Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  801) ANGHELESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, C.
2440. ~ Cuvânt Funebru la Moartea Repausatei Aniţa Gheorghe Ioan a căria înmormântare s'a făcut în ziua de 6 martie 1903 la cimitirul Bisericei Sff. Voievozi din comuna Câmpurile. [Redactat şi citit de C. Anghelescu]. Focşani (Tip. M. T. Dumitrescu), [1903]. (16,5 x 10). 12 p. (I 522904)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi datele editoriale, la p. 12.

Nu exista imagini
  802) ANGHELESCU, GH. T.
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, GH. T.
2441. ~ Teză pentru licenţă [de] Gh. T. Anghelescu. I. Obligaţiuni literale în dreptul roman. II. Cambia în dreptul comercial. Bucuresci (Typ. Miulescu), 1902. (24,5 x 16,5). 70[-72] p. (II 413598)

Nu exista imagini
  803) ANGHELESCU, GHEORGHE I. (1839-1915)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, GHEORGHE I. (1839-1915)
2442. ~ Biserica Madona Dudu din Craiova. Craiova (Tip. Română, N. I. Macavei), 1902. (18,5 x 11,5). 19 p. (I 424032)
Titlul de la începutul textului: "Condiţiunile speciale în care este fondată Biserica Madona-Dudu din Craiova. Modul cum s'a administrat acest aşedêmînt pios de binefacere dela fondarea sa. Serviciile ce aduce ţărei şi prin urmare Statului prin bine-facerile ce le sevârşeşte şi instituţiile ce le întreţine". Autorul, la sfârşitul textului: General de divizie Gh. Anghelescu.
2443. ~ Dare de seamă de actele săvârşite ca epitrop al guvernului cât timp am funcţionat în această calitate dela Martie şi până la 28 Decemvrie [de General de divizie, G. Anghelescu]. Craiova (Tip. Leg. de Cărţi şi Secţia de Carto-nage N. I. Macavei), [1908]. (21 x 13,5). 17 p. (II 24985)
2444. ~ [Fruntaria Dobrogei. Chestiunea Arab-Tabiei. Raportul Generalului Anghelescu, Comandantul Diviziei III-a Teritorială, către Ministrul de Război, cu privire la evacuarea Arab-Tabiei şi a Abatorului (Salgané) de către trupele române. Bucureşti, 13 Februarie 1879]. [Bucureşti, 1879]. (34 x 21,5). 5 p., 4 f. (III 439946)
Textul în l. franceză. Ultimele 4 file cuprind 7 anexe semnate tot de gen. Anghelescu.
2445. ~ Modificările aduse reglementelor tactice de d-nu General Anghelescu Gheorghe. Craiova (Tip. Fraţii Benvenisti), 1887. (16,5 x 10). 32 p. (I 411055)
2446. ~ Studii asupra organisărei systemului militar de Generalul Anghelescu. Bucuresci (Noua Tip. Naţională, C. N. Rădulescu), 1880. (22 x 15). 1 f., 63 p. 1,50 lei. (II 12615)

În colaborare:
2447. ~ Dare de seamă asupra conflictului ivit intre Epitropia Bisericei Madona-Dudu şi Architectul T. Dobrescu [de epitropii : general de div. Gh. Anghelescu, George S. Geblescu]. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărţi N. I. Macavei), 1903. (23 x 15,5). 72 p. (II 408674)

Nu exista imagini
  804) ANGHELESCU, GRIGORE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, GRIGORE (1873-?)
2448. ~ Étude sur l'emploi de la digitale dans la pneumonie. Thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier le 22 Juin 1901 par Grégoire Anghelescu, Docteur en médecine. Montpellier (G.[ustave] Firmin et Montane, Imp. de l'Université), 1901. (23,5 x 15,5). IX-80 p. (II 108968)

Nu exista imagini
  805) ANGHELESCU, MARIN (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, MARIN (1860-?)
2449. ~ Operaţiunile armatei române în campania din 1877-78 şi războiul sârbo-bulgar din anul 1885. După mai mulţi autori de Maiorul M. Anghelescu. Buzău (Tip. Ion Călinescu), 1906. (22 x 15,5). 1 f., 176, IV p. (II 129449)

Nu exista imagini
  806) ANGHELESCU, MIRCEA
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, MIRCEA
2450. ~ *La Propriété paysanne roumaine et l'égalité du partage successoral. (Thèse). Paris, Arhur Rousseau éditeur, 1913. 8°. 204 p. (Drept, 43(1914), nr. 19, mart. 9, p. 152 ; Rally I, p. 9)

