p. (Separat-Abdruck. Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik, Band IV, 1887, p. 470-471). (II 437198)
Descriere după datele de la începutul textului.
4329. ~ *Ueber Safranophile Mikroorganismen. [Bucureşti], 1918, [5] p. (Bull. dela sect. scient. Acad. Roum., tom V, nr. 5, p. 211-215). (Bibliogr. Babeş, p. 74)
4330. ~ Ueber spezifische Beaktionen bei Lepra. Von Prof. V. Babeş in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1910]. (22 x 15). [46] p. (Separatabdruck aus der Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie. Siebenter Band, Fünftes Heft, 1910, 1 Ausgegeben am 13 Oktober 1910, P. 578-623). (II 469519)
Descriere după copertă.
4331. ~ *Uber Syphilome Innerer Organe Neugeborener und ihre Beziehunger zur Spirochaete Pallida. Berlin, 1905. 15 p. cu 6 fig. în text. (Extr. Berlin klin. Wochenschr., nr. 34). (Bibliogr. Babeş, p. 52)
4332. ~ Ueber Wuthtoxine. Von Profesor V. Babes. Bukarest, [1901]. (25 x 17). 8 p. (Sonder-Abdruck aus der v. Lyeden-Festschrift, I. Band). (II 111503)
Datat după: Crăinicianu, p. 124 ; Bibliogr. Babeş, p. 43 ; în Bazgan, p. 38, se dă ca an de apariţie 1902.
4333. ~ Untersuchungen über den Leprabacillus und über die Histologie der Lepra. Von Dr. Victor Babeş, Professor der pathologischen Anatomie und Bakteriologie an der Universität Bucarest. Mit 11 Abbildungen im Text und 8 lithogr. Tafeln. Berlin, Verlag von S. Karger (Gedruckt bei Imberg & Lefson), 1898. (25,5 x 18,5). 112 p. cu il., 8 f., 8 f. pl. (II 111536)
4334. ~ Untersuchung über die Negrischen Körper und ihre Beziehung zu dem Virus der Wutkrankheit. Von Prof. V. Babeş in Bukarest (Hierzu Taf. V. u. VI). Leipzig, Verlag von Veit & Comp. (Druck von Metzgen & Witting), [1907]. (24,5 x 17). [16] p., 2 f. pl. (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Hygiene und Infektionskranheiten, 56. Band, 1907, P. 435-452). (II 111416)
4335. ~ Untersuchungen über Hundswut. Von Dr. Victor Babes. Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1887]. (22 x 15). [3] p. (Sep.-Abdr. a.d. Centraiblatt f.d. med. Wissenschaften 1887, No. 37). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4336. ~ *Untersuchungen über Koch’s Kommabacillus. [Berlin], 1885. 8°. [16] p. (Extr. Arch. f. path. Anat., P. 148-163). (Crăinicianu, p. 111 ; Bibliogr. Babeş, p. 10)
4337. ~ Varietăţile şi speciile microbilor şi raportul lor cu organismele superióre, de Prof. Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21,5). 81 p. 20 hani. (Extr. din Analele Acad. Rom., Ser. II-Tom. XXVI. Memoriile Secţ. Sciinţ., nr. 3, p. 81-88). (II 111559)
Descriere după copertă.
4338. ~ *Die Verbreitung d. Lepra in Rumaenien im J. 1897. 8°. 45 p. şi 1 hartă. (Verhandl. U. Berichten d.V. intern. Dermat. Congr.). (Crăinicianu, p. 126)
4339. ~ Vorläufige Mitteilung über die Behandlung der von wütenden Wölfen gebissenen Personen. Aus dem pathologisch-bakteriologischen Institut der Universität Bukarest. Von Prof. V. Babes. Leipzig, Verlag von Georg Thieme (Berlin, Druck von W. Büxenstein), [1905]. (23 x 15). 11 p. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie 1904/1905. Band VIII). (II 597369)
Descriere completată după copertă.
4340. ~ Vorläufige Mittheilungen über einige bei Influenza gefundene Bakterien. Von V. Babes in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1890] .(22 x 15). p. [233-241]. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, VII. Band, 1890, No. 8). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4341. ~ *A vörös verejtekröl (Despre sudoarea roşie), 1881. 8°. 3 p. (Extr. Természettud. Közl, fasc. 149). (Crăinicianu, p. 109 ; Bibliogr. Babeş, p. 7)
4342. ~ Die Wanderungen des Pentaslomum denticulatum beim Rinde. Von Dr. B. Babes in Bukarest. Jena (Frommansche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1888], (22 x 14). 4 p. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, II Jahrgang, 1 88, V. Band, No. 1). (II 437201)
Descriere după datele de la începutul textului.
4343. ~ Der weiche Schanker (venerisch kontagiöses Geschwür, Ulcus molle). Von Prof. Dr. Babes in Bukarest. Mit 2 fabrigen Figuren im Text. [Jena, 1903]. (22 x 15,5). [7] p. cu il. (Separat-abdruck aus dem Handbuch der pathogenen Mikroorganismen, 15. u. 16. Lieferung, 1903, P. 425-437). (II 469529)
Descriere după copertă.
4344. ~ Weitere Mittheilungen über die Behandlung der Neurasthenie, Melancolie und genuinen Epilepsie mittels Injectionen normaler Nerwensubstanz. Von Prof. V. Babes in Bukarest. [Berlin (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), 1893]. (21 x 14,5). 5 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1893, nr. 12). (II 508844)
Descriere după datele de la începutul textului.
4345. ~ Weitere Versuche über Hundswut. Von Prof. V. Babes in Bukarest. Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1888]. (22 x 15). 2 p. (Sep.-Abdr. a. d. Centralblatt f.d. med. Wissenschaften 1888, nr. 19). (II 437200)
Descriere după datele de la începutul textului.
4346. ~ Ein 21 Jahre alter Fall von Trichinose mit lebenden Trichinen. Von Prof. V. Babes in Bucarest. Mit 2 Figuren. [Jena, Verlag von Gust. Fischer, 1906]. (20,5 x 15). [10] p. cu il. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten, I. Abteilung. Originale. XLII. Bd. 1906, Heft 6 u. 7, P. 541-545, 616-619). (II 469503)
Descriere după datele de la începutul textului.

