Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  441) ALEXANDRESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, C.
1064. ~ Calculii urinari la animalele domestice. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de C. Alexandrescu. Presentată şi susţinută la... Martie 1896. Bucuresci (Inst.de Arte grafice Carol Göbl), 1896. (23 x 15,5). 52[-56] p. (Şcoală Superioară de Medicină veterinară, nr.84). (II 57834)

Nu exista imagini
  442) ALEXANDRESCU, C. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, C. (1872-?)
1065. ~ L'eau physiologique chlorée dans le traitement des formes graves de typhus exanthématique par C. Alexandresco, Assistant de l'Hospice Marcoutza de Bucarest, Médecin chef de l'hôpital de contagieux Elena Doamna (1917). Iassy (Inst. d'Arts graphiques Răsăritul Nicolae Ioaniţiu & Co.), 1918. (22,5 x 15,5). 10 p. (II 55613)

În colaborare:
URECHIA, C. I. şi ~. Noile preparate arsenicale. Bucureşti, [1910].

Nu exista imagini
  443) ALEXANDRESCU, C.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, C.
Vezi şi: ALEXANDRESCU-DERSCA, C. (1874-1954)

Nu exista imagini
  444) ALEXANDRESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, CONSTANTIN
1066. ~ Pneumonia, forma prelungită la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 28 iunie 1906 de Alexandrescu Constantin. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte grafice Ţăranu & Comp.), 1906. (23 x 15,5). 57 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr.873). (II 3437)

Nu exista imagini
  445) ALEXANDRESCU, CONSTANTIN I. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, CONSTANTIN I. (1877-?)
1067~ Mandatul în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Constantin I. Alexandrescu. Bucuresci (Tip. Universitara A. G. Bratanescu), 1904. (24 x 16,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3564)
1068~ Studiu asupra legislaţiunei electorale din Elveţia de Const. I. Alexandresko. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala), 1911 (16,5 x 10). 108 p. 1 leu. (I 467736)

Nu exista imagini
  446) ALEXANDRESCU, D. N.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, D. N.
1069 ~ Întreprinderile lui Ciru cel Tînăr în contra fratelui său Artacsercs şi famoasa retragere a celor zece mii Ellini de D. N. Alexandrescu. Bucuresci (Tip. jurn. Nationalulu), 1862. (19 x 13,5). 100 p. 3,30 lei.(I 894)
După cum se arată în prefaţă (p. 5), este o prelucrare din Csenofonte şi alţi autori. Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu alfabet latin.