Nu exista imagini
  807) ANGHELOVICI, MIHAIL I. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELOVICI, MIHAIL I. (1864-?)
2451. ~ Acţiunea calomelului în injecţiuni fesiere asupra ulcerelor gambei. Studiul modificaţiunilor cutanate din punctul de vedere histologic, consecutive injecţiunilor şi physiologia pathologică a acţiunei curative a calomelului de Doctorul M. I. Anghelovici, medic secundar. Lucrare făcută în laboratorul D-lui profesor A. Fournier. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 56 p. (II 413299)
2452. ~ Des divers traitements de la tuberculose et du gaïacol en particulier. Par Michel J. Anghelovici, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe des hôpitaux de Paris, Médaille de bronze de l'Assistance publique. Paris, (Henri Jouve, Imp. de la Faculté de Médecine), 1892. (24,5 x 16,5). 72[-75] p. (II 225632)
2453. ~ Memoriu asupra pulsului lent permanent de D-rul M. I. Anghelovici, medic secundar. Bucuresci (Inst. de Arte grafice, Carol Göbl), 1897. (27 x 18,5). 30 p. (II 394461).
2454. ~ Studiu comparativ asupra tratamentului blenoragiei prin spălaturi uretrovesicale cu Permanganal de Zinc, Nitrat de Argint şi Protargol de D-rul M. I. Anghelovici. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (22,5 x 15,5). 85 p. (II 266557)

În colaborare:
DEMOSTHEN şi ~. Un nouveau procédé d'amputation partielle du pied. Bucarest, 1906.

Nu exista imagini
  808) ANGHELOVICI, TRAIAN (1884-1907)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELOVICI, TRAIAN (1884-1907)
2455. ~ Cântul valurilor [de] Traian Anghelovici.Cu Prefaţa de George Coşbuc. Sub îngrijirea şi cu note asupra vieţei şi sfîrşitul tragic al autorului de Alexandru Agnese. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1914. (20 x 13). 118 p. cu il. 1,50 lei. (II 38419)

Nu exista imagini
  809) ANGHELOVICI, VIRGIL
 • Opera
 • Imagini
ANGHELOVICI, VIRGIL
2456. ~ *Du bénéfice d'inventaire dans le code civil suisse. Étude de droit civil comparé. (Thèse). Paris, Giard et Brière, 1912. 8°. 204 p. (Rally I, p. 9)

Nu exista imagini
  810) ANGHELUŢĂ, NICOLAE (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELUŢĂ, NICOLAE (1880-?)
2457. ~ Regimul dotal în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţă în drept susţinută de Nicolae Angheluţă la... 1901. Bucureşti (Tip. Adevărul), [1901]. (24 x 16,5). 62, II p. (Facultatea de Drept diu Bucuresci). (II 413300)

Nu exista imagini
  811) Anghira mântuirii
 • Opera
 • Imagini
Anghira mântuirii
2458 • *Anghir’a mantuirei. Cărticea de rogatiuni şi de cântări pentru mangaierea sufletésca a drept credincioşilor creştini. Tipărita cu binecuvîntarea Prea Santiei Sale Parentelui Dr. Joanu Vancea de Butés'a fostului Episcopii alu Diecesei Gherlei. Ed. II. Gherl'a (Tip. Diecesana), [188?]. 35 cr. (Borgovanu, cop. 4)
2459 • Idem. Ed. III. Gherl'a (Tip. Diecesana), 1892. (13,5 x 10). 180[-184] p. (Astra-S 33212).
Lipsă coperta.
2460 • Idem. Ed. IV, corectata. Gherla (Tip. Diecesana), 1899. (15,5 x 11). 198[-202] p. (BCU-ClN 62409)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  812) ANGIULESCU, VASILE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGIULESCU, VASILE (1882-?)
2461. ~ Tratamentul strâmtărilor pylorice prin gastroenteroenastomoza cu şi fără excluzia pylorului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... 1908 de Vasile Angiulescu din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1908. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 996). (II 10738)

Nu exista imagini
  813) ANICET-BOURGEOIS, AUGUSTE
 • Opera
 • Imagini
ANICET-BOURGEOIS, AUGUSTE
2462. ~ Veneţiana sau Călăul secretu din Veneţia. Dramă în cinci acte şi trei tablouri de D. Aniset Burjoa. Tradusă de D. Alecu Vasiliu. Reprezentată pe scena Teatrului Naţional din Iaşi la 25 Noembrie 1851. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1852. (21,5 x 14). 2 f., 152 p. (II 17028)
La p. 143-152: Onorabilii abonaţi. Cu alfabet de tranziţie.