În colaborare:
4347. ~ L’anatomie microscopique des ganglions spinaux et la pathogénie du tabes. Par V. Babeş et F. Kremnitzer. (Travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest). [Bucarest, 1896]. (22 x 16). [12] p., 1 f. pl. (Arch. des sciences médicales I, 10, p. 134-145)(II 374660)
Descriere după datele de la începutul textului.
4348. ~ L’absence de microbes visibles et cultivables dans un cas mortel ayant les caractères d’un érysipèle, par V. Babes et Al. Babes. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie., Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 24 Janvier 1910, t. LXVIII, p. 371). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4349. ~ Action du sérum de chien traité par la substance nerveuse normale sur les souris infectés préalablement avec le virus fixe, par V. Babes et D. Simici. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (23 x 15). [2] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 16 Décembre 1909, t. LXVIII, p. 70). (II 597369)
Descriere dupä datele de la începutul textului.
4350. ~ Les associations des microbes du grope Coli dans certaines maladies présentant un caractère typhique, par V. Babes et C. Feodorasco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 2 f. (Extr. de C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 18 Mars 1909, tom. LXVI, p. 644). (II 467367)
Descriere după datele de la începutul textului.
4351. ~ Asupra endocarditei blenoragice, de Prof. V. Babeş şi V. Sion. Bucuresci (Tip. si Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1896. (24 x 17). 11 p. (Extr. din Romania Medicalä, nr. 7). (II 111540)
4352. ~ Die Atoxylbehandlung der Pellagra. Von Prof. V. Babes und Dr. A. Vasiliu in Bukarest. [I-II Mitteilung]. Berlin (Druck von L. Schumacher), [1907]. (22 x 14). 8. p. (I) ; 19 p. (II). (Sonderabdruck aus der Berliner Klin. Wochenschr., 1907, No. 28 (I) ; No. 38 (II)). (II 111327)
Descriere dupä copertä.
4353. ~ *Ein Beitrag zur Patologie d. fibrinösen Pneumonie. [Von] Dr. V. Babes si Korányi, 1884. 12°. 21 p. (Extr. Orvosi hetilap ; tradus si in Pester med. chir. Presse). (Crăinicianu, p. 111; Bibliogr. Babeş, p. 10)
4354. ~ Beobachtungen über die Aetiologie der Maul-und Klauenseuche. Vorläufige Mitteilung. Von Prof. V. Babes und Dr. G. Proca in Bukarest. Mit 6 Figuren. [Jena (?), 1897]. (22,5 x 15). p. 835-849 cu il. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskranheiten. I. Abteilung, XXI. Band, I, 1897, No. 22/23). (II 374674)
4355. ~ Un cas d’endocardite et de pyo-septicémie consécutives à une infection blennorrhagique. Par V. Babes et V. Sion. [Paris], 1896. (22 x 15). [9] p. (Arch. des sciences médicales, I., 35, p. 505-513). (II 374664)
Descriere dupä datele de la începutul textului.
4356. ~ Un cas de maladie d’Addison avec lésion des centres nerveux, par MM. V. Babes [et] N. Kalindero, Professeurs à la Faculté de médicine de Bucarest. Présenté à l’Académie de médecine, le 5 février 1889. Avec deux plan ches en couleurs. Paris, Ancienne Librairie Germer Baillère et C-ie Félix Alcan, éditeurs (Coulommiers, Impr. Paul Brodard), 1890. (24,5 x 16). 15 p., 2 pl. (II 508707)
4357. ~ Un cas de maladie de Gaucher, avec grandes cellules éosinophiles, par V. Babes et A. Babes. Paris (L. Maretheux, imprimeurs), [1913]. (23 x 15). [4] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 20 November 1913, t. LXXV, p. 575). (II 597369)
Descriere după datele de Ia începutul textului.
4358. ~ Un cas de septico-pyohémie hémorragique à microbes bipolaires isolés par une méthode expeditive d’agglutination, par V. Babes et Leonescu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909] .(23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances ce la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Décembre 1909, t. LXVII, p. 820). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4359. ~ Note sur quelques microbes pathogènes de l’homme, par [V.] Babeş et [I.] Eremia. Bucarest (Impr. G. Göbl Fils), 1889. (21 x 14). 1 f., 6 p. (Extr. du Progres médical roumain. No. 12 din 6 Avril 1889). (II 593901)
Lipsă coperta.
4360. ~ Cercetări pentru a perfecţiona tratamentul antirabic, de Dr. V. Babeş, Membru al Academiei Române şi S. Bobeş, Ajutor la Institutul de Bactériologie. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională, 1912.(28,5 x 22,5). 5 p. 20 bani. (Acad. Rom.). (Extr. din Analele Acad. Rom. Seria II. Tom. XXXV. Mem. Secţ. Şt., nr. 1). (II 29421)
Descriere după copertă.
4361. ~ Despre un difterideu găsit în vegetaţiuni endocardice, de V. Babeş şi D. Manolescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură. 1908. (24 x 16). 7 p. (Extr. din România Medicală). (II 10669)
4362. ~ Distribution de la graisse dans les capsules surrénales, par V. Babeş et V. Ionesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1908. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réun. biolog, de Bucarest du 2 Juillet 1908, p. 237). (II 550088)
4363. ~ Les épidémies associées par V. Babeş, Professeur à la Faculté de Médecine de Bucharest et G. Robin, Préparateur à l’Institut de Bactériologie de Bucharest. Paris (Impr. de la Semaine Médicale), 1901. (22 x 13,5). 15 p. (Extr. de la Semaine Médicale, du 9 octobre 1901). (II 111306)
Descriere după copertă.
4364. ~ Essais en vue de perfectionner le traitement antirabique, par V. Babeş et S. Bobes. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1912]. (20 x 14,5). [3] p. cu tab. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séances de la Réunion biologique de Bucarest du 27 Juin et du 11 Juillet 1912, Tome LXXIII, p. 338). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4365. ~ Étude comparative sur l’apparition des lésions rabiques et des corpuscules de Negri, par V. Babes et E. Stefanesco. Les rapports entre la graisse, le pigment et les formations cristallines dans les capsules surrénales, par V. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (24 x 16). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Janvier 1908), p. 81). (II 37368)
Descriere după datele din text.
4366. ~ Étude sur les différentes formes du parasite de la malaria en rapport avec les différentes minifestations cliniques de la maladie et sur les modifications des éléments figurés du sang dans celle miladie. Par MM V. Babes et D. Gheorghiu. (Travail de l’Institut de pathologie de Bucarest). Planches IV et V. [Paris, G. Massoa, Editeur 1893]. (23 x 15). [41] p., 2 pl. (Arch. de méd. expér. 1-er Série, Tom. V, p. 186-226). (II 521287)
Fals extras. Numele revistei, la p. 201 şi 217.
4367. ~ Étude sur les rapports qui existent entre les antigènes et les anticorps syphilitiques, tuberculeux, et lépreux, par V. Babes et V. Busila. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (23 x 15). [4] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 30 Décembre 1909), t. LXVIII, p. 181). (II 597369)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4368. ~ Études sur la diminution de la graisse surrénale dans des états pathologiques, par V. Babes et V. Jonesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réun. biolog. de Bucarest du 17 Juillet /1908), p. 267). (II 550078)
4369. ~ Études sur les filtres à sable et sur l’aqueduc de la ville de Bucarest, par V. et A[urel] Babes. [S.l.], (1889]. (27,5 x 18,5). 36 p. (II 96580)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4370. ~ Expériences sur l’atténuation du virus fixe rabique. Par MM V. Babes et T h. Cerchez. (Travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest). Sceaux (Impr. Charaire et C-ie), [1891]. (23 x 15). 8 p. (Annales de l’Institut Pasteur. Extr.). (II 508706)