Nu exista imagini
  447) ALEXANDRESCU, DIMITRIE (1850?-1925)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, DIMITRIE (1850?-1925)
1070. ~ Codul Carageà (Un volum velin în 8°2, peste 300 pagini preţul 5 lei) de D-l Ion Palade. Recenziune [de D. Alexandrescu]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1907. (21 x 13). 12 p. (Extrasă din ziarul Dreptul No. 7 din 21 Ianuarie 1907). (II 22437)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p.12.
1071. ~ Despre dreptul de retenţiune şi unele din numerosele lacune ale Codului civil. Discurs pentru deschiderea anului judecătoresc 1889-1900 rostit în diua de 1 Septembre 1899 de Dim. Alexandresco, Procuror-general pe lîngă Curtea de Apel din Iaşi urmat de Respunsul D-lui Prim-Preşedinte I. T. Burada. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1899. (23 x 15,5). 29 p. (Curtea de Apel din Iaşi). (II 111368)
1072. ~ Droit ancien et moderne de la Roumanie. Étude de législation comparée par Démètre Alexandresco, Professeur de droit civil à l'Université de Iassy, ancien magistrat, ancien secrétaire général du ministère de la Justice, ancien député, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, Officier de l'Ordre de l'Etoile, etc. Bucarest, Léon Alcalay Librairie, univ. (Louvain-Belgique, Impr. J.-B. Istas), 1897.(23,5 x 15). 2 f., 550 p. (II 458667)
1073. ~ Idem. Paris, Ed. Duchemin, libraire de Jurisprudence, Bucarest, Léon Alcalay, Librairie univ. (Louvain, Belgique, Impr. J.-B. Istas), 1898 (25 x 17), 2 f., 550 p. (II 111519)
1074. ~ Explicaţiune teoretică şi practică a Dreptului civil român în comparaţiune cu legile vechi. Pravila lui V. Lupu, M. Basarab, Codul A. Donici, Ipsilant, Calimac, Caragea, Regulamentul Organic etc. şi cu principalele legislaţiuni străine Codul Italian, Austriac, Olandez, Ante-Proiectul de Revisuire [din Belgia], etc. Cuprindênd soluţiunea dată atât de jurisprudenţa română cât şi de acea străină, precum şi de autori asupra cestiunelor cele mai de căpetenie ce se pot ivi în practică, de Dimitrie Alexandresco, avocat al Baroului din Iaşi. (Căsătoria şi Despărţenia). (Art. 127-285, 49-62, 313, 314, 660-663, 831 şi 952 Codul Civil). Iassy (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (26 x 17,5). 1 f., II, III, 234 p. 5 lei. (BCU-ClN 182811)
1075. ~ Explicaţiune teoretică şi practică a Dreptului civil român, în comparaţiune cu legile vechi Pravila lui V. Lupu, M. Basarab, Codul A. Donici, Ipsilant, Calimach, Caragea, Regulament Organic etc. şi cu principalele legisla-ţiuni străine Codul Italian, Austriac, Olandez, Ante-Proiectul de Revisuire din Belgia etc. Cuprindend soluţiunea dată atât de jurisprudenţa romană cât şi de acea străină, precum şi de autori, asupra cestiunelor celor mai de căpitenie ce se pot ivi în practică, de Dimitrie Alesandresco, avocat al Baroului din Iaşi. Tom. I (Art. 1-324 din Codul Civil). [Partea I-II]. Iassy (Tip. Lucrătorilor Români Asoc), 1886. (26 x 17,5). 3 f., IV, II p., p. XII-XXV, 282 p. (I ) ; VIII p., 1 f., 389, XVIII p., 1 f. (II). [15 lei]. (II 111518)
1075 a ~ Idem, în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine de Dimitrie Alexandresco, avocat al Baroului Iaşi. Tom. II. (Art. 325-643 Codul civil). [Pe copertă: Art. 325-575 din Codul civil]. Iassy (Tip. Lucrătorilor Români Asoc), 1888. (26 x 17,5). 2 f., 682, IV p.
1075 b. ~ Idem. Tom. III (Art. 576-799 din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (26 x 17,5). 2 f., 699, IV p.
1075 c. ~ Idem, în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine (Cod. Francez, Austriac, Italian, Neerlandez etc), de Dimitrie Alexandresco, Secretar general al Minist. de justiţie. [Pe copertă: Profesor de drept civil la Universitatea din Iaşi]. Tom. IV. (Art. 800-941 din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1892 [pe copertă: 1894]. (26 x 17,5). 2 f., 845 p. 19 lei.