În colaborare:
2463. ~ Doctorulu Negru [Le docteur noir]. Dramă în şépte acte [de] Anicet-Bourgeois şi Dumanoir. Traducere de I. G. Valentineanu. Bucuresci (Impr. Copainig), 1858.(18,5 x 12). 123 p. (I 439802)
Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu, cu caractere latine. Lipsă coperta.
2464. ~ Marta şi Maria. Dramă în cinci acte [de] Anicet-Bourgeois şi Michel Masson.Tradusă din franţozeşte de I. N. Herişescu. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1853. (18 x 12). 2 f., 163 p. (I 73807)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
2465. ~ Orfelinii dela Puntea Notre-Dame [Les Orphelins du pont Nôtre Dame de Anicet Bourgeois şi M. Masson]. Dramă în cinci acte. Tradusă de S. Mihăiescu. Bucureşti, Editoriu-Librieriu George Ioanid (Tip. lui F. Om), 1852. (18,5 x 12). 134 p. (Teatru Dramaticu din Bucureşti). (I 991)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Autorii identificaţi după: Rădulescu, p. 62.
2466. ~ Pichilo Alliaga sau Trei castele în Spania [Piquilo Alliaga, ou Trois chateux eu Espagne de A. Bourgeois şi M. Masson]. Dramă în cinci acte şi un-spre-zece tablouri. Tradusă din franţozeşte de S. A. Mihăiescu. Bucureşti, Edit. Gheorghe Ioanid (Tip. lui Vinterhalder), 1852. (18 x 12). 116 p. (Teatrulu Dramaticu din Bucureşti). (I 1025)
Cu alfabet de tranziţie. Autorii identificaţi după: Rădulescu, p. 88.

Vezi de asemenea:
MAVRODOLLU, G. Mariana. Prelucrare după ~ şi M. Masson. Bucureşti, 1851.
SHAKESPEARE. Macbeth. Trad. după prelucrarea lui ~ şi V. Ducange de St. Bâgescu. Bucureşti, 1850.

Nu exista imagini
  814) Animale domestice
 • Opera
 • Imagini
Animale domestice
2467 • *Animale domestice. 20 gravuri în culori, cu text potrivit pentru copii. Bucureşti, Edit. Librăriei Haimann, [1885]. 4°. 5 lei. (RoL, 10(1886), nr. 2534, ian. 12/24, p. [3]: Bibliografie)

Nu exista imagini
  815) Animale sălbatice...
 • Opera
 • Imagini
Animale sălbatice...
2468. • Animale selbatice cu trei-spre-dece gravuri în culori. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), [1885]. (20 x 25). [8] f. Exemplarul cartonat: 3 lei. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru copii). (Colecţiunea Haimann). (II 411765)
Datat după: RoL, 8(1884), nr. 2237, dec. 25, p. [3]: Bibliografie; 10(1886), nr. 2534, ian. 12(24), p. [3]: Bibliografie.

Nu exista imagini
  816) ANINO, EDOUARD
 • Opera
 • Imagini
ANINO, EDOUARD
2469. ~ Elemente de anatomie descriptivă sau Destricţiunea trupului uman, de Edouard Anino, doctor în medicină. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov si Comp.), 1857. (16,5 x 10). 106 p. (BCU-Iaşi I 26093)
Textul cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  817) ANINOŞIANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
ANINOŞIANU, CONSTANTIN
2470. ~ Memoriu asupra schimbărei trasseului cailei ferrate Craiova-Pitesci [de Constantin Aninoşianu]. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Români), [1870]. (21 x 14). 72 p. (I 107601)
Descriere după p. de titlu falsă. Autorul, la sfârşitul textului. Mss-ul datat: 1870 martie 10.

Nu exista imagini
  818) A NISTOROAIEI-BROSCAUŢI, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
A NISTOROAIEI-BROSCAUŢI, ALEX.
2471. ~ Campania din 1913. Însemnările unui sătean Alex. A Nistoroaiei-Broscăuţi, Sergent complectaş în Regimentul 8 Dragoş No. 29 Dorohoi. [Dorohoi] (Tip. Speranţa, N. Mateescu), 1913. (17 x 10,5). 39 p. 50 bani. (I 35988)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  819) ANIŢESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
ANIŢESCU, D.
2472. ~ Contribuţiuni la Studiul experimental al acţiunei Calciului asupra exudatelor şi transudatelor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Decemvrie 1915 de D. Aniţescu. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1915. (22,5 x 15,5). 61 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1452). (II 46726)

Nu exista imagini
  820) Aniversare de la întemeierea liceului din Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Aniversare de la întemeierea liceului din Galaţi
2473. • A XXV-a aniversare dela întemeierea liceului din Galaţi. Galaţi (Tipo-Lit. I. Schenk), 1893. (23 x 15). 86 p. (Direcţiunea Liceului Alexandri din Galaţi). (II 109137)
Cuprinde: "Darea de seamă a directorului Liceului, Al. Nicolescu, asupra activităţii şcoalei pe per. 1867-1892; Disertaţia prof. Gheorghe Adamescu despre Poesia populară română ; Cuvîntarea prof. M. Vlădescu, inspector al înv. secundar".

Nu exista imagini