4371. ~ L’Extrait éthéré de léproromes gardés depuis des années dans l’alcool comme antigène lépreux, par V. Babes et V. Busila. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Décembre 1909, t. LXVII, p. 817). (II 597369)
Descriere dupa datele de la începutul textului
4372. ~ L’Extrait éthéré des bacilles acidorésistants comme antigène, par Babes et Vl. Busila. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910]. (23 x 15). [4] p. cu tab. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Juin 1910, t. LXIX, p. 91). (II 597369)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4373. ~ *Ein Fall v. kryptogener haemorrha-gischer Septicaemie. [Par] Dr. V. Babes und Stoicescu. [Wien], 1897. 8°. 8 p. (Extr. Wiener Kl. Rundschau, nr. 20). (Crăinicianu, p. 121; Bibliogr. Babeş, p. 33)
4374. ~ *Ein Fall von Myelitis acutissima idiopathica, [von] Dr. V. Babes und Hochhalt. [Budapesta], 1881. 8°. 8 p. (Extr. Pester med. chir. Presse, preluare din Gyögyaszat). (Crăinicianu, p. 110; Bibliogr. Babes, p. 6)
4375. ~ Ein Fall von Myosarkom des Dünndarms. Von Prof. V. Babes und Dr. Nanu (Bucarest). Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1897], (23,5 x 15). 6 p. cu il. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1897, nr. 7). (II 252547)
Descriere după datele de la începutul textului.
4376. ~ L’Histologie pathologique de l’oeil dans le lèpre, par V. Babeş et C. Lévaditi (de Bucarest). (Planches XIV et XV). Bucuresci (Stab. graf. I. V. Socecu), [1898]. (22,5 x 15). [8] p., 2 pl. în culori. (Arch. des sciences médicales, 3-e Année, Septembre-Novembre 1898, N-os 5-6, p. 205-212. Extr.). (II 550067)
Lipsă coperta.
4377. ~ L’histologie pathologique de l’oeil dans la lèpre (pl. XIV et XV); par MM. V. Babès et G. Lévaditi. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs. Libraires de l’Acaiémia de Médecine (Corbeil, Impr. Éd. Crété), [1893]. (25 x 16).[8] p., 2 f. pl. (Archives des sciences médicales, nr. 5-6, Sept.-Nov. 1898, 3-e Année, p. 205-212. Extr.). (BCU-ClN 193777)
Descriere dupa copertă. Planşele executate la Stab. grafic I. V. Socecu, Bucuresci.
4378. ~ L’infection ultérieure des plaies par le virus rabique, par V. Babes et Titu Vasilu[!]. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1911]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séances de la Réunion biologiques de Bacarest du 2 et du 16 Mars 1911, t. LXX, p. 604). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4379. ~ Die Läsionen des Nervensystems in der Pellagra, [von] V. Babes und V. Sion. Com. la Congr. med. şi natur. germani. Münich, 1899. 7 p. (Extr. Darea de seamă a Congr.). (Bibliogr. Babeş, p. 39)
4380. ~ Lésions de la raie dans la rage, par V. Babes et V. M. Jonesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 1 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réun. biolog, de Bucarest du 8 Juillet 1909), tom. LXVII, p. 297). (II 467580)
Descriere după datele de la începutul textului.
4381. ~ Lésions des reins dans la rage, par V. Babes et V. M. Ionesco. Paris (L. Maretheux imprimeur), [1909]. (23 x 15). [2] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 18 Novembre 1909, t. LXVII, p. 723). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4382. ~ Les lésions gastro-intestinales dans la pellagra, par MM V. Babeş, A. A. Babeş et I. Buia. Bacarest, Librairies Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru, 1916. (23 x 15). [6] p. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. V-ème année, Nr. 2, p. [87]-92. Extrait). (II 597369)
Descriere după copertă.
4383. ~ Lésions nerveuses dans la pellagre. (Note préalable). Par V. Babeş et V. Sion. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (24,5 x 17) 11 p. (Extr. de la Roumanie médicale, nr. 4, 1899). (II 111401)
4384. ~ Lésions tuberculeuses comme portes d’entrée de la fièvre typhoïde, l’entero-hépatite suppurèe et l’infection hémorrhagique. Par les professeurs V. Babeş et N. Kalendero. (de Bucarest). Communication au Congrès pour l’Étude de la Tuberculose, Session 1893. [Havre (Impr. Lemale et C-ie), 1893]. (21 x 14). 7 p. (II 490287)
Descriere după datele de la începutul textului.
4385. ~ Memoriu asupra Sarcomului cutanat pigmentar multiplu idiopitic (Tip Kaposi), de Profesorii Babeş şi Kalinderu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, proprietari F. Göbl Fii), 1889. (23 x 15). 11 p. (Extras din ziarul Progresul medical român). (II 597369)
La începutul textului menţiunea: "Presentat de profesorul Kalinderu în Congresul de Dermatologie din Paris, în şedinţa de la 10 August. 1889, în numele d-lui prof. Babeş şi al seu".
4386. ~ Un microbe du groups de bacille tétanique déterminant une infection hémorragique, par V. Babes et Leoneanu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Juin 1910, t. LXIX, p. 94). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4387. ~ Mortalitatea pescelui de la Herestreu şi de la Teiul Dómnei din primăvara anului 1902, de Dr. V. Babeş, membru al Academiei Române şi P. Riegler. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 21,5). 11 p. 20 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom. Seria II. Tom. XXV. Mem. Secţ. Sciinţ., p. 121-131). (II 111555)
Descriere după copertă.
4388. ~ Des myélites infectieuses. Par V. Babeş et Dr. Varnali (Travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucarest). [Paris], 1896. (22 x 14,5). 34 p., 2 pl. (Arch. des sciences médicales, 1-1). (II 374662)
Descriere după datele de la începutul textului.
4389. ~ Note préliminaire sur les réactions de spécificité dans la pellagre, par V. Babes et V. Busila. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1911]. (23 x 15). [2] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séances de la Réunion biologique de Bucarest du 2 et du 16 Mars 1911, t. LXX, p. 602). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4390. ~ Note préliminaire sur une nouvelle mycose de l’homme avec la formation de grains noires. (Communication faite dans la séance du 20 janvier 1910), par V. Babeş et T. Mironescu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1910. (22 x 14). [4] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 14 Avril 1910, t. LXVIII p. 891). (II 670058)
4391. ~ Note sur la distribution du bacille de la lèpre dans l’organisme, par MM. Babeş et Kalendero (de Bucarest). [Paris] (Impr. de la Cour d’appel, L. Maretheux), [1895]. (21,5 x 15,5). 3 p. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance du 27 juillet 1895). (II 376923)
Descriere după datele de la începutul textului.
4392. ~ Note sur le bacilles de la tuberculose et sur leur topographie dans les tissus altérés par cette maladie. Par MM. Babeş et Cornil. Paris, Librairie Germer Baillière et C-ie (Saint Denis, Impr. de Ch. Lambert), [1883]. (25 x 16,5). 25 p., 4 f. pl. (Journal de L’Anatomie et de la Physiologie normales et pathologiques de l’homme et des animaux). (II 111447)
Descriere după datele de la începutul textului.
4393. ~ Note sur un cas de phlegmon emphysémateux el sur son microbe, par V. Babes et Al. Babeş. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 28 Janvier 1909), t. LXVI, p. 324). (II 467587)
Descriere după datele de la începutul textului.