1075 d. ~ Idem, în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine. De[...]. Tom. V. (Art. 942 urm din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (23,5 x 16). 613 p. (II 216385)
1075 e. ~ Idem. Tom. V (Art. 942-1003 din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24 x 16). 713 p. (II 111518)
Pe foaia de titlu falsă: Despre obligaţiuni.
1075 f. ~ Idem. Tom. VI. (Art. 1004-1168 din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (24 x 16). 856 p. (II 216385)
1075 g. ~ Idem. Tom. VI. (Art. 1004-1156 din Codul civil). Iasi (Tipografia Naţională), 1900 [pe copertă: 1898]. (24 x 16). 944 p. 18 lei. (II 111518)
Pe p. de titlu falsă: "Despre obligaţiuni. Cuprinde şi: Tabla alfabetică şi analitică" a materiilor cuprinse în volumul de faţă (cu trimiteri la volumele anterioare, mai cu seamă la volumul V şi la Tratatul în limba franceză tipărit la Paris în 1898 (v. p. 855-944). Vol. V, ed. 1898, şi vol. VI, ed. 1899, nu se integrează în seria de 11 vol).
1075 h. ~ Idem. Tom. VII. (Art. 1157-1222 din Codul civil). Iaşi (Tipografia Naţională), 1901 [pe copertă: 1902]. (24 x 16). 2 f., 831 p. 18 lei. (II 111518)
Pe p. de titlu falsă: Despre Obligaţiuni.
1075 i. ~ Idem. Tom. VIII. (Art. 1223-1404; 1753-1761; 1877-1878). Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (24 x 16). 2 f., 957 p. 18 lei.
Pe p. de titlu falsă: Contractul de căsătorie şi Vindarea.
1075. j. ~ Explicaţiunea teoretică şi practică a Dreptului civil român de Dimitrie Alexandresco [pe copertă şi: Decanul Facultăţii Juridice din Iaşi]. Tom. IX. Art. 1410-1590, 1902 C. Civ. [pe copertă: Art. 1405-1590, 1902 C. Civ.]. Acest volum cuprinde studii amănunţite asupra Legei Proprietarilor, precum şi asupra bezmanului, embaticului sau emfiteozei. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1910. (24,5 x 17). 2 f., 782 p. 17 lei.
Pe p. de titlu falsă: Dreptul civil român în comparaţiune cu legile vechi şi principalele legislaţiuni străine. Tom. IX. (Contractul de locuţiune, Societatea. Mandatul, Comodatul şi împrumutul).
1075 k. ~ Idem. Tom. X. Art. 1591-1836 C. Civ. Bucureşti (Atelierele grafice Socec Co.), 1911. (24,5 x 17). 2 f., 868 p. 18 lei.
1075 l. ~ Idem. Tom. XI. (Prescripţia). Art. 1837-1911 C. Civ. Art. 568 Pr. civ. Art. 945-956, 966 C. com. Art. 593-600 C. Pr. pen. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1915. (24,5 x 17). 697 p. 18 lei.
Descriere după copertă.
1076. ~ Explicaţiunea teoretică şi practică a Dreptului Civil Român în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine de Dimitrie Alexandresco, Profesor la Universitatea din Iaşi, Director al ziarului Curierul Judiciar, Ed. II, revăzută, complect refăcută şi mărită în mod considerabil. Tom. I. Art. 1-210, 278, 314, 660-663, 831, 885, 952, 1773, 1789, 1911-1914. Bucureşti, Edit. Tip. ziar. Curierul Judiciar, 1906. (23,5X 16). VIII, 868 p. (II 209918)
1076 a. ~ Idem. Ed. II, revăzută, complect refăcută şi mărită în mod considerabil. Tom. II. Art. 211-434, 1762-1767, 1771, 1901. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1907. (24,5 x 17,5). 2 f., 953 p. [18] lei.
1076 b. ~ Explicaţiunea teoretică şi practică a Dreptului Civil Român. De Dimitrie Alexandresco, Decanul Facultăţei Juridice din Iaşi. Ed. II, revăzută, complect refăcută şi mărită în mod considerabil. Tom. III. Partea I. Art. 435-643 C. Civ. Partea II. (Succesiunile ab intestat). Art. 644-799. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1909-1912. (24,5 x 17,5). 2 f., 996 p. 18 lei. (IIIi); 1026 p. 20 lei (IIIii)
