Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  851) ANTINESCU, HARALAMBIE (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
ANTINESCU, HARALAMBIE (1867-?)
2526. ~ *Testamentul. Teza pentru licenţă. Bucuresci, 1897. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (AnU-B, 1897, p. 90)

Nu exista imagini
  852) ANTINESCU, VICTOR Z. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
ANTINESCU, VICTOR Z. (1856-?)
2527. ~ Teoria culpelor în dreptul roman aplicată la contracte şi quasi-contracte în dreptul civil român. Tesă pentru licenţă de Victor Z. Antinescu. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (20,5 x 13). 2 f., 71[ -75] p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci). (I 384939)

Nu exista imagini
  853) ANTINESCU, ZACHARIA (1826-1902)
 • Opera
 • Imagini
ANTINESCU, ZACHARIA (1826-1902)
(Un bétrân cu experienţă; A. U., Zantip)
2528. ~ Autobiographia mea séu Un voiagiu în timpu de 70 ani [de] Z. Antinescu. Prosa şi Poesia. 1826-1896. Cu ilustraţiuni. Ploiesci (Stab. grafic Progresul), 1896. (24 x 20). 307 p., 1 portr., 4 pl. (II 394379)
Numele domnilor abonaţi la p. 305-306.
2528 a. ~ Încă trei ani de viuéţă [de] Zacharia Antinescu. Suplement la opera editată: Autobiographia mea séu Un voiagiu în timp de 70 ani. Prosa şi poesia 1896-1899. Ploiesci (Stab. grafic Progresul), 1900. (26 x 20). 119, III p.
2529. ~ Cheia universală a sciinţelor umane din secolul al XIX (pe copertă: operă ilustrată), coprindend: 1-iu. Explicarea Sciinţelor şi a Subdivisiunilor lor. 2-lea. 280 Aphorisme antice şi noui asupra fiecârei Sciinţe. 3-lea. Catalogu, Bibliothecei Autorului de Zacharia Antinescu, Professor Onorific, Decorat cu Medalia Română Bene merenti, Officier al Ordinului Regal Hospitalier şi Umanitar St. Catherine du Mont-Sinai. Cavaler al Ordinului Regal şi Umanitar de Mélusine din Francia. Membru al Academiei Regale La Stella d’Italia din Chieti şi al Academiei litterare Della Cultura Moderna din Pisa în Italia. Membru activ al Societăţii Geographice Române şi al Societăţii Geographice din Lisabona în Portugalia. Membru al Atheneului Român. Membru onorific al Societăţii Presa Română. Membru al Associaţiunei Transylvane pentru Literatura şi Cultura poporului Român şi al altor societăţi sciinţifice, literare şi umanitare din Italia, Francia, etc. etc. Ploiesci (Stab. de Arte grafice Progresul), 1899. (23 x 14,5). 100 p., 1 portr. 1,50 lei. (II 412421)
2530. ~ Un consiliu betrânesc pentru betrâni şi pentru cei ce vor deveni betrâni (Asigurarea pentru dilele bătrâneţelor, cum póte a'şi conserva betrânul o viueţă lungă şi sănătósă). De Un Bétrân cu experienţă [=Z. Antinescu]. Ploiesci (Stab. Grafic Progresul), 1901. (27 x 21). 14 p. (II 65908)
Autorul, la sfârşitul textului.
2531. ~ Discursu funebru ţinutu la 16 Augustu 1880, în Biserica de sub patronagiulu Maica Domnului din Ploesci, cu ocasiunea înmormăntărei Presbyterei Maria, a Preotului Philip Marcovicénu. De professorele Zacharia Antinescu. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1880. (16 x 10). 25 p. (I 150475)
2532.~ Pharulu seu Bunele exemple alle părinţilor, multu folosescu fiiloru. De Zacharia Antinescu. Ed. II. Ploesci (Noua Typographie Ioan G. Costescu), 1874. (18 x 12,5). 40 p. 40 bani. (I 439812)
2533.~ Flori de pe Carpaţi [de] Zacharia Antinescu. Poesii (1847-1882). Ploesci (Typ. Progresulu). 1882. (19,5 x 12,5). 4 f., 206 p. [imprimat greşit: 296], 1 f. portr. (BCU-Iaşi II 59333)
Lipsă coperta. La p. 199-206: "Numele Domniloru şi Domniloru Abonaţi".
