Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  781) ANGELESCU, ION I. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, ION I. (1872-?)
2356. ~ Libertatea individuală. Tesă pentru licenţă de Ion I. Angelescu. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1895. (23,5 x 16). 53, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413250)
Pe copertă, titlul: Libertatea individuală (art. 13 din Constituţie).

Nu exista imagini
  782) ANGELESCU, ION N. (1885-1930)
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, ION N. (1885-1930)
2357. ~ Actualităţi Financiare de Dr. I. N. Angelescu. Iaşi (Tip. ziar Neamul Românesc), 1918. (24 x 16,5). 56 p. 1,50 lei. (Biblioteca Analelor Statistice şi Economice, nr. 2). (II 160394)
2358. ~ Agricultorii şi repartizarea pămîntului cultivat în 1913 [de Dr. I. N. Angelescu, Sub-Directorul Statisticei Generale]. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Flacăra), 1915. (32 x 23,5). 2 f., 35, 107 p. (tabele). (Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Direcţiunea Statisticei Generale). (III 52837)
2359. ~ Asigurările sociale în statele moderne de Dr. I. N. Angelescu. Bucureşti (Tip. şi Stab, de Arte grafice George Ionescu), 1913. (24 x 16). XX, 320 p. 5 lei. (II 34228)
2360. ~ Avuţia naţională a României de Dr.-I. N. Angelescu. Bucureşti (Imp. Independenţa), 1915. (23,5 x 16,5). 14 p. (Extras din Democraţia, No. 7 din 1 Iulie 1915). (II 44359)
2361. ~ Le commerce extérieur et l'Industrie nationale de la Roumanie par Dr. I. N. Angelesco. Bucarest (Imp. Independenţa), 1916. (23 x 16). 36 p. (II 47929)
2362. ~ Cooperaţia şi socialismul în Europa de Dr. I. N. Angelescu. Cu un studiu introductiv: Cătră un nou avânt al cooperaţiei în România de A. C. Cuza, profesor universitar. Bucureşti (Stab, de Arte grafice Albert Baer), 1912/1913 [imprimat greşit: 1922/1913]. (23 x 16). LV, 728 p. 8 lei. (II 32003)
2363. ~ Cunoaşterea şi conducerea pieţii economice. Studiu istorico-statistic asupra evoluţiei naţionale [pe copertă: economice] a popoarelor de Dr. I. N. Angelescu. Bucureşti, Inst. de editură şi arte grafice Flacăra, 1914. (23 x 16). 19 p, p. 3-249, 11 p., 4 tab. 5 lei. (II 65874)
2364. ~ Idem. Ed. II completată. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1915. (24 x 16). 19, XVIII p., p. 3-249, II p., 3 tab. 5 lei. (II 42090)
2365. ~ Despre moralitate. Studiu de statistică generală de I. N. Angelescu, licenţiat în filosofie şi drept, doctor în statistică, economie politică şi finanţe. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminecu), 1913. (23,5 x 16). 2 f., 116 p. 3 lei. (Extras din Economia Naţională). (II 34872)
2366. ~ L'évolution du commerce extérieur de la Roumanie [par] Dr. I. N. Angelescu. Bucarest (Imp. Independenţa), 1914. (27 x 18,5). 35 p. (Extrait du Bulletin Statistique de la Roumanie). (II 176057)
2367. ~ Evoluţia economică a Ţărilor româneşti [de] Dr. I. N. Angelescu. Vol. I. Economia Familială şi Agrară. Economia Orăşenească. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916 [pe copertă: 1918]. (24,5 x 16). 138 [-140] p. (II 113085)
La p. 138, menţiunea: "Această lucrare a început să se publice în anul 1916. Împrejurările m'au făcut să întrerup 2 ani tipărirea. Am reînceput acum şi am completat primul volum, conform planului".
2368. ~ Istoria comerţului universal în legătură cu istoria economică şi cu istoria culturii popoarelor [de] Dr. I. N. Angelescu. Lecţiune de deschidere a cursului de Istoria Comerţului la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1915. (22,5 x 15). 31 p. 1 leu. (II 41507)
2369. ~ Istoria economică şi alte Ştiinţe economice [de] Dr. I. N. Angelescu. Lecţiuni ţinute la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (24 x 16,5). 34 p., 1 f. (II 45506)
2370. ~ Istoria luptelor pentru expansiunea economică (sec. 16-sec. 20) de Dr. I. N. Angelescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (24 x 16,5). 83 p. (Lecţiuni de istoria Comerţului universal ţinute la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, III). (II 50831)
2371. ~ Începuturile capitalismului modern de Dr. I. N. Angelescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915. (24 x 17). 71 p. (Lecţiuni de istoria Comerţului universal ţinute la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, II). (II 50830)
2372. ~ În jurul scrierii "Cooperaţia şi socialismul în Europa". Opera şi critica de Dr. I. N. Angelescu. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte grafice Flacăra, 1914. (23 x 15,5). 33 p. (II 37208)
Împotriva criticii lui V. Madgearu.
2373. ~ Die Kriminalitätsbeiwegung in Rumänien in den letzten 35 Jahren. Ursachen und Bekämfung der Kriminalität mit 14 statistischen Tabellen, 16 Diagrammen u. 12 statistischen Karten von Ion N. Angelescu, Lic. oecon. publ. u. jur., Lic, philos. Bukarest (Graphische Anstalt Albert Baer), 1912. (24 x 16). 168 p. (II 33346)
2374. ~ Mai mult idealism. Conferinţă ţinută la Ateneul din Piteşti în ziua de 7 Martie 1910 de Ion N. Angelescu, licenţiat în filosofie şi drept. [Piteşti] (Tip. Mihail Lazar Fiu), [1910]. (21,5 x 13,5). 24 p. 50 bani. (II 21421)
2375. ~ Le Mouvement coopératif en Roumanie [par] Dr. I. N. Angelescu. Bucarest (Imp. Independenţa), 1914. (28 x 19). 24 p. (Extrait du Bulletin Statistique de la Roumanie). (II 42133)
2376. ~ Origina Răzeşilor şi Moşnenilor. Caracterul Codevălmăşiei lor. Studii sociale. Fasc. I de Ion N. Angelescu. Piteşti (Tip. Transilvania, J. S. Sreier), 1909. (23 x 15). 117 p. 1,50 lei. (II 35014)
2377. ~ Principii de metodă şi regularităţi statistice de I. N. Angelescu, Licenţiat în drept şi filosofie. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1912. (23 x 16). 37 p. (Extras din Revista de Studii sociale). (II 27697)
2378. ~ Problema financiară de Dr. I. N. Angelescu, Profesor de Istoria Comerţului la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Iaşi (Tip. ziar. Neamul Românesc), 1918. (21 x 14). 125[-127] p. (II 70104)
2379. ~ Puterea Economică şi Puterea Politică [de] Dr. I. N. Angelescu. Lecţiuni de deschidere a cursurilor ţinute la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (24,5 x 16,5). 38 p., 1 f. (II 46817)