1076 c ~ Idem. (Ed. II, revăzută şi corectată, mărită în mod considerabil). Tom. IV, Partea I (Donaţiunile între vii). Art. 800-802, 806-855, 932-941. Partea II (Testamentele). Art. 856-931. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1913-1914. (24,5 x 17,5). 894 p. 20 lei (IVi); 688 p. 18 lei (IVii).
Descriere după copertă.
1076 d. ~ Idem (Ed. II, revăzută, corectată şi mărită). Tom. VIII, Partea I (Convenţiile Matrimoniale). Art. 1223-1293, 1753-1761, 1877, 1878. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 x 17, 5). 22 f., XVIII, 910 p. 22 lei.
1077. ~ Filiaţiunea copiilor naturali în dreptul civil român. Studiu critic de legislaţiune comparată. Iassy (Tip. Lucrătorilor Români Asoc.), 1885. (24,5 x 8). 1 f., p. 277-324. (Extras din vol. I al Dreptului civil român. Explicat şi comentat în comparaţiune cu legile vechi şi legile străine de Dimitrie Alexandresco, avocat al Baroului din Iaşi). (II 111522)
1078. ~ Interpretarea art. 82 şi 84 din Legea Invăţâmîntului superior [de] D. Alexandresco, decanul Facultăţei de Drept din Iaşi. Cu privire la transferarea unor profesori dela Facultatea de Drept din Iaşi la cea din Bucureşti. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1915. (23 x 15,5) 15 p. (II 44501)
Descriere după copertă.
1079. ~ Judecătorul unic, Tribunalele de comerţ şi sporirea salarilor[!] funcţionarilor în noua Lege de organizare judecătorească. Discursuri rostite în şedinţele Camerei de la 4, 8, 9, 17 şi 18 Mai 1890, de Dimitrie Alexandrescu, Deputat Colegiului al II-lea din Iaşi, Consilier comunal. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (18 x 12). 32 p. (I 66067)
1080. ~ Părerea Decanului Facultăţei de Drept din Iaşi [D. Alexandresco] în chestia tramvaelor din Bucureşti. Bucureşti (Tip. ziar. Curierul Judiciar), 1911.(22,5 x 14,5). 20 p. (Extras din ziarul Curierul Judiciar, nr.77/911). (II 27588)
Autorul, la sfârşitul textului.
1081. ~ [Jus romanum. Ouibus modis solvitur matrimonium. Droit civil français. Des demandes en nullité de mariage]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 22 janvier 1875, par Démètre Alexandresco né en 1851 à Iassy (Roumanie). Paris, F. Pichon, Imprimeur-Libraire [pe copertă şi Anciennes Maisons Gustave Retaux et Veuve Joubert] (Impr. F. Pichon), 1875. (22x 14,5) 95 p. (Faculté de Droit de Paris). (BSS II 15220)
Descrierea este completată după titlurile de la p. 5şi 23.
1082. ~ Raportul asupra lucrărilor candidaţilor Anibal Teodorescu, D. Comşa şi P. Negulescu pentru Ocuparea catedrei de Drept administrativ din Bucureşti [de] D. Alexandresco, decanul Facultăţei de drept din Iaşi. Bucureşti (Tip.Curierul Judiciar), 1915. (23,5 x 16). 23 p. (Extras din Curierul Judiciar No.79/915). (II46991)
Descriere după copertă.
1083. ~ Rămăşagul sgărcitului. Comedie intr'un act de Dimitrie Alexandresco. Jassy (Tipo Lit. H. Goldner), 1879.(22,5 x 14,5). 3 f., 49 p. 75 bani.(BCU-Iaşi II 46572)
În Dicţionarul Contimporanilor de D. R. Rosetti, Bucureşti, 1897, p. 6, se menţionează şi alte două comedii într-un act: Pistol başa şi Domnişoara Trei steluţe, apărute în 1879.
1084. ~ O sentinţă a Trib. Judeţ. Botoşani şi Jurământul More-Judaico cu o observaţie de D-l D. Alexandresco. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24,5 x 16,5). 12 p. (Extr. din Revista de drept, sociologie şi economie politică, an. VI, nr.2). (II 111457)
1085. ~ Sources et origines de la Législation Roumaine. Extrait du Droit ancien et moderne de la Roumanie. Par Démètre Alexandresco, Professeur de droit civil à l'Université de Jassy, ancien magistrat, ancien secrétaire général du ministère de la Justice, ancien député, Commandeur de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, Officier de l'Ordre de l'Etoile, etc. Louvain, J.-B. Istas Imprimeur-Editeur, Bucarest, Léon Alcalay Librairie univ. (Louvain-Belgique, Impr. J-B. Istas), 1897. (24 x 16) 2 f., p. 466-515. (BCU-Iaşi III 22400)