4394. ~ Observations sur le rhinosclérome, par V. Babes et T. Vasi1iu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1911]. (23 x 15). [3] p. cu tab. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 2 Février 1911), t. LXX, p. 281). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4395. ~ La paralysie ascendente mortelle survenue après le traitement antirabique, par. V. Babeş et Th. Mironesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 7 Mai 1908), p. 964). (II 550084)
4396. ~ Die Pellagra, von Dr. Victor Babeş, Professor der pathologischen Anatomie und Bactériologie an der Universität, Director des pathologisch-bacteriologischen Institutes in Bukarest und D r. V. Sion, chem. Assistenten an pathologisch-bacteriologischen Institut in Bukarest, Suppl. Professor der Hygiene an der Universität zu Iassy. Mit 9 Abbildungen im Text und 2 Tafeln, davon 1 in Farbendruck. Wien, Alfred Holder k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler (Druck von Friederich Jasper), 1901. (25 x 16,5). 3 f., 87 p., 2 f., 2 pl. 3 M. 60 Pf. (Specielle Pathologie und Therapie. Harausgegeben von Hofrath Prof. Dr. Hermann Nothnagel. XXIV. Band, II. Hälfte, III. Abtheilung). (II 111529)
4397. ~ Respuns la atacurile repetate ale D-lui Dr. G. Grigorescu privitóre la un act medico-legal, de D-ru V. Babeş şi Petrini (Ga1atz) Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), 1890. (23 x 15,5). 17 p. (II 52237)
4398. ~ La réaction d’Abderhalden chez les pel-lagreux et chez les personnes souffrant de maladies gastro-intestinales, par V. Babes et M-lle H. Ionesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1914]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la société de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 14 Mai 1914), T. LXXVII, p. 171). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşit menţiunea: "Travail de l’Institut de Pathologie et de Bactériologie de Bucarest".
4399. ~ Recherches sur l’action de l’acide phénique sur le virus rabique, par V. Babes et S. Bobes. Paris (L. Maretheux. imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séances de la Réun. biolog. de Bucarest du 17 Novembre et du 3 Décembre 1908, p. 695). (II 467586)
Descriere după datele de la începutul textului.
4400. ~ Recherches sur la syringomyélie. Par V. Babes et [M]. Manicatide (Planches X et XI). [Paris, 1896]. (22,5 x 15). [18] p., 2 pl. (Arch. des sciences médicales, 1896, p. 213-230). (II 374655)
4401. ~ Recherches sur la vaccination antirabique. Par MM Babeş et Lepp à Bucarest. Sceaux (Impr. Charaire et fils), [1889]. (25 x 16,5). 7 p. (Extr. des Annales de l’Institut Pasteur). (II 26303)
Descriere după datele de la începutul textului şi completată după: Bazgan, p. 38 ; Bibliogr. Babeş, p. 13.
4402. ~ Sarcom al ovarului cu tromboze sarcomatoase multiple şi elemente sarcomatoase în circulaţiunea sanguină, de Prof. V. Babeş şi I. Panea. Bucureşti (Tip. Inst. Grafic Minerva), [1905]. (24,5 x 15,5). 8 p. cu il. (Extr. din "România Medicală", nr. 10, 1905). (II 15981)
Descriere după datele de la începutul textului.
4403. ~ Scorbutul. De Prof. V. Babeş şi Dr. N. Polingher. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1898. (24 x 17). 34 p. (Lucrare din Spitalul Militar Iaşi, Serviciul d-lui Colonel Dr. Corvin şi Institutul de Bacteriologie din Bucureşti). (II 111400)
Cuprinde: "Scorbutul" de Dr. N. Polingher şi "Despre un bacil care produce Gingivita şi Emoragiile în scorbut" de Prof. V. Babeş.
4404. ~ Scorbutul. De Prof. V. Babeş şi Dr. N. Polingher. Iaşi (Tip. Edit. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (24 x 16,5). 34 p. (Lucrare din Spitalul Militar Iaşi, Serviciul D-lui Colonel Dr. Corvin şi Institutul de Bacteriologie din Bucureşti). (II 111496)
4405. ~ La sérorèaction d’Abderhalden et le traitement antirabique. Par V. Babeş et Pitulescu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1914]. (23 x 15). [2] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 1-er Janvier 1914, t. LXXVI, p. 207). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. La sfârşit, menţiunea: Travail du Laboratoire de l’Institut de bactériologie et anatomie pathologique de Bucarest.
4406. ~ Studii asupra filtrelor de nisip şi a apeductului dela Bâcu. Conduse de D-rul V. Babeş, Directorul Institutului, D-rul A[urel] Babes, Chimistul Institutului. [Pe copertă şi titlul: Études sur les filtres à sable et sur l’aqueduc de Bucarest faites sous la direction de V. Babeş, Directeur de l’Institut, A. Babeş Chimiste de L’Institut]. Bucuresci (Imprimeria Statului], 1889. (27,5 x 19). 116, II p. (Institutul de Patologie si Bactériologie din Bucureşti). (II 111574)
De la p. 81, rezumatul în l. franceză.
4407. ~ Sur certains caractères des lésions rabiques des glandes salivaires et du pancréas. Par V. Babes et M. V. Jonnesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 2 f. (Extr. des C. R, des séances de la Soc, de Biologie, Séance de la Réun. biolog, de Bucarest du 18 Juin 1909, tom. LXVII, p. 137). (II 467579)
Descriere după datele de la începutul textului.
4408. ~ Sur deux microbes intermédiaires entre la paralyphique B et le bacille typhique. Par J.[!] Babes et Feodorasco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 15). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 8 Avril 1909, tom. LXVI, p. 787). (II 467368)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4409. ~ Sur l’action de la substance nerveuse normale dans la rage. Par V. Babes et D. Simici. Paris (L. Maretheux, imprimeur,) [1909]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 16 Décembre 1909, t. LXVIII, p. 71). (II 597369)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4410. ~ Sur la fibrine et la graisse dans la tuberculose pulmonaire. Par V. Babes et Goldenberg. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1912]. (23 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 22 Janvier 1912, t. LXXII, p. 290). (II 597369)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4411. ~ Sur la forme actinomycosique du bacille de la turberculose. Par MM V. Babes et C. Levaditi. [Paris, 1897]. (22 x 15). [8] p., 2 f. pl. (Arch. Médecine expérimentale, Tom. IX, p. 1041-1048). (II 374659)
Descriere dupa datele de la începutul textului.
4412. ~ Idem. Paris, Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs Libraires des C. R. des Séances de l’Académie des Sciences, [1897], (22 x 15). 4 p. (Extr.). (II 374656)
4413. ~ Sur la néphrite hematogène des pyramides, par M. le Professeur V. Babes et M-lle le Dr. H. Densusianu. (Planche XI). [Paris, 1902]. (24 x 15). [13] p., 1 pl. (Arch. de Médecine expérimentale, 1-re Série, Tom. XIV, p. 502-514). (II 339877)
Fals extras.
4414. ~ Sur la pathologie des terminaisons nerveuses des muscles des animaux et de l’homme. Par MM Babes et [Gh.] Marinesco. Paris (Gauthier-Villars et Fils, Imprimeurs-Libraires des C. R. des Séances de l’Académie des Sciences [1889], (27 x 21,5). 4 p. (Extr.). (II 27815)
Descriere dupa titlul de la începutul textului.
4415. ~ *Sur la prévention et la guérison de l’epilepsie toxique par l’injection de substances nerveuses normales. [Par] V. Babes et S. Baroncea. Com. Acad. Sciences. Paris 17 lui. 1899. [Paris], 1899. 4 p. (Extr. C. R. de l’Acad. des Sciences). (Bibliogr. Babeş, p. 40)
4416. ~ Sur le sérothérapie de la tuberculose; Par MM V. Babes et G. Proca. [Paris] (Gauthier-Villars et fils, Imprimeurs-Libraires des C. R. des Séances de l’Académie des Sciences), [1896], (22 x 15). 4 p. (II 374670)