2534. ~ Geografia României şi a ţerilor învecinate pentru usul claselor primare urbane şi rurale de ambe sexe prelucrata după nuoul method de Zacharia Antinescu, Vechiu Institutor în Ploesci, Director şi Profesor al scólei normale a Societăţi [!] pentru înveţătura Poporului Român, Secţiunea de Prahova. Ed. I. Ploesci (Typ. Ioan G. Costescu), 1876. (19 x 12,5). 88 p. 65 bani. (I 439779)
2535. ~ Idem, şi a ţerilor locuite de Români pentru usul clasei a II-a şi a III-a primară de ambe-sexe. Conform programei scólelor urbane şi rurale prelucrată dupe nuoul method de Zacharia Antinescu vechiu Institutore[...]. Ed. II (Modificată şi adăogată). Ploesci, Typ. Edit. Ioan G. Costescu, 1878. (20 x 12,5). 80 p. 65 bani. (II 411728)
2536. ~ *Elemente de Geografie aprob. Ploiesci, Edit. Librăriei rom. G. Cârjan, [1880], 65 bani (RoL, 4(1880), nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie)
2537~* Geografia României şi a ţărilor locuite de Români. Ploesci, 1889. (Cat. Bibl. Ped. III, p. 216)
2538. ~ Missiunea femeii pe pămentu şi Femeile celebre din anticitate. Conferinţă publică ţinută la 13 Martie 1888 în sala teatrului din Ploesci de Zaharia Antinescu, professore. Ploesci (Tip. diar. Democratul), 1888. (20,5 x 13). 68 p. 1 leu. (II 393147)
Cu menţiunea: "Produsul acestei conferinţe fu destinat de conferenţiaru pentru ajutoriul sěracilor din oraşiu".
2539. ~ Unu óspe filo-românu. Schiţă literariă de Prof. Z. Antinescu. Ploiesci (Typ. Progresulu), 1883. (20 x 12). 15 p. (Extras din Foiţa diar. Vocea Prahovei, No. 1 din an. 1883). (I 52012)
Despre poetul şi profesorul, cavalerul Uli Schanz.
2540. ~ *Provedinţa seu Nici o faptă fără rěsplată. (Istorioară morală). După Leopold Chimani. Bucuresci, 1856. (Antinescu. Cheia, cop. 4 ; ~ Consiliu, p. 13)
2541. ~ *Recitări de poesii şi mici compuneri de felicitări sau Morala micilor copii pentru usul claselor primare. Ed. II, coressă şi adăogată. Ploesci, Z. Nicolau, 1887. (22 x 14). 46 p. 50 bani. (BR. 10(1888), nr. 1, ian., p. 7 ; Antinescu. Missiunea, cop. 4)

Traduceri:
JOKAI, M. Proscrisul dela Sevastopolu. Trad. de ~. Bucureşti, 1856.
MONSELET, CH. Francmasoneria femeiloru. Trad. de ~. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini
  854) ANTIPA, GRIGORE (1867-1944)
 • Opera
 • Imagini
ANTIPA, GRIGORE (1867-1944)
2542. ~ Aplicarea măsurilor de cruţarea peştelui în Dunăre şi Prut de Dr. Gr. Antipa. (Raport adresat Dlui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, înregistrat la No. 54442/97). Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (23 x 16). 1 f., 8 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul Pescăriilor). (II 53672)
2543. ~ Arnold Lang (1854-1914) [de] Dr. Gr. Antipa. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (27 x 19). 4 p. (Extras din Rev. şt. V. Adamachi). (II 41591)
Cu un portret.