Prefeţe:
BUSDUGAN, C. N. Du mariage des Roumains à l'étranger. Pref. de ~. Bucarest, 1900.
CIREŞ, V. Art. 132 din Constituţie. Pref. de ~. Iaşi, 1914.
LUCA, NICOLAE. Studiu de procedură civilă. Pref. de ~. Bucureşti, 1905.
PALADE, ION. Codul Caragea. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
STOENESEU, DEM. D. Legea asupra drepturilor proprietarilor. Pref. de ~. Craiova, [1908]; 1915.
ŞTEFANESCU-GALAŢI, A. Asupra operei D-lui Ion Palade. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
TĂTARU, V. G. Prezidentul tribunalului în legislaţiunea romană. Pref. de ~. Ed. II. Galaţi, 1916.

Nu exista imagini
  448) ALEXANDRESCU, DUMITRIU (1866-1919)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, DUMITRIU (1866-1919)
1086. ~ Boalele animalelor transmisibile (care se iau) la om. Descrierea boalelor, a modulul cum se transmit la om, preîntîmpinarea lor şi ce măsuri trebuesc luate de D. Alexandrescu, Medic veterinar al Jud. Ilfov. Bucuresci, Edit. autorului (Tip. Speranţa), 1903. (22,5 x 16). 65[-68] p. cu il. (Hygienă publică). (II 138648)
1087. ~ Idem. Bucureşti, Edit. autorului (Tip. Speranţa), 1904. (22,5 x 16). 65[-68] p. cu il. 1 leu. (Hygienă publică). (II 160122)
1088. ~ Boalele de vite care se iau la om, de D. Alexandrescu [...]. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte grafice), 1908. (18,5 x 11). 31 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr.8). (I 18359)
1089. ~ Cele mai principale şi mai dese bole la animale şi vindecarea lor prin mijlóce practice. De Dumitru Alessandrescu [...]. Cu mai multe figuri în text. Ed. I. Bucuresci, Edit. autorului (Tipo-Lit. Universală), 1899. ( 19,5 x 13). 94[-96] p. cu il. 2 lei. (II 138405)
1090. ~ Cunoaşterea boalelor la animale şi vindecarea lor de D. Alexandrescu [...]. Cu mai multe figuri în text. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1910]. (19,5 x 13). V-146 p. cu il. (Biblioteca agricultorului român). (II 138449)
Ediţia a II-a a precedentei, cu titlul schimbat. Datat după anul depozitului legal în BAR.
1091. ~ Câteva cuvinte asupra igienei laptelui de D. Alexandrescu [...]. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1908. (23,5 x 16). 27[-31] p. 1 leu. (II 10607)
1092. ~ Cunoştinţele actuale asupra vaccinaţiunei antituberculoase şi rezultatul încercărilor de vaccinaţiune în ţară, după metoda Behring [de] D. Alexandrescu, Medic veterinar al judeţului Ilfov. Bucureşti (Atelierele Socec), [1909]. (24 x 16,5). 16 p. (Extras din Arhiva veterinară, nr. 3-4, 1909). (II 15821)
1093. ~ Diagnoza răpciugei prin inoculaţiune (Patologie comparată). Teză pentru obţinerea titlului de Medic veterinar de Dumitru Allesandrescu. Susţinută şi presentată la... Noembre 1887. Bucureşti (Tip. Universul, L. Cazzavillan), 1887. (23 x 16). 52[-54] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 12). (II 19308)
1094. ~ Îngrijirile vacilor de lapte de Veterinar D. Alexandrescu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte grafice), 1908. (18,5 x 11,5). 15 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca populară medicală, nr. 6). (I 18360)
1095. ~ Îngrijirile vacilor şi iepelor pline (barloase) înainte, în timpul şi după fătare precum şi îngrijirile viţelului şi mânzului de D. Alessandrescu [...]. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1902. (23,5 x 16). 23 p. (II 266596)
1096. ~ Mijloacele de combatere a tuberculozei animalelor în România. Raport de D. Alexandrescu, Inspector veterinar. [Bucureşti, 1911]. (23 x 16). 16 p. (Al III-lea Congres Naţional de Medicină veterinară, 15 Mai 1911). (II 29964)
1097. ~ Răpciuga şi Cârtiţa (Morva şi Farcinul) la animale şi om. De D. Alexandrescu, Medic veterinar [...]. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Brătănescu), 1906. (23,5 x 15,5). 60[-63] p. cu il. 1 leu. (I 507371)
1098. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Bratanescu), 1906. (24.x 16). 118[-123] p. cu il. 1,50 lei. (Patologie comparată. Poliţie sanitară). (II 5554)

