Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  281) AGAPPI, VASILE I.
 • Opera
 • Imagini
AGAPPI, VASILE I.
578. ~ Cercetări demografice asupra populaţiunei României şi în special a districtului şi orasiului Iassi. Thesa pentru doctorat în medicină presentată şi susţinută la 13 Iulie 1876. De V. I. Agappi, Doctor în Medicină, Medic secundar Spitalului Pascanu din Tătăraşi, Medic Verificator şi Vaccinatoru Urbei Iassi. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Români), 1876. (24 x 17). 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 27). (II 252493)
579. ~ Idem. [Vol.] I. Bucuresci (Typ. Laboratorilor Români), 1876. (23,5 x 16). 56 p. (II 138737)
Retipărită ca studiu.

Nu exista imagini
  282) AGAPUS, A.
 • Opera
 • Imagini
AGAPUS, A.
580. ~ Spre ideal. Poem [de] A. Agapus. Vălenii de Munte (Tip. Soc. Neamul Rom.), 1912. (18,5 x 11,5). 23 p. 50 bani. (I 28035)

Nu exista imagini
  283) AGARAŞ, D.
 • Opera
 • Imagini
AGARAŞ, D.
581. ~ Dialoguri englezo-române [de] D. Agaraş. însoţite de noţiuni de gramatică şi reguli de pronunţare. Iaşi, Depozit, gen. la Libr. F. Şaraga, 1918. (16,5 x 12). 64 p. 2 lei. (I 54199)
582. ~ Dialoguri româno-ruse [de] D. Agaraş. Pentru uzul unui Român în Rusia. Iaşi, Depozit. la Libr. F. Saraga, 1917. (17 x 10,5). 64 p. 2 lei. (I 54212 şi 54043)
În acelaşi an au apărut mai multe tiraje, cu unele deosebiri în imprimare.
583. ~ Русско-румынскіе разговоры для Русскаго въ Румынін. Яссы (Тип. Въстника Румынскаро Фронта), 1917. (16,5 x 12,5). 64 p. 2 lei. (I 55949)
Cu menţiunea (în l. rusă): Depozit la Libr. F. Şaraga.
584. ~ Idem. Яссы (Tip. H. Goldner), 1917. (17 x 10). 1, 62 p. 1,35 bani. (I 55967)

Nu exista imagini
  284) AGATANGHEL, ieromonah
 • Opera
 • Imagini
AGATANGHEL, ieromonah
585. ~ Hrismos adecă prorociia a fericitului ieromonah Agatangghel[!]. A monahiceştii stării a marelui Vasilie, care sau făcut la annul 1279 la Messinii a Sichelii, şi tipărindusă întâiu din sf[i]nta Pronie la annul Mântuirii 1379 la Agatopolii, iară adoăoară din grecéşte în rumânéşte sau tipărit la anul 1818 în Moldaviia, şi acum mai îndreptândusă la curectură sau tipărit după cum să véde. [Bucureşti], 1838. (19 x 12). 58 p., 5 f. [=Catalogul cărţilor Libr. rom. Iosif Romanov şi I. Popovici în Bucureşti şi la Visarion Rusul dela Bărăţie păste drum]. (I 94117)
Cu caractere chirilice. Localitatea dedusă după reclama librăriilor de la sfârşitul textului.
586. ~ Idem. în anul 1848. (18,5 x 12). 43 p. (I 176863)
Cu alfabet de tranziţie. La sfârşitul textului, semnează D. D. G. Se pare că această ediţie a apărut în Moldova (vezi ediţia din 1892 apărută la Galaţi).
587. ~ Hrismos adecă prorociea fericitului eromonah Agatanghel A monahiceştii stării a Marelui Vasilie. Ed. III. Iaşii (Tip. Franţezo-Romănă a lui D. Gane), 1850. (19,5 x 13). 39 p. (I 60517)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
588. ~ Idem. Fiind făcut la Mesini în Sichelia, în anul 1279. Acum întâiu din Sfânta Pronie s'au dat în tipăru la Agatopoli la anul 1379, Iar acum la anul 1859 s'au retipărit de G. P. C. Bucureşti (Tip. Copainig), 1859. (20 x 15,5). 39 p. cu il. 1 ½ sf. (I 60569)
Cu alfabet de tranziţie. Fără copertă.
589. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov et Comp.), 1859. (21 x 12,5). 39 p. (II 598529)
Cu alfabet de tranziţie. La p.[4] menţiunea: "...eară a doua oară din greceşte în româneşte s'au tipărit la anul 1818, 1838 şi 1850 în Moldavia, şi acum earăşi în Bucureşti".
590. ~ Hrismos adecă prorocirea fericitului Ieromonah Agatanghel a monahiceştei stări a Marelui Vasilie. Ed. V. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1877. (21 x 14). 38 p. 1 leu. (II 412018)
591. ~ Hrismos adecă prorocia fericitului ieromonah Agatanghel a monahiceşcii stări a marelui Vasile care s'au făcut: La anul 1279 la Meesina Siciliei, şi tipărindu-se întâi din sfânta Pronie la anul mântuirei 1379 la Agatopolu, iar a doua oară din greceşte în româneşte s'au tipărit la anul 1818 în Moldavia, şi mai îndreptându-se la corectură, s'au tipărit dupe cum se vede în anul 1848 şi acuma Ediţiune lucrată pe comptu Pictorului Ioan Matfeef (Rusu). Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1892. (20,5 x 13). 38 p. (I 63220)
La sfârşitul textului semnează D. D. G.
592. ~ Hrismos adecă Proorociea fericitului Ieromonah Agatanghel a monahiceştei stări a Marelui Vasilie. Ed. V. Bucureşti, Schitul Icoana (Tip. Progresul), 1914. (20,5 x 13). 40 p. 30 bani. (Publicaţiuni româneşti. Prodromul din Sfântul Munte Athos în folosul Mănăstirii). (II 408737)