4417. ~ Sur des corpuscules particuliers trouvés dans la maladie des jeunes chiens, par V. Babes et C. Starcovici. Paris (L. Maretheux imprimeur), [1912]. (23 x 15). [4] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 13 Juin 1912, t. LXXIII p. 229). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textulu
4418. ~ Sur les toxines de la morve et leur rapport avec les bacilles morveux et le sérum anti-morveux. Par V. Babeş, P. Riegleret C. Podasca. [Paris], 1897. (22 x 15). [13] p., 1 f. pl. (Arch. des sciences médicales, 1897, II, 12, p. 161-173). (II 374668)
Descriere după datele de la începutul textului.
4419. ~ Sur un bacille trouvé dans un cas de Septicémie hémorragique présentant certains caractères du Typhus exanlhématique. Par V. Babes et V. Oprescu. Avec la planche VII. (Travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucharest). Sceaux (Impr. Charaire et fils), [1896]. (23 x 15). 14 p. (Annales de l’Institut Pasteur. Extrait). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului. Lipsă planşa. Anul, cu cerneală pe exemplarul BAR.
4420. ~ Sur un microbe mucogène bipolaire produisant la septicémie hémorrhagique chez l’homme, par V. Babes et Al. Babes. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1909]. (22 x 14,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie, Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 11 Février 1909, t. LXVI, p. 477). (II 467588)
Descriere după datele de la începutul textului.
4421. ~ Sur un nouveau principe appliqué à la stérilisation de l’eau. Par MM V. & A[urel] Babes. Paris (Impr. A. Lanier et ses Fils), [1892]. (21 x 13,5). 10 p. (II 508855)
Descriere după datele de la începutul textului. La p. 1, în notă: "Ce mémoire, travail de l’Institut de pathologie et de bactériologie de Bucharest, a été lu par Cornil à l’Académie de médecine, dans la séance du 12 Juillet 1892". Lipsă coperta.
4422 ~ Sur une diphtéridée trouvée dans des végétations endocardiques, par V. Babeş et D. Manolesco. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1908]. (23 x 15,5). 2 f. (Extr. des C. R. des séances de la Soc. de Biologie (Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 25 Juin 1908), p. 93). (II 550086)
4423. ~ Sur une épidémie produite par la bacille Typhi murium, par V. Babes et V. Busi1ă. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1910], (25 x 15). [3] p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie, Séances de la Réunion biologique de Bucarest du 17 Novembre 1910, t. LXIX, p. 583). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4424. ~ *Üeber die durch Streptokokken bedingte akute Leberentartung, [von] V. Babeş und M. Manicatide. [S.l.], 1894, 20 p. (Extr. Virchow’s Archiv, v. 136). (Bibliogr. Babeş, p. 25)
4425. ~ Über dissezierende Arteriitis und Aneurysma dissecans. Von Prof. Dr. V. Babes und Dr. Th. Mironescu. Hierzu Tafel X. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1910]. (23 x 15). [15] p., 2 f. pl. (Abdruck aus Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, XLVIII. Bd. 1910, P. [221]-235). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului şi copertă.
4426. ~ Ueber ein Verfahren, keinefreies Wasser zu gewinnen. Von V. und A[urel] Babes (Aus dem pathologischen und bakteriologischen Institut zu Bukarest). Mit 1 Figur. S.l., [1892]. (23 x 15). [7] p. (Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. XII. Band, 1892, No. 4/5, P: 132-138). (II 508710)
Descriere după datele de la începutul textului.
427. ~ Ueber eine bisher nicht beschriebene Mykose des Menschen mit Bildung von schwarzen Körnern. Von Prof. V. Babes und Dr. T. Mironescu in Bukarest. Mit 3 Tafeln. Jena, Verlag von Gustav Fischer, [1910]. (23 x 15). [7] p., 3 f. pl. (Abdruck aus dem Centralblatt f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten. I. Abteilung. Originale. 55. Bd, 1910, Heft 2, P. 108-116). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului
4428. ~ Ueber eine Fischepidemie bei Bukarest Arbeiten, aus dem pathologish-bakteriologischen Institute zu Bukarest. Von Prof. V. Babes und Prof. P. Rieg1er in Bukarest. Mit 1 Tafel. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommansche Buchdruck. (Hermann Pohle)), [1903]. (24,5 x 17). [12] p., 1 f. pl. (Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Erste Abteilung: Mediz. - hygien. - Bakteriologie u. tier. Parasitenkunde. Originale. XXXIII. Band, 1903, No. 6, P. 438-449). (II 111422)
Descriere după datele de la începutul textului.
4429. ~ Ueber einige durch den Pestbacillus verursachte histologische Veränderungen (Aus dem Institut für Pathologie und Bakteriologie zu Bukarest). Von V. Babeş und C. Livadite in Bucarest. (Mit 14 Textabbildungen). Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer), [1897]. (21 x 13,5). [29] p. cu il. (Separatabdruck aus Virchow’s Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin, 150. Band, 1897, P. 343-371). (II 374700)
4430. ~ Ueber die Wirkung des Koch’schen Heilmittels bei Lepra. Von Prof. V. Babes und Prof. N. Kalindero in Bukarest. Berlin (Gerdruckt bei Julius Sittenfeld), [1891]. (21 x 14). 6 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1891, No. 3). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.
4431. ~ Ueber kombinierte Behandlung der Pellagra mittels Atoxyl und arseniger Säure. Von Prof. V. Babes, Dr. A. Vasiliu und N. Gheorghus. Berlin (Druck von L. Schumacher), [1909]. (21 x 14). 15 p. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschrift, 1909, No. 6). (II 469505)
Descriere după datele de la începutul textului.
4432. ~ Ueber pathologische Veränderungen und Spirochaete pallida bei congenitaler Syphillis. Von Prof. V. Babes und J. Panea - Bukarest. Berlin (Druck von L. Schumacher), [1905]. (22,5 x 14,5). 13 p. (Aus dem pathologischbakteriologischen Institute, Bukarest). (Sonder abdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1905, nr. 28). (II 263358)
4433. ~ Ueber Pustula maligna mit secundärer hämorrhagischer Infection verursacht durch einen specifischen Bacillus. Von Prof. V. Babeş und Dr. E. Popin Bukarest. Leipzig, Verlag von Georg Thieme (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), 1896. (21 x 14). 10 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift, 1896, nr. 4). (II 494308)
Descriere după copertă.
4434. ~ Ueber Spirochaete pallida bei congenitaler Syphilis Nachrag zu unserer Mitteilung in No. 28 dieser Wochenschrift vom 10 Juli 1905. Von Prof. V. Babes und J. Panea, Bukarest. [Berlin (Druck von L. Schumacher), 1905]. (22 x 14). 3 p. cu il. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1905, nr. 48). (II 521270)
Descriere după datele de la începutul textului.
4435. ~ Ueber Syphilome innerer Organe Neugeborener und ihre Bezienhungen zur Spirochaete pallida. Von Prof. V. Babes und Dr. Th. Mironescu in Bukarest. Berlin (Druck von L. Schumacher), [1906]. (22 x 14). 15 p. cu il. (Sonderabdruck aus der Berliner klin. Wochenschr., 1906, No. 34). (II 597369)
Descriere după copertă.
4436. ~ Untersuchungen über die Wirkung des Tuberkelbacillen und über gegemvirkende Substanzen. Von Prof. V. Babes und G. Procain, Bukarest. S.l., [1896]. (22 x 15). p. 331-379. (II 374661)
Descriere după datele de la începutul textului.
4437. ~ Versuche über Tetanus. Von V. Babes und E. Puscariu in Bukarest. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle)), [1890]. (21,5x 14). [3] p. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. VIII. Band, 1890, Nr. 3, P. [73]-76). (II 597369)
Descriere după datele de la începutul textului.