În colaborare:
POPESCU, IRIMIA şi ~. Pneumo-enterita infecţioasă a porcului. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  449) ALEXANDRESCU, DEM. D.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, DEM. D.
1099. ~ Organisarea politică introdusă de Serviu Tulliu la Roma şi impositul general pe venit. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... de Dem. D. Alexandrescu, diplomat în sciinţele financiare. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897.(23 x 16). 53 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 413147)

Nu exista imagini
  450) ALEXANDRESCU, DIMITRIE V.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, DIMITRIE V.
1100. ~ Despre contravenţiuni. Teză de licenţă susţinută de Dimitrie V. Alexandrescu. Bucureşti (Tip. ziar. Curierul Judiciar), 1906. (22,5 x 15,5). 28 p. (Şcoala superioară de Ştiinţe de Stat). (II 3708)

Nu exista imagini
  451) ALEXANDRESCU, GHEORGHE. S.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GHEORGHE. S.
1101. ~ Causele crimelor şi delictelor. Critica Mijlócelor de Represiune. Act public susţinut pentru obţinerea licenţei în drept, 1895 Iunie, [de] Gh. S. Alexandrescu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanti), 1895. (22 x 14). 81 p. (II 138586)

Nu exista imagini
  452) ALEXANDRESCU, GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GHEORGHE
1102. ~ Contribuţiuni didactico-literare pentru îmbunătăţirea stărei morale şi intelectuale a sătenilor de Gheorghe Alexandrescu, Dirigintele şcoalei din comuna Lehliu, pl. Câmpului, jud. Ialomiţa. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23 x 15,5). 61 p. 50 bani. (II 1547)

Nu exista imagini
  453) ALEXANDRESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GRIGORE
1103. ~ *Geografia districtului Suceava, pentru usul şc. primare de ambele sexe, urb. şi rurale. Folticeni, 1880. (Cat. Bibl. Ped. III, p. 230)

Nu exista imagini
  454) ALEXANDRESCU, GREGORIE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GREGORIE (1882-?)
1104. ~ *De la nécessité de l'intégrité de la muqueuse utérine au point de vue de l'évolution normale de la gestation. (Thèse). Paris, 1913, 8°. 112 p. (Bally I, p. 4)

Nu exista imagini
  455) ALEXANDRESCU, GRIGORE (1854-?)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GRIGORE (1854-?)
1105. ~ Care este Datoria noastră faţă cu situaţia actuală. Cuvântare rostită de D-nu Grigore Alexandrescu în ziua de 14 Octombrie 1906, cu ocazia serbării dată de Industriaşii exposanţi, D-lui Comisar general al Exposiţiei D-nu Dr. C. I. Istrati. Bucureşti (Stab.de arte grafice Universala), 1906. (18 x 11,5). 12 p.(I, IV 6440)
1106. ~ Datoria guvernului. Bunăvoinţa patronului. Idealul lucrătorului. Cuprinde: Mijloace pentru îmbunătăţirea situaţiei meseriaşilor şi ţăranilor români. Cuvântarea rostită de D. Grigore Alexandrescu, în ziua de 17 Decembrie 1906, la întrunirea Meseriaşilor, p. 19-35. Cîteva păreri în chestiunea uvrieră la noi de Grigore Alexandrescu. Bucureşti (Tip. Breslelor), 1914. (18 x 12). 36 p. (1 252874)
1107. ~ Interpelarea d-lui deputat Gr. Alexandrescu în chestia tramvaiului rostită în şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 Ianuarie 1900. Bucuresci (Tipo-Lit. Soc. Tiparul), 1900. (15 x 11,5). 42 p. (I 138194)
1108. ~ În chestia tăbăcăriei de la Bucovăţ. Discurs rostit în Cameră în şedinţa de la 17 Martie 1900, de d. deputat Grigore Alexandrescu, cu ocasia modificărei mai multor articole din Legea pentru închirierea tăbăcăriei militare de la Bucovăţ. Bucureşti (Tip. M. Rădulescu, sub dir. D-lui V. D. Rădulescu), 1900. (18 x 12). 18 p. (I 138308)

Nu exista imagini
  456) ALEXANDRESCU, GR. I.
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GR. I.
1109. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali [de] Gr. I. Alexandrescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1904. (23 x 15,5). 71 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 3523)

Nu exista imagini
  457) ALEXANDRESCU, GRIGORE IOAN (1859?-?)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GRIGORE IOAN (1859?-?)
1110. ~ Dreptul de reteţiune în dreptul roman şi român. Studiu critic după metoda Analitică şi Sintetică. Teză pentru Licenţă. Susţinută la [26 Iunie] 1883 de Grigore Ioan Alexandrescu. Iassy (Tipografia Naţională), 1883. (23 x 15). 75 p. (Facultatea Juridică din Iassi). (II 12594)
1111. ~ Povestea lui Badea Traian de Grig. I. Alexandrescu, Présidente Tribunal Putna, Présidente Societăţei Literare Ştiinţifice Milcovu Focşani, Membru Societăţei Ştiinţifice şi Literare Iassy. Focşani (Tip. M. T. Dumitrescu), 1898. (17,5 x 11). 26 p., 3 portr. 15 bani. (Biblioteca poporană. Societatea literară-ştiinţifică Milcovu-Focşani). (I 111161)
1112. ~ Studii asupra Istoriei Generale a Dreptului în care se coprinde: Istoria Dreptului Bizantin şi a Dreptului Vechiu Român sau: Dreptul Pământesc, Obiceile juridice ale poporului Român de Grig. I. Alexandrescu, Licenţiat în Drept, fost Preşedinte Tribunal Covurlui şi Putna, Avocat. Focşani (Tip. Alexandru Codreanu), 1905. (24,5 x 17). X, 316, VI, IX, III p., 1 f. erata, VII p., 1 f. (II 550)
1113. ~ Studiu asupra obiceielor juridice ale Poporului Român şi teoria viitorului Cod civil de Grig. I. Alexandrescu Preşedinte Tribunal Covurlui. Partea I. însemnătatea şi scopul acestui studiu. Galati (Tip. Buciumului Român), 1896. (24 x 16,5). 159, XI p. (II 49916)
Lipsă copertă.