Nu exista imagini
  285) AGATHON OTMENEDEC
 • Opera
 • Imagini
AGATHON OTMENEDEC
Vezi: ODOBESCU, ALEX.

Nu exista imagini
  286) AGATSTEIN, BERTHOLD LEIZER
 • Opera
 • Imagini
AGATSTEIN, BERTHOLD LEIZER
593. ~ Contribuţiuni la tratamentul herniilor crurale. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1908 de Berthold L. Agatstein. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (23,5 x 16). 69[-72]p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 307). (II 10809)

Nu exista imagini
  287) AGATSTEIN, CAROL H.
 • Opera
 • Imagini
AGATSTEIN, CAROL H.
594. ~ Evreii şi instituţiunile lor din România. Dicţionar biografic şi monografic. Apare periodic în două limbi. Dictionaire[!] biographique et monographique. Parait périodiquement en deux langues. Director Carol H. Agatştein. No 1-3, 4. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), [1913]. (30 x 23). 38 p. cu il. (III 113291)
Text paralel în l. română şi franceză. Descriere după copertă. Datat după anul înregistrării exemplarului legal. Vezi şi: Eg, 24(1913), nr. 19, mai 17, p. 156: Bibliografie. Pe copertă se dă şi sumarul: "Blank Mauriciu, Halfon Solomon, Stere Adolf Dr., Beck Moritz Dr., Niemirower I. I. Dr., Baubergher R. Dr., Berkowitz Ely, Berkowitz Adolf, Berkowitz Max, Breyer Herman, Brociner Familia, Brociner Marco Dr., Brociner M. Lt.-Colonel, Brociner I. B., Creţescu Jacques, Fereanu I., Goldschmidt Jules, Goldman M., Hornştein M., Hornştein Marcel, Libros Em. F., Schwartz Adolf, Steiner I. W. Dr., Goldfarb Sig. (no 1/3); Apoteker Lupu, Ané Samuel, Ané Benjamin, Ané Napoleon, Atias Moise, Atias Solomon, Atias Moritz, Cohen Joseph M., Farchy S. D., Manoach Moise Léon, Nahmias Mihail, Schonfeld Leon, Solomon Piere[!] Dr., Stem Leopold (no. 4)".