Vezi şi:
CORNIL, V. et ~. Les associations bactériennes. Berlin [1890].
~. Les bactéries et leur rôle dans l’anatamie et l’histologie, Paris, [ed. I] 1885; ed. II, 1886 ; ed. III, tom. I-II, 1890.
~. Contributions à l’étude des inflammations, Paris [1883].
~. Note sur le siège de bactéries dans la variole. [Paris, 1883].
IRSAI, ARTHUR und ~. Experimentelle Beiträge zur Lehre. S.l., [1882].
~. Kisérrleti adatok az idegrendszer. Budapest, 1882.
KALINDERU, N. şi ~. Un caz de maladia lui Addison. [Bucureşti], 1889.
KALINDERU, N. şi ~. Memoriu asupra leprei în România. Bucureşti 1889.
~. Résultats obtenus par les injections de Lymphe... Paris, [1891].
~. Zwei Fälle von mehrere Wochenlang andauern. Berlin, [1891].
MARINESCU, G. şi ~. *Die kranhhaften Veränderungen der Muskelnerven. S.l. s.a.
PETRINI şi ~. Note sur une observation de sarcome, Paris 1889.
~. Sur un cas de Pityriasis rubra... Paris, [1890]

Prefeţe, editări de texte:
ASOCIAŢIA generală a Medicilor din Ţară. Congresul al VII lea Publicat de ~. Bucureşti 1903.
• Atlas der Pathologischen Histologie des Nervensystems. Herausgegeben von ~. Bucureşti 1894-1906.
• Documente privitoare la serul antidifteric... şi răspunsul D-lui Dr. V. Babeş. Bucureşti 1913.
MANOLESCU, Alexandru. Mortalitatea printre copii. Pref. de ~. Piatra-N., 1901.
MARINESCU, G. Progresele şi tendinţele medicinei moderne. Cu Răspuns de ~ Bucureşti, 1906.
NEGRU, DIMITRIE. Cum ne naştem? Cum trăim? Pref. de ~. Bucureşti, 1909.
VITNER, CAROL. Contribuţiuni la studiul Etiologiei şi Profilaxiei cărbunelui. Pref. de ~. Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  10) BABEŞ, VINCENŢIU (1821-1907)
 • Opera
 • Imagini
BABEŞ, VINCENŢIU (1821-1907)
(Unu romanu ; Einen Romanen)
4438. ~ Caus'a limbelor şi natiunalitatilor in Austri'a. pertraptata de unu romanu [=Vincenţiu Babes]. Vienn'a (Cu Tipariul Mechitaristilor), 1860. (21,5 x 13). VI-87 p. (I 103230)
Text cu alfabet de tranziţie, p. de titlu cu alfabet latin. Pentru autor, vezi şi: Botiş, p. 50 ; Kalinderu, p. 65.
4439. ~ Notiţe biografice asupra vieţii şi activităţii decedatului Andreiu Mocioni (Mocsonyi), membru alu Academiei Române. De Vincenţiu Babeşu, Membru alu Academiei Române. Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Români)), 1883. (27,5 x 21,5). 1 f., 43 p. 60 bani. (Extr. din Analele Academiei Române. Seria, II, Tom. V, Secţ. II. Mem. şi notiţe, p. 353-395). (II 111573)
4440. ~ Die Sprachen- und Nationalitätenfrage in Oesterreich. Von einem Romanen [=Vincenţiu Babeş]. Wien (Druck von Karl Gerold's Sohn), 1860. (21 x 14). 46 p. (III 43145)
Autorul identificat după: Adamescu II, p. 139.