Prefeţe, editări de texte:
CREANGA, ION. Scrieri. Cu o notiţă biografică de ~. Iaşi, [1890-92].
CREANGA, ION. Opere complete. Cu o biografie de ~. Bucureşti, [1895]. (Bpt, 28); [1908]. (Bpt, 28)

Nu exista imagini
  458) ALEXANDRESCU, GRIGORE M. (1810-1885)
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, GRIGORE M. (1810-1885)
1114. ~ Fabule alese [de] Gr. M. Alexandrescu. Caransebeş, Edit. Bibi. Noastre (Tip. Diecezană), 1897. (15x10). 80 p. cu il. 28 fil. = 14 cr. (35 bani). (Biblioteca Noastră, nr. 5). (Astra-S 21906)
Cu o prefaţă de E. Hodoş, directorul colecţiei.
1115. ~ Meditaţii, Elegii, Epistole, Satire şi Fabule de Grigore Mihail Alexandrescu. Bucuresci (Typ. Naţională a lui Ştefan Rassidescu), 1863. (23 x 15). 5 f., LX, 414 p., 1 f. portr. (CR II 31648)
1115. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Fraţilor Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), [1897]. (19,5 x 13,5). 248 p. 1 leu (Colecţia Şaraga, nr. 67). (I 48341)
Datat după: Massoff, p. 57.
1117. ~ Memorial de călătorie (Mănăstirile de peste Olt) de Grigore M. Alexandrescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1913]. (15 x 10). 93 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 15). (I 35997)
Datat după anul depozitului legal: 254/1914. La p. 85-93: Catalogul Biblioteca pentru toţi. În aceeaşi colecţie şi la acelaşi număr, în 1895 şi 1902 apare o culegere de Proză şi versuri; ulterior, opera lui Gr. Alexandrescu publicându-se integral, nr. 15 din Biblioteca pentru toţi a cuprins numai Memorialul de călătorie, iar numerele 295-298 toate versurile poetului.
1118. ~ Opere complecte [de] Grigore M. Alexandrescu, I. Poezii. Epistole, satire, fabule, epigrame, traduceri, cu o Culegere asupra vieţei şi operei poetului şi însemnări de Em. Gârleanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1907. (15,5 x 10,5). XXXVI, 369 p., 5 f. (= Catalogul Bibl.), 1 f. pl. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 295-298). (I 7693)
Anul este menţionat numai pe copertă. Cuprinde şi: Amintiri despre Gr. Alexandrescu de Ion Ghica şi o Bibliografie de referinţe asupra operei lui, apărută în 1874-1906.
1119. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [191?]. (14,5 x 9,5). XXXVI, 369 p., 1 portr., 5 f. [= Din catalogul Bibliotecii pentru toţi]. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 295-298). (I 595221)
1120. ~ Poezii ale D. Gr. Alecsandrescul. Bucureşti (Tip. la Zaharia Carcalechi), 1838. (18,5 x 12,5). 55 p. (I 66004)
Cu alfabet de tranziţie.
1121. ~ Poezii a lui Gr. Alecsandrescu. Ediţie completă. Iaşii (La Cantora Foaei Săteşti) 1842. (10,5 x 8,5). XIV p., l f., 228[-232] p. (I 3056)
Cu alfabet de tranziţie.
1122. ~ Poesii şi fabule [de] Gr. Alexandrescu. Ed. I. Ed. şcolară. Aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1894. (15,5 x 10). 111 p. 45 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani). (I 86768)
Ediţia este menţionată numai pe copertă.
1123. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei ocec & Comp. (Atelierele Socec & Co.), 1907. (15 x 10,5). 111 p. 45 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani). (I 86862)
1124. ~ Poveşti albastre [de] Gr. Mihaiu Alesandrescu după Eduard Laboulaye, de la Instituţii. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (24 x 16). 111 p. 3 lei noui. (II 101537)
1125. ~ Proza şi versuri [pe copertă şi: Fabule], [de] Gr. M. Alexandrescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Carol Müller, [1895]. (15 x 10,5). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 15). (I 101787)
Datat după: Uni, 5(1895), nr. 50, dec. 14, p. 404: Bibliografie; Stăncescu, p. 480.
1126. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Inst. grafic Eminescu), 1902. (15 x 10,5). VI, 94 p.,[2] p. 30 bani (Biblioteca pentru toţi, 15). (BCU-B 102456)
1127. ~ Scrieri în versuri şi prosă [de] Grigore Alexandrescu. Cu un portret şi un facsimile. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (19 x 12,5). 1 f., 453 p., 1 f. portr., 1 f. (I 76158)
Cuprinde şi: Amintiri despre Gr. Alexandrescu de Ion Ghica (p. 5-30) şi Cîte-va cuvinte în loc de prefaţă (p. 31-34).
1128. ~ Idem. Cu o prefaţă de G. Coşbuc. Editiunea Minervei. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1902. (21 x 13,5). VIII, 280 p. 1,25 lei. (Biblioteca Scriitorilor Români). (II 214503)
Pe copertă: Opere complecte. Vol. I. Cuprinde şi: Amintiri despre Grigorie Alexandrescu de Ion Ghica (p. 1-19)
1129. ~ Idem. Ediţie nouă. Bucureşti, Minerva, 1913. (20,5 x 13). 290 p. (II 340455)
1130. ~ Suvenire chi impresii. Epistole chi fabule. De Grigorie Alecsandrescul. Bucureşti (Tip. lui C. A. Rosetti şi Wintherhalder), 1847. (19,5 x 13). 3 f., 278[-280] p. (I 102057)
Cu alfabet de tranziţie (p. de titlu cu caractere latine). Lipsă coperta.