Nu exista imagini
  783) ANGELESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, N.
2380. ~ Carte de rugăciuni. Culese şi aranjate pentru etatea scolariloru de ambele sexe de Preotul N. Angelescu, institutoru. Ploesci, Edit. Librăriei Z. Nicolau (Tip. Democratul), 1887. (19 x 13,5). 32 p. cu il. 20 bani. (I 411397)
2381. ~ *Lecţiuni de geografie, lucrată după metodul intuitiv în raport cu programa în vigore pentru clasa II-a primară de ambe-sexe. Buzěu (Typ. Georgescu), 1878. 12°. 26 p. 0,25 lei. (BR, 2(1880), nr. 7, iul., p. 199 ; Cat. Bibl. Ped. III, p. 215)
2382. ~ *Lecţiuni de geografie, lucrată dupe-metodul intuitiv şi însoţită cu mici noţiuni ale judeţului Prahova. Ploesci, Edit. Librăriei G. Cârjan (Nicolau), 1884. (20 x 13). 40 p. 30 bani. (RoL, 11(1887), nr. 2991, aug. 14/26, p. [3]: Bibliografie ; BR, 10(1888), nr. l, ian., p. 7)
2383. ~ *Şcoala de calcul lucrată în raport cu programa actuală pentru usul clasei I-a şi a II-a primară de ambe sexe. Ploesci, Edit. Librăriei G. Cârjan, 1880. 12°. IV, 43 p. 40 bani. (BR, 2(1880), nr. 6, iun., p. 189 ; RoL, 4(1880) nr. 963, aug. 19, p. [3]: Bibliografie)