2544. ~ Aus Ernst Haeckels Lehrjahren. Von Prof. Dr. Gregor Antipa. [Jena, 1914]. (22 x 15). p. 407-415. (Sonderabdruck aus : Was wir Ernst Haeckel verdanken Hrsg. v. Heinrich Schmid. Jena Verlag Unesma GMBH, Leipzig 1914). (II 133593)
2545. ~ Die Biologie des Donaudeltas und des Inunandationsgebietes der unteren Donau. Vortrag gehalten auf dem VIII. Internationalen Zoologen-Kongress in Graz am 15. August 1910 Von Dr. Gr. Antipa. Direktor des Naturhistorischen Museums in Bukarest. Mit 18 Figuren im Text. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Fürstl. priv. Hofbuchdruck. (F. Mitzlaff) Rudolfstadt), 1911. (25 x 16,5). 2 f., 48 p. cu il. (Sonderabdruck aus den Verhandlungen des VIII. Internationalen Zoologen-Kongresses zu Graz vom 15-20. August 1910). (II 25750)
2546. ~ Biologija dunavske delte i poplavnog produčja donjega Dunava. Napisav dr. Gr. Antipa ravnatelj prirodopisnog muzeja u Bukarěstu. Zagreb, Vlasništvo i Naklada Društva (Kr. Zemaljska Tiskara), 1913. (24,5 x 16). p. 33-79 (Hrvatsko Prirodoslovno Društvo). (Prirodo popularno naucni prilog Glasnika. Hrvat. prirodoslovnoga Društva. Godina III. Svezak 2-3). (II 151044)
La p. 33, menţiunea: "Predavanje držano na VIII. medunarodnum zooloskom Kongresu u Grazu".
2547. ~ Călătorie de studii la pescăriile din Scandinavia în anul 1912. Raport prezentat D-lui Ministru al Domeniilor de Dr. Gr. Antipa, inspector general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1913. (27,5 x 20,5). 15 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Pescăriilor). (II 34688)
2548. ~ Ce poate face statul pentru eftenirea peştelui. Memoriu prezentat D-lui Ministru al Agriculturei şi Domeniilor pe lîngă raportul No. 14829 din 18 Februarie 1911 de Dr. Gr. Antipa, Inspector general al Ministerului. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (26 x 19,5). 35 p. (Ministerul Agriculturei şi Domeniilor. Direcţiunea Pescăriilor). (II 22938)
2549. ~ Cercetările hidrobiologice în România şi importanţa lor ştiinţifică şi economică. Discurs rostit la 25 Main (7 Iunie) 1912 în şedinţa solemnă sub preşedinţ[i]a MS Regelui de Gr. Antipa cu Răspuns de L. Mrazec. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Librăria Naţională (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (26 x 20,5). 46 p. 1 leu. (Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXXVIII). (II 79037)
2550. ~ Chestiunea Stari-Stambul şi Convenţiunea de pescuit cu Rusia. 6 memorii de Gr. Antipa. Bucuresci, 1901. (34,5 x 22). [87] f. (p. dif.), 1 h. (III 458082)
P. de titlu şi procesele verbale din anexă, tipărite. Memoriile, dactilografiate.
2551. ~ Câteva cuvinte asupra necesităţii reorganizărei invăţămîntului nostru superior de Dr. G. Antipa. Bucureşti (Atelierele grafice I.V. Socecu), 1905. (24 x 17). 30 p. (Extras din Convorbiri Literare, an. XXXIX). (II 1483)
2552. ~ Câteva probleme ştiinţifice şi economice privitoare la Delta Dunărei de Dr. Gr. Antipa, membru al Academiei Române. Cu 30 figuri în text şi o hartă în culori. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst, de Arte grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (28 x 21,5). 76 p., 1 h. 1,50 lei. (Academia Română). (Extras din Analele Acad. Rom. Seria II. Tom. XXXVI. Mem. Secţiunii Ştiinţifice, nr. 6, p. 61-136). (II 36764)
Descriere după copertă.