Traduceri:
VOLTAIRE. Alzira sau Americanii. Trad. de ~. Bucureşti, 1834/1835, 1835.
VOLTAIRE. Meropa. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.

Vezi de asemenea:
ARICESCU, C. D. Satire politice. [Culegere]. Bucuresci, 1884.
• Colecţiune de fabule române, Iaşi, [1896].
• Colecţiune de nuvelle, poesii şi altele. Ed. I. Bucureşti, 1855.
• Culegeri literare 1891. I. Bucureşti, [1891].
DAMIAN, Nic. Colecţiune de mici poesii. Galaţi, 1893.
• Declamări. Poezii alese ... Blaj, 1906.
• Fabule. Culegere. Cernăuţi, 1892. (Bibl. pentru tinerimea rom., XI)
FLORIAN. Eliezer şi Naftali. Urmată de: Poezii de ~. Bucureşti, 1832/33.
LUPULOV, PETRE. Poezii. Culegere Buda, 1845.
PETRINI, G. Fabule române. Iaşii, 1868: ed. II, 1880.
POP RETEGANUL, I. Buchetul, culegere. Gherla, 1894.
ROSETTI, RADU D. Cartea dragostei. Antologie. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  459) Gr. M. Alexandrescu : omul şi opera
 • Opera
 • Imagini
Gr. M. Alexandrescu : omul şi opera
1131. • Gr. M. Alexandrescu (Omul şi opera). Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1908. (24 x 16). 80 p. 3 lei. (Biblioteca Pedagogică şi Literară). (II 9079)

Nu exista imagini
  460) ALEXANDRESCU, IANCU MANOIL
 • Opera
 • Imagini
ALEXANDRESCU, IANCU MANOIL
1132 ~ Oraţii şi cadouri de Anul nou 1867. Dedicate Focşenenilor de Iancu Manoilu Alexandrescu. Focşani (Tip. H. Goldner), 1866. (19 x 11,5). 15p. 64 parale. (I 197926)
1133 ~ Poezii diverse de I. M. Alexandrescu. Dedicate bărbaţilor de inima. Brasiov (Tip. lui Ioane Gött), 1866. (14. x 10,5). 112 p. (MzB-S)
Lipsă coperta.
1134. ~ Preda Militaru sau Saraculu suffere şi mortu. Dedicaţie d-lui deputat Ioan Brâtianu pentru stimă, şi consideraţiune. I. M. Alecsandrescu. 1859. Noemvrie 1. Bucuresci (Tip. Mitropolitului Nifon), 1859. (16,5 x 10,5). 13 p. (I 138234)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.

Nu exista imagini