Nu exista imagini
  784) ANGELESCU, NICOLAE I. (1866-1942)
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, NICOLAE I. (1866-1942)
2384. ~ Acte şi documente din trecutul farmaciei în Ţările Româneşti. Adunate şi Comentate de Dr. Nicolae I. Angelescu, Preşedintele Societăţii Farmaciştilor din România. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1904. (23,5 x 17). 1 f., VIII p., p. 3-189 cu il. (II 52211)
Cu o prefaţă de d-l N. Iorga, profesor universitar.
2385. ~ Alcoolul denaturat ca factor industrial de Dr. Nicolae I. Angelescu, membru al Camerei de Comerciu din Bucuresci. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (23 x 16,5). VIII-97 p., 7 pl. (Extr. din Buletinul Camerei de Comerciu şi Industrie din Bucureşti). (II 412965)
2386. ~ Biologia diabetului zaharat. Studiu asupra a 25 proceduri de analisă a glucosei de Nicolae I. Angelescu, doctor în sciinţele fisico-chimice, farmacist. Bucuresci (Inst, de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23,5 x 16). 41 p (II 163105)
Descriere după copertă.
2387. ~ *O carte rară. Bucureşti, 1893. 8°. (Cornel, p. 65)
2388. ~ Chestiunea esenţelor înaintea Camerei de Dr. N. I. Angelescu, Deputat, Membru al Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, Bucureşti (Speranţa, Inst, de Arte Grafice), 1908. (15,5 x 10). 11 p. (I 13360)
2389. ~ Date asupra Infiinţărei Farmaciilor în România (Conform anchetei din 1875) de Dr. Nicolae I. Angelescu, Preşedintele Societatei Farmaciştilor din România. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (22,5 x 15). 32 p. (Inst. Ist-B II 6920 G)
2390. ~ *Din trecutul industriei în Ţările româneşti. Bucureşti, 1907. 8°. (Cornel, p. 65 ; Cugetarea, p. 35)
2391. ~ Fabricarea şi comerciul cu esenţe. O chestiune de higiena publică de Dr. Nicolae I. Angelescu, membru al Camerei de comerciu[...]. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1904. (23 x 16). 38 p. (Extr. din Buletinul Camerei de Comerciu si Industrie din Bucureşti). (II 1787)
2392. ~ În chestia Alcoolului denaturat de dr. Nicolae I. Angelescu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (23,5 x 15,5). 12 p. (II 413008)
2393. ~ Recherches chimiques sur la cyclamine et la primuline. Dissertation présentée à la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne pour obtenir le grade de docteur ès-sciences par Nicolae I. Angelescu. Lausanne (Imp. Georges Bridel & C-ie) 1893. (24 x 16,5). 59[-63]p. (II 52113)
2394. ~ Tariful vamal şi nartul lucrurilor de băcănie din 1776 de Dr. N. I. Angelescu, membru al Camerei de comerţ şi industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. G.A. Lăzăreanu), 1907. (23,5 x 16). 21 p. (II 52204)

În colaborare:
VOLANSCHI, Al. ş.a. Învăţământul farmaceutic... Bucureşti, [1898].