Nu exista imagini
  288) AGÂRBICEANU, IOAN (1882-1963)
 • Opera
 • Imagini
AGÂRBICEANU, IOAN (1882-1963)
595. ~ Adevărata bogăţie sau Împăratul printre săteni. Povestire de Ioan Agârbiceanu. Cluj (Gherla-Szamosujvár, Inst. de arte grafice Alexandru Anca), 1912. (17 x 12,5). 14[-16] p. cu il. 20 fileri. (I 252938)
Cu o scurtă prezentare biografică a autorului (p. 15-16), cu portret. Text extras din Solia satelor de la Cluj, cu desene de Florea Mureşanu (indicaţii de la p. 16).
596. ~ Arhanghelii [de] Ioan Agârbiceanu. Roman. Sibiu, Edit. Luceafărul (Tip. lui W. Krafft), 1914. (30 x 21). 2 f., 215 p. 3 cor. în Austro-Ungaria, 3,50 lei în România. (III 77699)
Pe copertă: Arhanghelii. Roman din vieaţa Românilor Ardeleni.
597. ~ Datoria [de] I. Agârbiceanu. Nuvele şi schiţe. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1914]. (15 x 10). 93 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 860). (I 36024)
598. ~ Dela sate [de] Ioan Agârbiceanu. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroescu. Sibiiu, Edit. Associaţiunii (Tip. arhidiecezană), 1914. (17 x 12). 288[-292] p. (Biblioteca poporală a Asociaţiunei, nr. 37). (I 345831)
La p. 290-292, catalogul Bibliotecii Asociaţiunii.
599. ~ Dela ţară [de] Ion Agârbiceanu. Budapesta, Inst. tipografic şi de editură Luceafărul, 1906. (20 x 13,5). 154 p., 1 f. 2 lei. 1,50 cor. (I 5038)
Ediţia a II-a a apărut cu titlul: Schiţe şi povestiri, în 1912.
600. ~ Din răsboiu (schiţă) de Ion Agârbiceanu. Gherla-Szamosuj vâr (Tip. Diecezană), [1916]. (15 x 10). 16 p. (BCU-ClN 163494)
Datat după: Uni, 26(1916), nr. 59, p. 4, şi după ştampila cenzurii.
601. ~ Din vieaţa preoţească. Schiţe de Ion Agârbiceanu. Arad, Edit. Librăriei diecezană (Tip. diecezană), 1916. (14,5 x 10,5). 85[-87]p. [40 fil.]. (Biblioteca Semănătorul, nr. 3). (BCU-ClN 177005)
602. ~ *Două iubiri, nuvele, [1906]. (Adamescu I, p. 172 ; R, 1(1906), p. 198, recenzia lui G. C. Ionescu)
603. ~ Două iubiri [de] Ioan Agârbiceanu. Vălenii de Munte, Edit. Tipografiei Neamul Românesc, 1910. (21 x 14). 329 p. [2 lei]. (II 374764)
Lipsă coperta.
604. ~ Doi bătrâni [de] Ioan Agârbiceanu. Sibiu (Tip. arhidiecezană), 1910. (15 x 10). 15 p. 6 bani. (Asociaţiunea pentru literatură română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 6). (Astra-S 20204)
Descriere după copertă. La p. 2, menţiunea: "Din volumul Două iubiri, cu binevoitoarea permisiune a autorului".
605. ~ În clasa cultă [de] Ioan Agârbiceanu. Vălenii de Munte (Tip. Neamul Românesc) 1909. (21,5 x 13,5). 1 f., 282 p. 1,80 lei. (II 15028)
606. ~ Întuneric [de] I. Agârbiceanu. Nuvele. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 13). 312 p. 2 lei. (I 21798)
607. ~ [O lacrimă fierbinte]. Cuvinte către oastea ţării [de] I. Agârbiceanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Pavel Suru (Tip. N. Stroilă), 1918. (15,5 x 12). 107[-109] p. 26 lei. (I 47734)
Titlu, pe copertă.
608. ~ Povestiri de I. Agârbiceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1912. (15 x 10). 95 p. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 30). (I 523513)
609. ~ Prăpastia [de] Ion Agârbiceanu. Bucureşti, Librăria Nouă, [1910]. (15,5 x 11,5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 3). (I 28756)
Datat după Luc, 9(1910), nr. 20, p. 2 cop.; Bugnariu-Petruţiu, p. 131.
610. ~ Schiţe şi povestiri [de] Ion Agârbiceanu Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale Seb. Bornemisa (Tipografia Nouă I. Moţa), [1912]. (19 x 13). 2 f., 308[-310] p. (Biblioteca Scriitorilor dela noi). (I 149722)
Ed. I a apărut cu titlul: Dela ţară, în 1906. (Bugnariu-Petruţiu, p. 131).
611. ~ Idem. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale Seb. Bornemisa (Tipografia Nouă, I. Moţa), 1912. (19 x 12). 2 f., 308[-311] p. (Biblioteca Scriitorilor dela Noi, nr. 2). (BCU-ClN 5715)
Diferă de precedenta, care nu are menţionat anul nici pe copertă, nici pe p. de titlu.
612. ~ Tuşa Oana [de] Ioan Agârbiceanu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1910. (15 x 10). 16 p. 6 bani. (Asociaţia pentru literatură română şi cultura poporului român. Biblioteca Tineretului, nr. 7). (Astra-S 27265)
Descriere după copertă. La p. 2, menţiunea: "Din volumul Două iubiri...".
613. ~ Tuşa Oana şi În luptă [de] Ioan Agârbiceanu. Carte tipărită pe cheltuiala d-lui Vasile Stroescu. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii (Tip arhidiecezană), 1914. (16,5 x 11,5). 96 p. (Biblioteca poporală a Asociaţiunii, nr. 89). (BCU-ClN 5526)
614. ~ O zi însemnată. Nuvele [de] I. Agârbiceanu. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1916]. (14 x 9,5). 95 p. 30 bani. (Căminul. Bibliotecă literară şi ştiinţifică, nr. 11). (I 47762)

Vezi de asemenea:
ISOPESCUL, S. O. Rumänische Erzählungen. Czernowitz, 1911.
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1904. (Bibl. lit. a ziar. Libertatea, nr. 6)
• Rumänische Erzählungen... 1 Bd. Bukarest, 1907.

Nu exista imagini
  289) AGEMOGLU, AUREL (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
AGEMOGLU, AUREL (1880-?)
615. ~ Contribuţiuni la studiul cirozei lui Hanot. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1907 de Aurel Agemoglu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1907. (23,5 x 16). 75 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 944). (II 7402)

Nu exista imagini
  290) AGENCE OFFICIELLE ROUMAINE D'INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
 • Opera
 • Imagini
AGENCE OFFICIELLE ROUMAINE D'INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
616. ~ Notice sur la Roumanie en 1900. Publiée par l'Αgence officielle roumaine d'Informations Industrielles et Commerciales 37, Rue François I, Paris. Paris (Nouvelle Impr. L. Lasnier), [1900]. (19,5 x 12,5). 64 p. (I 423975)

Nu exista imagini