2553.~ Clupeidele Mărei-Negre. Comunicaţiune preliminară de Dr. Gr. Antipa. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (29 x 21). 6 p. (Extras din lucrările Congresului Asociaţiunei române pentru înaintarea şi răspândirea sciinţelor din anul 1903). (III 49254)
2554. ~ Die Clupeinen des westlichen Teiles des Schwarzen Meeres und der Donaumündungen von Dr. Gr. Antipa, Direktor des Naturhistorischen Museums in Bukarest. Mit 3 Tafeln und 6 Textfiguren. Wien (Aus der Kaiserlichköniglichen Hof-und Staatsdruckerei), 1905. (31,5 x 24). 1 f., 56 p. cu il., 3 f., 3 pl. (Besonders abgedruckt aus dem LXXXVIII. Bande der Denkschriften der mathematischnaturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften). (III 2028)
2555. ~ Congresul internaţional de pescărie dela Washington. Raport adresat domnului ministru al agriculturii şi domeniilor de Gr. Antipa, inspector general. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (27,5 x 19). 14 p. (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturii şi al Domeniilor). (II 14849)
2556. ~ *Consideraţiuni generale asupra faunei ihtiologice a României. (Comunicare la Congresul de Ştiinţe, Iaşi 1902). [Iaşi, 1902]. 15 p. (AAR-D, 29(1906/7), p. 209; Călinescu, p. 194)
2557. ~ Consiliul superior al agriculturii şi îndrumarea lui în viitor. Cuvântare rostită de gerantul Ministerului, D-l Dr. Gr. Antipa, la redeschiderea Consiliului superior al agriculturii în ziua de 9 Februarie 1918. Bucureşti (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1918. (20,5 x 13,5). 9 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor). (I 49330)
2558. ~ *Despre necesitatea introducerii unei pisciculturi sistematice în apele României. Memoriu. Bucureşti, 1892. 14 p. (Antipa. Hommage p. 715 ; Călinescu, p. 193)
2559. ~ Ernst Haeckel. Cuvântare pentru sărbătorirea jubileului de 80 ani de Dr. Gr. Antipa, membru al Academiei Române. Cu portret. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. şi C. Sfetea (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-r I.St. Rasidescu), 1913. (26 x 21). 8 p., 1 f. portr. 20 bani. (Extras din Analele Acad. Rom. Seria II. Tom XXVI. Mem. Secţiunii Ştiinţifice, No. 5, p. 53-66). (II 36673)
2560. ~ Ernst Haeckel zu seinem 80. Geburtstage am 16. Februar 1914 von Gr. Antipa, Mitglied der Rumänischen Akademie. Bucarest, Libr. Socec et Co. et C. Sfetea (Inst. dArts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1914. (23,5 .x 16,5). p. 207-216, 1 f. portr. (Academia Română). (Bulletin de la Section Scientifique de l'Académie Roumaine, II-ème année, 1914. Nr. 8). (II 41950)
Descriere după copertă.
