Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  131) Act sinodal din 7260 Ian. 1 (1752)...
 • Opera
 • Imagini
Act sinodal din 7260 Ian. 1 (1752)...
306. • *Actulu sinodial din 7260 Ian. 1 (1752), (în privinţa închinării Mitropoliei din Iaşi la Chiride). S.l., 1845. (Iarcu, p. 50)

Nu exista imagini
  132) Act sinodal expunendu Autocefalia Bisericei Orthodoxe Române...
 • Opera
 • Imagini
Act sinodal expunendu Autocefalia Bisericei Orthodoxe Române...
• Act sinodal expunendu Autocefalia Bisericei Orthodoxe Române...
Vezi: SFÂNTUL SINOD al Sfântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. Act sinodal... Bucureşti 1882.

Nu exista imagini
  133) Actele Adunărilor Păstorale...
 • Opera
 • Imagini
Actele Adunărilor Păstorale...
307. • Actele Adunântelor Păstorale în ţinutul protopresviteral al Cernăuţilor. Cernăuţi (Tip. la Ioan şi Rudolf Echardt), 1863. (21,5 x 14,5). 47 p. (II 482584)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  134) Actele Comitetului executiv...
 • Opera
 • Imagini
Actele Comitetului executiv...
308 • Actele Comitetului executiv al Partidului National Român din Ungaria. Arad (Tip. Diecezană Gr.-Ort. Rom.), 1911. (20 x 13). 50 p. (BCU-ClN 217949)

Nu exista imagini
  135) Actele conferinţei electorale...
 • Opera
 • Imagini
Actele conferinţei electorale...
309. • Actele conferinţei electorale a representanţilor alegetorilor români din Ungaria şi Transilvania. Ţinută în Sibiiu la 1, 2 şi 3 iuniu 1884. Sibiiu (Tip. Institutului Tipografic), 1884. (23,5 x 15,5). 84 p. (II 101438)

Nu exista imagini
  136) Actele conferinţei Partidului Naţional Român...
 • Opera
 • Imagini
Actele conferinţei Partidului Naţional Român...
310. • Actele conferinţei Partidului Naţional Român, ţinută la 27 şi 28 Octomvrie 1890 în Sibiiu. Sibiiu (Institutul Tipografic), 1891. (23 x 15). 45 p. (II 109155)

Nu exista imagini
  137) Actele Conferinţei Românilor greco-catolici...
 • Opera
 • Imagini
Actele Conferinţei Românilor greco-catolici...
311. • Actele Conferinţei Românilor gr.-cat. din Provincia metropolitană de Alba-Iulia şi Făgăraş ţinută la Cluşiu în 29 Iuniu 1897. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1897. (23 x 15,5). 32 p. (II 65778)
Semnează: "Alex. Roman, preşedinte; notari: Basiliu S. Podóba, Dr. Amos Frâncu, Dr. Georgiu Ilea, Dr. Iuliu Maniu".

Nu exista imagini
  138) Actele conferinţei ţinute de românii greco-catolici...
 • Opera
 • Imagini
Actele conferinţei ţinute de românii greco-catolici...
312. • Actele conferentiei tienute de romanii gr.-catolici dein provinci'a metropolitana de Alb'a Iulia în 13-14 Aprilie 1871. Blasiu (Tip. lui S. Filtsch (W. Krafft), in Sabiniu), 1871. (22 x 14). 35 p. 25 cr. (II 412175)
La p. 35, semnează: "Ladislau Poppu, m. p., presidinte alu conferentiei, Ione M. Moldovanu, m. p., Iosifu Popa, m. p. notari ali conf".

Nu exista imagini
  139) Actele de donaţiuni făcute în folosul spitalelor...
 • Opera
 • Imagini
Actele de donaţiuni făcute în folosul spitalelor...
313. • Actele de donaţiuni făcute în folosul Spitalelor Sf. Spiridon din Iaşi şi altor instituţiuni de Dimitrie Sucevanu şi soţia sa Ecaterina Sucevanu. Iaşi (Tip. Petru C. Popovici), 1894. (21,5 x 14,5). 33[-37] p. (II 186937)

Nu exista imagini
  140) Acte justificative la memoarul...
 • Opera
 • Imagini
Acte justificative la memoarul...
314. • Acte justificative la memoarul de la fondarea schitului român din Sântul Munte Athosu cu Patronagiul Botedulu Domnului şi cele ce sau[!] arătat până acum. 1874 Noembriu. Extras din acte Officiale. Bucuresci (Tip. Naţională C. N. Rădulescu), 1874 [pe copertă: 1875]. (18 x 10,5). 187 p. (I 63347)

Nu exista imagini