Nu exista imagini
  11) BABIC, P. I.
 • Opera
 • Imagini
BABIC, P. I.
4441. ~ Poliţia Vitelor. Organizarea ei pe baza noului sistem "Babic" pentru marcarea animalelor. [De] I. Babic. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1901. (23 x 16). 28 p. (II 408634)
4442. ~ Idem. (Brevet Regal Român No. 348 din 12 Octombrie 1907). Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Ţaranu & Co), 1908. (24,5 x 16). 38[-40] p. (II 10658)

Nu exista imagini
  12) BABINSKI, J.
 • Opera
 • Imagini
BABINSKI, J.
În colaborare:
DRUAULT, A. et ~. *Cyanose des rétines dans un cas de rétrecissement de l'artère pulmonaire... Paris, [1905].

Nu exista imagini
  13) BABOEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, ALEXANDRU
4443. ~ Fidejussiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută la... 1889 de Alexandru Baboeanu. Bucureşti (Tip. şi Libr. şcólelor, Eniu D. Bălténu & C. P.-Conduratu), [1889]. (22,5 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşci). (II 138588)

Nu exista imagini
  14) BABOEANU, NIC. V. (1887-1937)
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, NIC. V. (1887-1937)
(N. B.)
4444. ~ Asistenţa publică şi privată în Capitală. Studiu. Asistenţa oficială. Asistenţa privată: Societate de caritate, Societăţi de asistenţă prin muncă ; Asistenţa şcolară ; Asistenţa sanitară ; Organizarea asistenţei ; programele D-lor Vintilă Brătianu şi N. Filipescu. [De] N. Baboeanu. Bucureşti (Tip. coop. Poporul), 1910. (23,5 x 16). 87 p. (II 511709)
4445. ~ Coloniile şcolare. 1875-1910. Asistenţa socială. Coloniile de vacanţă din Europa şi America. Coloniile de vacanţă din ţara noastră. Organizarea şi funcţionarea coloniilor: selecţiunea, fişa sanitară, localităţile, alimentaţia, budgetul, sistemele de colonizare, rezultatele coloniilor. Deziderate. Creiarea Uniunei coloniilor şcolare. [De] N. Baboeanu. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1911. (24 x 16,5). 49 p. (II 22762)
4446. ~ Dedesubturi... Cronici de literatură şi de politică comunală. I. Igiena şi asistenţa. Cinematograful social: mizeria în Capitală. Din pitorescurile sociale ale oraşului. Igiena alimentară. Cât şi ce consumă Stomacul Bucureştenilor. Igiena şcolară. Asistenţa publică şi particulară. Ceva despre scumpirea traiului. Alte documente. La noi şi aiurea. [De] N. Baboeanu. Cu 21 ilustraţii. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1910. (24 x 16). 166 p. cu il. (Însemnările unui ziarist). (II 21519)
4447. ~ *Drama lui Eminescu. Bucureşti, 1904. 2 lei. (Baboeanu, p. 2 ; Botescu-Baboeanu, p. 2)
4448. ~ Govora. Călimăneşti. Căciulata. [De] N. B.[aboeanu]. Text în limbile română, franceză şi germană. 50 de vederi pitoreşti. Bucureşti (Atelierele Grafice Flacăra), 1913. (21 x 17). 88 p. cu il., 4 pl. reclame. (II 544041)
Autorul, identificat după lista de cărţi de la p. 2 şi după ediţia apărută în acelaşi an, cu numele autorului menţionat în întregime.
4449. ~ Idem. Bucureşti (Atelierele Grafice Flacăra), 1913. (20,5 x 16,5). 88 p. cu il. (II 33950)
4450. ~ Iubire-durere. M. Eminescu - Veronica Micle. Scrisori. Note. Impresii. Epilog. De Nic. V. Baboeanu. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (19,5 x 12,5). 136 p. 1,50 lei. (I 14101)
La p. 135-136, catalogul Editurii.
4451. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal Ath. I. Niţeanu (Tip. Coop. Poporul), 1912. (18 x 12). 80 p. (I 30634)
4452. ~ România politică şi economică, scrisă de N. Baboeanu. 1916. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (20,5 x 16,5). 140 p. cu il. [4 lei]. (II 439992)
Descriere după copertă.
4453. ~ *Şcoala poporului, 1910. 1 leu. (Baboeanu, p. 2 ; Botescu-Baboeanu, p. 2)

În colaborare:
4454. ~ *Combaterea tuberculozei aiurea şi la noi, de Dr. N. Baboeanu şi Dr. H. Botescu, [191?]. (Baboeanu, p. 2)
Cu menţiunea: "Lucrarea se vinde în folosul Soc. pentru profilaxia tuberculozei".

Vezi şi:
BOTESCU, H. şi ~. Lupta anti-tuberculoasă: o revoluţiei socială. Bucureşti, 1913.