2561. ~ Exploatarea în regie a pescăriilor statului. Memoriu prezentat D-lui Ministru al Domeniilor de D-nu Dr. Gr. Antipa, inspector general. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (23 x 15). 25 p., 1 tab. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 1 din 1 Aprilie 1905). (II 48199)
2562. ~ Fauna ichtiologică a României. De Dr. Gr. Antipa, Directorul Muzeului de istorie naturală din Bucureşti. Premiul Adamachi din 1906. Cu 31 tabele în fototipie. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (30 x 20,5). IX, 294 p., 31 pl., 31 f. (Academia Română). (Publicaţiile Fondului Vasile Adamachi, No. XVI). (III 218048)
2563. ~ Fischerei und Flussregulierung von Dr. Gr. Antipa Generalinspektor des Ministeriums für Landwirtschaft und Domänen und Direktor des Naturhistorischen Museums im Bukarest. Vortrag gehalten in der Sitzung vom 29. Mai 1911 am V. internationalen Fischerei-kongress in Rom. München, Verlag der Allgemeinen Fischerei-Zeitung, 1911. (24,5 x 17). 8 p. (Sonder-Abdruck aus der Allgemeinen Fischerei-Zeitung Nr. 16 und 17, Jahrgang 1911). (II 25748)
Descriere după copertă.
2564. ~ Idem. Roma (Tip. del Senato di Giovanni Bardi), 1913. (24,5 x 17). 17 p., 1 pl. (Extratto dagli Atti del V. Congresso internationale di Pesca). (II 133788)
2565. ~ Die Fischereiverhältnisse Rumäniens. Eine Antwort an Herrn Dr. E. Bade, Berlin von Dr. G. Antipa, Generalinspektor der rumänischen Fischereien. München (Pössenbacher’ sche Buchdruckerei (Klock & Giehrl)), [1901]. (24,5 x 17). 8 p. (Separat-Abdruck aus Nr. 15. u. 16. der Allg. Fischerei-ztg, 1901). (II 111537)
Descriere după copertă.
2566. ~ Industria conservelor din punctul de vedere al aprovisionării armatei şi al exportului productelor alimentare. Studiu economic de Dr. Gr. Antipa. Bucuresci (Inst, de Arte grafice Carol Göbl), 1898. (24,5 x 17). VI, 122 p. (II 52115)
2567. ~ Lacul Razim. Starea actuală a pescăriilor din el şi mijlócele de îndreptare de Dr. Gr. Antipa. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1894. (22,5 x 15,5). 15 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domenielor). (II 52240)
2568. ~ Die Lebensbedingungen in den Gevässern Rumäniens und die Aufgaben der hydrobiologischen Forschung. Rede, gehalten am 25 Mai 1912 in die Rumänischen Akademie der Wissenschaften von Dr. Gr. Antipa, Mitglied der Rumänischen Akademie. Bucureşti (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (24,5 x 16). 47 p. (Extrait du Bulletin de la Section scientifique de l'Académie Roumaine, V-me année, no. 5, 1917). (II 49273)
Descriere după copertă.
2569. ~ Legea pescuitului şi rezultatele ce le-a dat [de] Dr. Gr. Antipa. Un respuns atacurilor ce i s'au adus. Bucuresci, Inst, de Arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23 x 15,5). 46 p., 3 tab. (II 52236)
2570. ~ Die Lucernariden der Bremer Expedition nach Oslspilzbergen im Jahre 1889. Nebst Annhang über rudimentäre Tentakel bei Lucernariden. Von Dr. Gr. Antipa. Mit 2 lithographischen Tafeln. Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommansche Buchdruckerei, Hermann Pohle), [1891]. (22,5 x 15,5). p. 377-396, 2 pl. (Abdruck aus den Zoologischen Jahrbüchern. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. Sechster Band, [1891]). (II 73241)
Descriere după copertă.
2571. ~ Idem. Jena, Gustav Fischer (Frommansche Buchdruckerei, Hermann Pohle), 1891. (24 x 17,5). 2 f., 20 p., 2 f. pl. (Aus dem Zoologischen Laboratorium der Universität Jena). (Sonderabdruck aus den Zoologischen Jahrbüchern, Abt. für Systematik, Geographie und Biologie der Thiere. VI. Band). (II 111394)
2572. ~ Măsurile necesare pentru a dezvolta cultura crapului în eleştee. Raport prezentat D-lui ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor de Dr. Gr. Antipa, inspector general, directorul Serviciului pescăriilor şi al amelioraţiunilor fonciare. Bucureşti (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1906. (26 x 19). 9 p. (Serviciul Pescăriilor şi al Amelioraţiunilor fonciare). (II 49300)
2573. ~ Memoriu relativ la măsurile luate pentru eftenirea peştelui. Prezintat d-lui Ministru al Agriculturii şi Domeniilor pe lângă raportul No. 81964 din 10 Iulie 1910 de Dr. Gr. Antipa, inspector general al Ministerului. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (27,5 x 18,5). 24 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Pescăriilor). (II 22936)
2574. ~ Memoriu relativ la organizarea comerţului şi îndrumarea producţiunei pescăriilor, prezintat D-lui Ministru al Agriculturii şi Domeniilor pe lângă raportul No. 37800 din 25 Aprilie 1912 de Gr. Antipa, inspector general al Ministerului. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1912. (28,5 x 20). 56 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Pescăriilor). (III 29275)
2575. ~ Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti de Dr. Gr. Antipa, Director. Cu 16 planşe în autotipie. Bucureşti (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor 1 St. Rasidescu), 1918. (26 x 21). 15 p., 16 f. pl. (II 49299)
2576. ~ Necesitatea înfiinţării unei organizaţii a economiei naţionale de Dr. Gr. Antipa, membru al Academiei Române. Bucureşti (Atelierele Poporul), 1918. (18,5 x 12). 15 p. (I 50002)
2577. ~ Necesitatea înfiinţărei unui serviciu special al pescăriilor de Dr. Gr. Antipa. Raport adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, înregistrat la Nr. 110927/97. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (23 x 15,5). 1 f., 9 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul Pescăriilor). (II 78777)
2578. ~ Necesitatea vânzării peştelui prin licitaţiune publică şi măsurile luate pentru ieftenirea lui. Raport prezentat D-lui Ministru al Agriculturii şi Domeniilor de Dr. Gr. Antipa, inspector general al Ministerului (înregistrat sub No. 73458 din 17 Iulie 1913). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1913. (23 x 16,5). 12 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor). (II 33467)
2579. ~ Eine neue Art von Drymonema. Von Dr. Gr. Antipa. Mit 1 lithographischen Tafel. [Jena, Verlag von Gustav Fischer (Frommann-sche Buchdruckerei, Hermann Pohle), 1892]. (22,5 x 15), p. 337-343, 1 pl. (Abdruck aus der Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft. XXVII. Bd. N.F. XX). (II 73218)
Descriere după copertă.
2580. ~ Eine neue Stauromeduse (Capria n. Sturdzii n.). Von Dr. Gr. Antipa aus Bukarest. Mit Tafel 40. [Berlin, 1892]. (23 x 16). p. 617-632, 1 pl. (Abdruck aus den Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel, [Berlin], 10. Band [1891-1893], 4. Heft). (II 73242)
2581. ~ Die Organisationsprinzipien des Naturhistorischen Museums in Bukarest. Ein Beitrag zur Museumskunde von Dr. Gr. Antipa, Mitglied der Rumänischen Akademie, Direktor des Naturhistorischen Museums in Bukarest. Bukarest (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (26 x 21). 16 p., 16 f. pl. (II 49090)
2582. ~ Pescăria şi pescuitul în România de Dr. Gr. Antipa, membru al Academiei Române. Cu 403 figuri în text şi 75 tabele. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (30 x 20,5). XX, 794 p. 25 lei. (Academia Română). (Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, tom. VIII, nr. XLVI). (III 47963)
2583. ~ Pescăriile statului din Tulcea. Un respuns la atacurile aduse prin expunerea situaţiei judeţului Tulcea pe anul 1910 de D-nul Prefect I. C. Athanasiu. Raport prezintat D-lui Ministru al Agriculturei şi Domeniilor cu No. 15996 din 22 Februarie 1911 de Dr. Gr. Antipa, inspector general al Ministerului. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1911. (27,5 x 19). 51 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Pescăriilor). (II 22937)
2584. ~ Programul construcţiei halei de peşte cu frigorifere din portul Galaţi şi reorganizarea comerţului mare de peşte, de Dr. Gr. Antipa, inspector general al Ministerului Agriculturei şi Domeniilor. Raport prezintat d-lui Ministru al agriculturii şi domeniilor (Publicat în Monitorul Oficial No. 84 din 16 Iulie 1911). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (23,5 x 16,5). 11 p. (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor). (II 23559)
2585. ~ *Proiect de lege a pescuitului, cu o expunere de motive. Bucureşti, 1896. (Antipa. Hommage, p. 715)
2586. ~ Propuneri privitoare la îmbunătăţirea stării populaţiunii noastre rurale. Raport prezintat de Dr. Gr. Antipa, Inspector general. Bucureşti (Stab, de arte grafice Albert Baer), 1907. (26 x 19). 8 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (II 7858)
2587. ~ Punerea în valoare a terenurilor de inundaţiune a Dunărei de Dr. Gr. Antipa, inspector general. Bucureşti (Stab, de arte grafice Albert Baer), 1907. (26 x 19). 12 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul Pescăriilor şi al Amelioraţiunilor Fonciare). (II 7859)
2588. ~ Raport relativ la cauzele scumpirei peştelui. Prezintat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor de Dr. Gr. Antipa, inspector general. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzatzeanu), 1905. (22 x 15,5). 8 p., 1 f. tab. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (II 53673)
2589.~ Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală şi mijloacele de a o pune în valoare de D-r. Gr. Antipa, Inspectorul general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Cu 3 hărţi, 106 figuri în text şi 23 tabele fototipice. Bucureşti (Inst, de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23 x 16,5). XII, 318 p. cu il., 23 f. pl., 23 f., 3 h. (II 17776)
2590. ~ Die Störe und ihre Wanderungen in den europäischen Gewässern mit besonderer Berücksichtigung der Störe der Donau und des Schwarzen Meeres. Bericht an den internationalen Fischerei-Kongress in Wien 1905, von Dr. Gr. Antipa. Bukarest, 1905. (22 x 15,5). 22 p. (II 49266)
Descriere după titlul de la începutul textului.
2591. ~ Studii asupra pescăriilor din România de Dr. Gr. Antipa, Directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală (Zoologia). Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (22 x 15). 81 p. (II 52209)
2592. ~ Trei memorii privitoare la Ameliorarea Regiunei inundabile a Dunărei, prezentate D-lui Ministru al Agriculturei şi Domeniilor de Dr. Gr. Antipa, inspectorul general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Bucureşti (Impr. Independenta), 1913. (27 x 19). 32 p. (II 33079)
2593. ~ Ueber die Beziehungen der Thymus zuden sog. Kiemenspaltenorganen bei Selachiern.Von Dr. Gr. Antipa aus Jassy (Rumänien).Mit 1 Abbildung. [Jena, Verlag von Gustav Fischer, 1892], (23,5 x 15,5). p. 690-692. (Abdruck aus: Anatomischer Anzeiger, VII. Jahrgang (1892), nr. 21 und 22). (II 73261)
Descriere după titlul de la începutul textului.