Nu exista imagini
  785) ANGELESCU, PAUL (1872-1949)
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, PAUL (1872-1949)
2395. ~ Consideraţiuni asupra situaţiei actuale din Extremul Orient [de] Căpitanul P. Angelescu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. (24 x 16).39 p. 75 bani. (II 410090)
Pe copertă, titlul: Consideraţiuni asupra causelor situaţiei actuale în Extremul Orient.
2396. ~ Întrebuinţarea artileriei pe câmpul de luptă [de] Lt.-Colonel Paul Angelescu, Adjutant al MS Regelui. Curs profesat la Şcoala superioară de război. Stabilirea principiilor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Ioseph Göbl S-sori), 1914. (24 x 15,5). 2 f., 320 p. 7 lei [modificat: 14]. (II 511699)
2397. ~ Studiu critic al înaintărilor din armata noastră de Maior Paul Angelescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1910. (24,5 x 16,5). 1 f., 65 p. (Extr. din Revista Infanteriei). (II 20486)
2398. ~ Studiu critic al anlegardelor tactice şi anlegardelor strategice de Maiorul Angelescu P. [Pe copertă adaogă: Adjutant al MS Regelui]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1912. (22,5 x 15). 174 p. 3 lei. (Extr. din România Militară). (II 27235)
2399. ~ Şcoala noastră superioară de răsboiu de Maiorul P. Angelescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (21,5 x 14). 30 p. (Din publicaţiunile Revistei Infanteriei). (II 24011)
2340. ~ Tehnica comandamentului [de Colonel Paul Angelescu]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Ioseph Göbl S-sori), 1916. (16,5 x 10). 168 p., 1 tab. (I 130759)
Autorul, identificat după dedicaţia olografă de pe p. de titlu.
2401. ~ Technica şi Efectele Armelor de foc în general [de] Maiorul Paul Angelescu. Curs profesat la Şcoala Superioară de Răsboi. Vol. I-III. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1909, 1910, 1911. (24,5 x 17,5). VII, 303 p. cu il., IV p. (I) ; 2 f., 320 p. cu il. (II) ; 100 p. (III). 12 lei vol. I şi II. (I 23936)
Volumul III cu menţiunea: Din publicaţiile rev. România Militară.

Nu exista imagini
  786) ANGELESCU, R.
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, R.
2402. ~ De la rupture des promesses de mariage par R. Angelesco, Docteur en droit. Paris, Libr. de Jurisprudence Ancienne şi Moderne Edouard Duchemin (Saint-Amand (Cher), Impr. Bussiere), 1914. (25,5 x 17). 3 f., 140 p. (II 196293)

Nu exista imagini
  787) ANGELESCU, THEODOR TH.
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, THEODOR TH.
2403. ~ Contribuţiuni la studiul plăgilor stomacului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 28 Iunie 1912 de Theodor Th. Angelescu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (22,5 x 15,51. 68 p. (Facultatea de medicină din Bucureşti, nr. 1250). (II 29072)

Nu exista imagini
  788) ANGELESCU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, VICTOR
2404. ~ Contractul de închiriere al lucrărilor. Tesă susţinută de Angelescu Victor. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1902. (24,5 x 16;5). 62, 4 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413301)

Nu exista imagini
  789) ANGELESCU, VICTOR (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGELESCU, VICTOR (1879-?)
2405. ~ Contribuţiuni la studiul anesteziei chirurgicale prin injecţiuni intra-peritoneale de chloral hydrat. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar prezentată şi susţinută în ziua de... noembrie 1904 de Victor Angelescu din Institutul medico-militar. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu şi Co.) 1904. (22,5 x 16). 61 [-67] p. (Şcoala Superioară de medicină veterinară, nr. 163). (II 2805)
2406. ~ Studiu asupra remontei din Ţara Românească. Studiu din domeniul apărării şi al economiei naţionale. Lucrare tăcută la Direcţiunea Zootehnică, Ministerul Agriculturii şi Domeniilor de Victor Angelescu, medic-veterinar. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Energiea), 1916. (24 x 16,5). 129 p. cu il. (II 46814)

Nu exista imagini
  790) ANGELL, NORMAN
 • Opera
 • Imagini
ANGELL, NORMAN
2407. ~ Amara amăgire [de] Norman Angelí. [Pe copertă, adaugă: La Grande Illusion]. în Româneşte de P. Musoiu. Bucureşti (Stab.de Arte grafice Energiea), [1915]. (16 x 11,5). 320 p. 2 lei. (Biblioteca Revistei Ideei). (I45105)
La p. 320 catalogul Bibliotecii.

Nu exista imagini
  791) ANGHEL, CONST. D. (1867?-1935)
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, CONST. D. (1867?-1935)
2408. ~ Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor de C. Anghel. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (17,5 x 11,5). 139[-144] p. 60 bani. (Biblioteca Flacăra, nr. 7). (I 28098)
2409. ~ Despre absenţă în dreptul roman şi român. Teză pentru Licenţă susţinută la... Decembrie 1890 de C. D. Anghel. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1890. (22 x 14,5). XXIV, 45 p. (Facultatea Juridică din Iaşi). (II 412284)

Nu exista imagini
  792) ANGHEL, DIMITRIE D. (1872-1914)
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, DIMITRIE D. (1872-1914)
2410. ~ Fantezii [de] D. Anghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atelierele Socec & Co.), 1909. (19 x 12,5). 118 p. 1,50 lei. (I 12971)
2411. ~ Fantome [de] D. Anghel. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1911. (19 x 13). 239 p. 2 lei. (I 23844)
2412. ~ În grădină. Poem [de] D. Anghel. [Editat de G. Juvara. Desenuri de Kimon Loghi]. Bucureşti (Atelierele grafice I. V. Socecu), [1905]. (18 x 17,5). 56 p. cu il. (I 366)
Datat după: Mld, 1905, ian. 1, p. 3; v. şi Cornel, p. 68.
2413. ~ Oglinda fermecată. Fantezii [de] D. Anghel. Bucureşti, Edit. rev. Flacăra (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1911. (19 x 13). 159 p. 1,50 lei. (I 26911)
2414. ~ Povestea celor Necăjiţi. Fantezii şi portrete [de] D. Anghel. Bucureşti, Librăria Nouă, [1911]. (15 x 11). 126[-128] p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 13). (I 28764)
Datat după: Rom-A, 1(1911), nr. 108, mai 17/30, p. 7: Cărţi şi reviste ; Uni, 21(1911), nr. 34, mai 9, p. 321.
2415. ~ Steluţa. Fantezii şi paradoxe [de] D. Anghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (15,5 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 870). (I 36031)
2416. ~ Triumful vieţii. Fantezii şi portrete de D. Anghel. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (15 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 711). (I 29566)
La p. 94-96: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.

În colaborare:
2417. ~ Caleidoscopul lui A. Mirea publicat de D. Anghel şi Şt. O. Iosif. Vol. I-II. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1908-1910. (19,5 x 14,5). 208 p. 1,50 lei (I) ; 170 p. 1,50 lei (II). (I 10501)
2418. ~ Carmen saeculare [de] D. Anghel şi Şt. O. Iosif. Poem istoric. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 9,5). 43 p., erata. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 63, Secţia literatură (Scriitorii români moderni)). (I 13777)
2419. ~ Cireşul lui Lucullus [de] D. Anghel şi Şt. O. Iosif. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 13). 235[-239] p. 1,50 lei. (I 20251)
2420. ~ Cometa [de] D. Anghel şi Ş t. O. Iosif. Comedie în trei acte, în versuri. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (19 x 12,5). 76 p. 1 leu. (I 12429)
2421. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1912. (14,5 x 10). 93 p. 55 bani. (Biblioteca populară Socec, nr. 113-114). (I 26802)
2422. ~ Portrete de D. Anghel şi Şt. O. Iosif. Bucureşti Edil. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1910]. (15,5 x 11,5). 90[-92], IV p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 580). (I 20060).
La p. I-IV: Catalogul Biblioteca pentru toţi.
2423. ~ Războiul [de] D. Anghel şi Victor Eftimiu. Bucureşti, Edit. Institutului de Arte Grafice Flacăra, 1913. (18,5 x 12). 8 p. 50 bani. (I 31421)

Vezi şi:
IOSIF, St. O. şi ~. Legenda Funigeilor. Iaşi, 1907; Bucureşti, 1909 ; [191?]

Traduceri, prefeţe:
BANVILLE, THEODORE de. Gringoire. Trad. de ~ şi Şt. O. Iosif. Bucureşti, 1910.
CAILLAVET, G. A. de ş.a. Amorul veghiază. Trad. de ~. Bucureşti, 1909.
DUMAS, AL. Strigoii Carpaţilor. Trad. de ~. şi Şt. O. Iosif. Bucureşti, 1909.
HAHN, FR. Camoens. Trad. de ~. şi Şt. O. Iosif. Bucureşti, 1909.
HODOS, CONSTANTA. Teatru de copii. Cu o prefaţa de ~. Bucureşti, [1914].
IBSEN, H. Poesii. Trad. de Şt. O Iosif şi ~. Bucureşti, 1906; 1909.
SCHMIED, C. ş.a. Povestiri morale. [Cu un referat de ~]. Bucureşti, 1912.
VERLAINE, PAUL. Traduceri de ~. şi Şt. O. Iosif. Bucureşti, [1903].
WILDE, OSCAR. Pescarul şi sufletul său. Trad. de ~. Bucureşti, 1911; ed. II, 1915.

Vezi de asemenea:
MINAR, O. Iaşii în lumina vremurilor. Proza semnată de ~. Iaşi, [1911].

Nu exista imagini
  793) ANGHEL, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, GHEORGHE
2424. ~ Amintiri din înălţătorul avânt din 1913. Peste Balcani sau Bucureşti-Sofia pe jos cu 34 kilograme în spate de Plutonierul-major Anghel Gheorghe din Regimentul Buzău No. 8. Buzău (Tip. Ioan Călinescu), 1915. (17,5 x 10,5). 77[-81] p., 1 h. 60 bani. (I 45187)

Nu exista imagini
  794) ANGHEL, JACOB
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, JACOB
2425. ~ Câte-va cuvinte despre influenză. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Susţinută în [19] April 1890 de Iacob Anghel. Iaşi (Tip. Universala), 1890. (21,5 x 14). 64 p., erata. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 12). (II 21361)

Nu exista imagini
  795) ANGHEL, IOAN (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, IOAN (1889-?)
2426. ~ Rezultatele îndepărtate ale nefropexiei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Februarie 1915 de I. Anghel din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1915. (21,5 x 14,5). 63 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1395). (II 41470)

Nu exista imagini
  796) ANGHEL, PAUL D. (1869-1937)
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, PAUL D. (1869-1937)
2427. ~ Contribuţiuni la studiul protezelor [de] Dr. P. D. Anghel. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (24 x 16,5). 59 p. cu il. (BCU-ClN 185571)
2428. ~ Dare de seamă asupra activităţei Secţiei chirurgicale a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi de Dr. P. Anghel. Chirurg Primar şi Docent de Chirurgie. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23 x 15,5). 41 p. (II 30905)
2429. ~ Dare de seamă asupra operaţiunilor chirurgicale şi mersul bolnavilor din spitalul Carmen-Sylva Broşteni de Dr. P. D. Anghel. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (20,5 x 13,5). 31 p. (II 411939)
2430. ~ Étude sur la Pathogénie de l'appendicite, [par le] Dr. Paul Anghel de l'Université de Paris, Ancien Externe des Hôpitaux, Médaille de Bronze de l'Assistance Publique. Paris (H. Jouve, imprimeur de la Faculté de médecine), 1897. (21,5 x 14,5). 164 p. (BCU-Iaşi A 1754)
2431. ~ Expunere de titluri si lucrări [de] P. D. Anghel. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (24 x 17) 46 p. (II 413298)
2432. ~ Greffes osseuses. Étude clinique par [Le] Dr. P. Anghel, Chirurgien en chef de l'Hôpital Saint Spiridon de Iassy, Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Iassy. Iassy (Imp. N. V. Ştefaniu & Co.), 1915. (22,5 x 16). 51[-63] p., 3 f. pl. (Extrait des Bulletins et Mémoires de la Société de Médecins et Naturalistes de Iassy, 1915). (II 47931)
Descriere după copertă.
2433. ~ Luxaţia cotului înainte, complicată de plagă, cu pătrunderea extremităţei inferioare a humerusului prin plagă [de] Dr. P. Anghel. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 16). 9 p. (BCU-Iaşi A 1749)
Descriere după copertă.
2434. ~ Memoriu de titlurile şi lucrările D-rului Paul Anghel, Docent. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24,5 x 16,5). 21 p. (II 15885)
2435. ~ Un nouveau procédé ostéo-plastique de désarticu[l]ation du genou [par Le] Dr. Anghel. Iassy (Imp. H. Goldner), 1916. (25 x 15,5). 1 f., p. 24-33 eu il. (Extrait des Bulletins des Médecins et Naturalistes de Iassy, n-os 1-4, 1916). (II 47930)
2436. ~ Tratamentul plăgilor şi asepsia [de] Dr. P. Anghel. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (21,5 x 14,5). 33 p. (BCU Iaşi A 1753)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  797) ANGHEL, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
ANGHEL, ŞTEFAN
2437. ~ Colecţiunea alfabetică a Instrucţiunilor date de Ministerul de Finanţe (Direcţiunea Generală a Vămilor) relativ la Aplicarea şi Interpretarea mai multor articole ale Tarifului Vamal al României precum şi ultima lege din anul 1913 pentru modificarea câtorva articole din Tariful Vamal Român [de] Ştefan Anghel, Taxator Vamal. Această lucrare spre a corespunde şi mai mult nevoilor indicate de practică, mai cuprinde următoarele 5 anexe: 1) Tablou de medicamentele simple obţinute pe cale chimică, cu indicaţiunea articolului vamal, unde urmează a fi impuse după natura lor. 2) Tabela medicamentelor compuse străine şi a specialităţilor străine autorizate a se vinde în România. 3) Lista de apele minerale străine, autorizate a se vinde în România. 4) Tablou de calculul taxelor vamale ce se aplică diverselor confecţiuni. 5) Regulamentul pentru serviciul sanitar veterinar de frontieră (relativ la importul, tranzitul şi exportul de animale, de materii brute şi de produse animale). Extras. Iaşi (Inst.de Arte grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1914. (23 x 16). 135 p., 1 tab. 2 lei. (II 36587)

Nu exista imagini
  798) ANGHELACHE, RADU ŞT.
 • Opera
 • Imagini
ANGHELACHE, RADU ŞT.
2438. ~ Priviri asupra Profetului Ioil. Teză pentru licenţă de Anghelache St. Radu. Bucureşti (Tipografia Regală), 1906. (22,5 x 15,5). 57 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie). (II 3379)

Nu exista imagini
  799) ANGHELEANU, SCARLAT (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELEANU, SCARLAT (1870-?)
2439. ~ Curs de geografie militară a României şi ţărilor vecine predat în anul şcolar 1900-1901 de Căpitanul S. Angheleanu. Tergovişte (Tip., Libr. şi Leg. de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1901. (20 x 12,5). 290 p. (Scóla Specială de Cavalerie). (BCU-Iaşi II 34460)

Nu exista imagini
  800) ANGHELESCU, AUREL (1886?-1938)
 • Opera
 • Imagini
ANGHELESCU, AUREL (1886?-1938)
Vezi: ANGELESCU, AUREL (1886?-1938)

Nu exista imagini