Traduceri:
PUSKIN. Traduceri de ~. Bucureşti, 1904.
ZOLA, EMIL. Nantas. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  15) BABOEANU, NIC. SYLVIE
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU, NIC. SYLVIE
4455. ~ Recidiva în materie penală. Thesa susţinută la... de Nic. Sylvie Baboeanu. Bucureşci (Tip. Thiel & Weiss), 1881. (23,5 x 16,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 150245)

Nu exista imagini
  16) BABOEANU-DROE, N. S.
 • Opera
 • Imagini
BABOEANU-DROE, N. S.
4456. ~ Dobrogea faţă cu partidele politice. [De] N. S. Baboeanu-Droe. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1906 [pe copertă: 1907]. (23 x 16,5). 99 p. 2 lei. (II 22519)

Nu exista imagini
  17) BABOIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
BABOIA, IOAN
În colaborare:
PĂTRĂŞCANU, D. D ş.a. Exerciţii de compuneri şi gramatică pentru cl. III-a prim, urb. Bucureşti, 1913.
~. Idem, cl. IV-a prim. urb. Ed. I, 1913.
~. Idem, div. III-a rur., an. I. Ed. I, 1913.
POPESCU, SPIRIDON ş.a. Abecedar partea I şi II, cl. I urb., div. I rur. Ed. I, Bucureşti, 1913.
~. Carte de Aritmetică pentru cl. I-a urb. Ed. I. Bucureşti, 1913; ed. II, 1915.
~. Idem cl. II-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem cl. III-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem cl. IV-a prim. urb. Ed. I, Bucureşti, 1913.
~. Idem div. I-a rur. Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem div. II-a rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1913.
~. Idem div. III-a rur. (an I şi II). Ed. I. Bucureşti, 1913.


Nu exista imagini
  18) BACAL, H.
 • Opera
 • Imagini
BACAL, H.
4457. ~ Polyuria Nervoasă la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în Decembrie 1900, de H. Bacal. Fălticeni (Tip. şi Libr. M. Saidman), 1900. (23,5 x 16). 3 f., 53[-55] p (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 135). (II 160202)

Nu exista imagini
  19) BACALBAŞA, ANTON (1865-1899)
 • Opera
 • Imagini
BACALBAŞA, ANTON (1865-1899)
(Quidam)
4458. ~ Arta pentru artă. [De] Anton Bacalbaşa. Conferinţă ţinută la Ateneu, Joi 17 Fevruarie 1894. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller (Tip. Nouă, Grigore Panaitescu), 1894. (19,5 x 13). 53[-55] p. 1 leu. (I 111218)
4459. ~ Bătaia în armată de Anton Bacalbaşa. Bucureşti (Tip. nouă, Gr. Panaitescu), 1894. (15 x 11). 32 p. 10 bani. (Biblioteca social-democrată). (I 111146)
4460. ~ Din viaţa militară [pe copertă: Viaţa militară]. [De] Anton Bacalbaşa. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1895. (16,5 x 11). 184 p. cu il. 2,50 lei. (I 337939)
4461. ~ Grevele de Anton Bacalbaşa. Ploesci (Tip. Democratul), 1892. (18,5 x 11,5). 38 p. 50 bani. (Biblioteca Democraţiei Sociale, nr. 1). (I 73073)
4462. ~ Moş Teacă. Din cazarmă. [De] Anton Bacalbaşa. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1893. (19,5 x 12,5). 2 f., 236 p. (I 76215)
4463. ~ Idem. Ed. IV. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp., 1893. (19,5 x 12,5). 2 f., 232 p. (I 372904)
Lipsă coperta.
4464. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti, Edit. Librăriei E. Graeve & Comp. (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (22 x 14). 198 p. 2,50 lei. (II 76312)
4465. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1909]. (16 x 10,5). 184 p., cu il. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 554-555).(I 20041)
Datat după: Adamescu II, p. 245.

În colaborare:
BACALBAŞA, C. I. şi ~. Pardon! Revistă umoristică. Bucureşti, 1899.

Traduceri, prefeţe:
KOROLENKO, W. Două nuvele. Trad. de ~. Bucureşti, [1911]
RANELLI, G. Ahturi şi Ofturi. Pref. de ~. Bucureşti, 1901.

Vezi de asemenea:
• Albumul Dreptăţii. Cuprinde bucăţi scrise de ~. Bucureşti, 1898.
• Alexandru Lahovari. Bucureşti, 1908.
CLUBUL social-democrat al Muncitorilor din Craiova. Amintire... [Cuprinde şi "Rezervistul " de ~ Craiova, 1895.

Nu exista imagini
  20) BACALBAŞA, CONSTANTIN C. (1856-1935)
 • Opera
 • Imagini
BACALBAŞA, CONSTANTIN C. (1856-1935)
(Radu Ţandăra)
4466. ~ Chestia cârciumarilor. Conferinţă ţinută de Domnul Constantin C. Bacalbaşa în Sala Dacia în seara de 28 Octombrie 1908. Urmată de discursul D-lui I. Mihalcea-Vrâliceanu şi declaraţiunile D-lui Alexandru Marghiloman, în numele partidului conservator. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (17 x 10,5). 62 p. (Conferinţele Ligei Conservatoare). (I 10411)
4467. ~ Cupletele revistei "Cum se scrie o revistă", de Radu Ţandăra [=C. C. Bacalbaşa]. Marele succes al zilei! Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1916. (21 x 13,5). 33 p. 2 lei. (II 68394)
4468. ~ Raportul asupra libertăţei presei, [de Constantin C. Bacalbaşa, Preşedintele Sindicatului ziariştilor din Bucureşti]. [Bucureşti, 1918?]. (24 x 16,5), 16 p. (II 67767)
Descriere după t datele tlul de la începutul textului. Autorul, la p. 16.
4469. ~ Răvaşele de Plăcină ale Clubului sportif de la Revelionul de la 1 Ianuarie 1908, [de Radu Ţandăra]. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1908. (21,5 x 14). 15 p. (II 9648)
Lipsă coperta. Autorul, la sfârşitul textului.

În colaborare:
4470. ~ Pardon! [De] Constantin, Ioan şi Anton Bacalbaşa. Revistă umoristică în trei acte şi un tablou. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1899. (22,5 x 14,5). 71 p. (I 63225)

Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române dela 1784. Bucureşti, 1884.
• Proiect de lege pentru organizarea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti... anexat la Raportul d-lui raportor ~. Bucureşti, 1911.
ŞCOALA Superioară de Arte şi Meserii, Bucureşti. Aniversarea de 5 ani dela înfiinţarea Băncei populare. [Cuvântări de ~]. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini