Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  821) Aniversarea de XXV ani a proclamării independenţei
 • Opera
 • Imagini
Aniversarea de XXV ani a proclamării independenţei
2474 • Aniversarea de XXV ani a proclamării independenţei (10 Maiu 1902). Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (26 x 20) 45 p., 1 f. pl. (II 261515)

Nu exista imagini
  822) Aniversarea de 70 ani a M. S. Regelui Carol I al României
 • Opera
 • Imagini
Aniversarea de 70 ani a M. S. Regelui Carol I al României
2475. • Aniversarea de 70 ani a M. S. Regelui Carol I al României. 1839-1909. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1910. (31,5 x 23). 243 p., 6 f. pl. (III 19891)
Cu menţiunea (pe p. de titlu falsă): "Drept semn de devotament din partea direcţiunii generale a Monitorului Oficial şi Imprimeria Statului".

Nu exista imagini
  823) Aniversarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare...
 • Opera
 • Imagini
Aniversarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare...
2476. • Aniversarea a 400 de ani dela moartea lui Ştefan cel Mare şi Programa Serbărei. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Euf. N. Miulescu), [1904]. (15 x 11). 16 p. 10 bani. (I 63398)
Descriere după copertă. Cuprinde. în afară de program, texte de Alecsandrescu-Dorna, şi Cîntecul lui Ştefan cel mare de V. Alecsandri.

Nu exista imagini
  824) ANONIMULU
 • Opera
 • Imagini
ANONIMULU
2477. ~ Manualu s'au[!] Scurta cunoscinti'a despre Prpocedur'a judeţiului matrimonialu contrasa alfaviteru din Pravila şi Pidalionu de Anonimulu. Timissior'a (Tip. la C. G. Förcu), [187?]. (20 x 12,5). 32 p. (I 73789)

Nu exista imagini
  825) ANONYMUS
 • Opera
 • Imagini
ANONYMUS
Vezi: JURCĂ, NICOLAE

Nu exista imagini
  826) ANONYMUS, Belae Regis Notarius
 • Opera
 • Imagini
ANONYMUS, Belae Regis Notarius
2478. ~ Chronicon Anonymi Belae Regis Notarii. Gesta Hungarorum. Cronica Notarului anonim al regelui Bela. Faptele Ungurilor. Tradusă din limba latină de Mihail Bésán, notar publ. reg. în Lugoş. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român (Tip. Archidiecesană), 1899. (24 x 17). 1 f., IV p., p. 3-93, 1 h. (II 460520)
Text paralel în l. latină şi română. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  827) ANTAL, VASILE (1808-?)
 • Opera
 • Imagini
ANTAL, VASILE (1808-?)
2479. ~ *Diss. inaug. medica pharmacologica: De digitali purpurea. Viena, 1840. (Gomoiu. Adaos, p. 13)

Nu exista imagini
  828) ANTEMIREANU, ALEXANDRU (1877-1910)
 • Opera
 • Imagini
ANTEMIREANU, ALEXANDRU (1877-1910)
2480. ~ Încercări critice [de] Alexandru Antemireanu. I. Junimea şi roadele ei. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (24 x 16). 111 p. (II 4063)
2481. ~ Zâna de pe tărâmul florilor [de] Al. Antemireanu. Poveste populară. Brassó-Braşov, Edit. Librăriei Ioan I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (16,5 x 11). 40 p. 20 bani. (I 150477)

Traduceri:
Ibsen, H. Strigoii. Trad. de ~. Iaşi, [189?].

Nu exista imagini
  829) Anteproiect de lege a minelor
 • Opera
 • Imagini
Anteproiect de lege a minelor
2482 • *Ante proiect de lege a minelor. [Bucureşci, 1895?]. (EcN, 25 (1898), nr. 3, mart. p. 192: Bibliografie)

Nu exista imagini
  830) Ante-proiect de lege asupra burselor de comerţ
 • Opera
 • Imagini
Ante-proiect de lege asupra burselor de comerţ
2483 • Anteproiect de lege asupra burselor de comerciu. Adoptat de Camera de Comerciu şi Industrie din Brăila în şedinţa sa dela 10 Ianuarie 1904. [Bucureşti, 1904]. (42 x 23). 28 p. (III 518912)
Vezi şi: Ministerul Agriculturei, Industriei, Comereiului şi Domeniilor.

Nu exista imagini