2594. ~ Das Überschwemmungsgebiet der unteren Donau. Sein heutiger Zustand und die Mittel zu seiner Verwertung von D-r Gr. Antipa, Mitglied der Rumänischen Akademie. Direktor des Naturhistorischen Museums zu Bukarest. General-Inspector des Ministeriums für Landwirtschaft und Domänen. Mit 3 Karten, 106 Figuren im Text und 23 Tafeln in Lichtdruck. Bukarest (Graphisches Inst. Carol Göbl, Nachf. I. St. Rasidescu), 1912. (27,5 x 20). 2 f., 272 p. cu il., 23 f. pl., 23 f., 3 h. (Separatabdruck aus dem Anuarul Inst. Geologie al României IV. Bd., 1910, 2. Heft). (II 40544)
2595. ~ Wissenschaftliche und wirtschaftliche Probleme des Donaudeltas von Dr. Gr. Antipa, Mitglied der Rumänischen Akademie. Mit 1 Karte und 44 Figuren im Text. Bukarest (Graphisches Inst. Carol Göbl, Nachf. I. St. Rasidescu), 1915. (28 x 20). 2 f., 88[-90] p. cu il., 1 h. (II 48119)
2596. ~ *Ziele und Aufgaben biologischer Süsswasserstationen. Berichte d. internation. Fisch. Congresses in Wien, 1905. (AAR-D, 29(1906/ 1907), p. 209)

Nu exista imagini
  855) ANTIPPA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
ANTIPPA, NICOLAE
2597. ~ Λoγoς εκφωνηθεις υπο Νικολαου Aντηππα επ’ αμβωνος εν τω εν Βουκουρεστιω Ναω Aγιου Γεωργιου την 10 Νoεμβριον 1863, τελεσ θεισηςεορτης δια τήν είς Еλλαδα αφιξιν του Βασιλεως Γεωργιον Α. (Mεταφραθεις Βλαχιστι υπo Π. Βεροπουλου). Cuvînt rostit de Nicolae Antipa dupe amvonulu Bisericii din Bucuresci a Sf. George Nuou cu ocasia serbării ce s'a făcut la 10 Noembre 1863 pentru sosirea regelui George I în Hellada. (Tradusu în Românesce de D-lu Pericles Veropolu). Boυκουρεστω (τυπ. Στεμανου), Pασσιδεσκον, 1864. (23,5 x 16). 19 p., 1 f. (II 15873)
Text paralel în l. greacă şi română.

Nu exista imagini
  856) Antisocialism
 • Opera
 • Imagini
Antisocialism
• Anti-socialism de ***
Vezi: DIMITRESCU, PROCOP

Nu exista imagini
  857) ANTISTENE, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
ANTISTENE, pseudonim
2598. ~ Spionul neamţ [de] Antistene. Istorioară detectivă. S.l., 1915. 24 p. (I 45119)
Descrierea după fişa din catalogul BAR.

Nu exista imagini
  858) ANTOFIE, DIMITRIE A.
 • Opera
 • Imagini
ANTOFIE, DIMITRIE A.
2599. ~ Despre obligaţiunile vânzătorului în dreptul român. Teză de licenţă susţinută în ziua de... 1902 de Dimitrie A. Antofie. Bucuresci Tip. ziar. Curierul Judiciar), 1902. (23 x 16). 30 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat). (II 412964)

Nu exista imagini
  859) ANTOHE, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
ANTOHE, THEODOR
2600. ~ Biserica şi repausul duminical de Preotul Teodor Antohe, parohul bisericii Sf. Ierarh Nicolae Şelari din Bucureşti. Bucureşti (Inst.de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23,5 x 15,5). 16 p., 1 f.portr. 50 bani. (II 29023)
Descriere după copertă.
2601. ~ Serbarea Duminicei şi a serbătorilor. Tesa pentru licenţia. Susţinută în diua de... Martie 1900 de Diaconul Theodor Antohe, Biserica Sf. Nicolae (Şelari) Bucuresci. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl), 1900. (23 x 16). 80 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Teologie). (II 176243)

Nu exista imagini
  860) ANTOHI, NICOLAI (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
ANTOHI, NICOLAI (1868-?)
2602. ~ Despre rezecţiunea safenelor în Tratamentul varicelor şi ulcerelor varicoase. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie de Nicolai Antohi, Fost Intern al spitalului Clinicilor si spit. Sft. Spiridon, susţinută în Martie 1899. iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1899. (22,5 x 16). 4 f., 49[-52] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 103). (II 412930)

Nu exista imagini