Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  1111) ARISTIDE, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
ARISTIDE, pseudonim
3218. ~ Din viaţa conjugală [de] Aristide. Ménage à trois. Soţii Podaşcă. Drama din Str. Negustori. Madam Ionescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1912. (20 x 14). 2 f., 107 p. 1 leu. (II 27962)

Nu exista imagini
  1112) ARISTINOS, ALEXIOS
 • Opera
 • Imagini
ARISTINOS, ALEXIOS
3219. ~ Îndreptarea legiei cu Dumnezeu care are toată judecata arhierească şi împărătească de toatele vinele preoţeşti şi mireneşti. Pravila a sfinţilor apostoli, a cele 7 soboare şi toate cele nemeastnice, Lângă acestea şi ale Sf. Dascăli a lumei Vasilie Vel., Timothei, Nikita, Nicolae, theologia dumnezeeştilor bogoslavi, scrise mai nainte i tocmite cu porunca şi învăţătura Blagocestivului Imperat Kyr Ioan Cominul de cuvântătorul diacon al marei Besearici lu D-zeu şi păzitori de pravili Kyr Alexie Aristinu. Iară acum de întîiu prepus tot depre Elineşte pe limba Rumânéscă cu nevoinţa şi userdia şi cu tótă cheltueala a prea Sfântul de Hristos Kyr Ştefan, cu mila lui Dumnezeu Mitropolit Târgoviştei, exarh plaiului şi a totă Ungro-Vlahia. în Târgovişte, în Typographia prea luminatului meu domn Io Mathei Voevod Basarab în Sf. Mitropolie, închinată Înalţărei Domnului nostru Is. Christos, Martie în 20, vleat 7160, al lui Christos 1652. [Editat de N. Blaremberg şi G. Missail]. Bucureşti (Typ. Curţii (Lucrătorii Assoc.)), [1871]. (30 x 22,5). 1 f., VI, 451 p. 24 lei noui. (III 50019)
Lipsă coperta. Editorii şi anul, cu cerneală pe exemplarul BAR (v. şi: Tr, 4 (1871), nr. 11, iunie 1, p. 135).

Nu exista imagini
  1113) Aristomen şi Gorgo
 • Opera
 • Imagini
Aristomen şi Gorgo
• Aristomen şi Gorgo
• Aristomen şi Gorgo. Trad. de V. Drăghici, tom. I-[II]. Iaşii, 1840.; ed. II, 1846.
Vezi: LAFONTAINE, AUGUST.


Nu exista imagini
  1114) ARISTOPHANES, (c.445-c.386 î.Hr.)
 • Opera
 • Imagini
ARISTOPHANES, (c.445-c.386 î.Hr.)
3220. ~ Lizistrata [de] Aristofan. În româneşte de P. Muşoiu. Bucureşti (Tip. George Ionescu), [1916]. (16,5 x 10,5). 56 p. 1 leu. (Biblioteca „Revistei Ideii”). (II 478224)

Nu exista imagini
  1115) ARISTOTELES, (384-322 î.Hr.)
 • Opera
 • Imagini
ARISTOTELES, (384-322 î.Hr.)
3221. ~ Pasiunile. Traducere din Retorica lui Aristotele. Cartea II, de J. Caragiani, Profesor Universităţii din Iaşi. Bucureşti (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Romani)), 1884. (21,5 x 14). 2 f., 85[-87] p. (I 105654)
3222. ~ Despre pasiuni [de] Aristotel. Traducere de Mihail Negru. Bucureşti, Lumen, [1911]. (17 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 103). (I 27409)
Datat după: RI, 1911, nr. 107, p. 100: Bibliografie.

Nu exista imagini
  1116) Aritmetica
 • Opera
 • Imagini
Aritmetica
3223. • Aritmetica. Bucuresci (Stab. în Artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1876. (19 x 12,5). 82 p. (Ministerul de Resbel). (I 350064)
3224. • Aritmetică. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi editură, 1905. (15,5 x 8). 72 p. 15 bani. (Biblioteca populară Minerva, nr. 24). (I 522320)
• Aritmetică. Conducere în Computăciunea...
Vezi: MOČNIK, FR. Aritmetică... Viena, 1850.

Nu exista imagini
  1117) Aritmetică elementară
 • Opera
 • Imagini
Aritmetică elementară
• Aritmetică elementară lucrată de D. P.
Vezi: PAVEL, D.

Nu exista imagini
  1118) Aritmetică sau Carte de exerciţiu...
 • Opera
 • Imagini
Aritmetică sau Carte de exerciţiu...
3225. • Aritmetică séu Carte de ecserciţiu la învăţetura calculatiunei pentru scolarii din clasa a II. şi a III. ale şcólelor poporali în Înpărăţia[!] austriacă. Viena (tip. la L. Grund), 1855. (18 x 11). 1 f., 206 p. 18 cr. M. C. Legată în pînză (I 143385)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1119) Aritmetică sau Învăţătura socotelilor
 • Opera
 • Imagini
Aritmetică sau Învăţătura socotelilor
• Aritmetică sau Învăţătura socotelilor.
Vezi: THEODORESCU, A. Aritmetică... Iasii, 1839.

Nu exista imagini
  1120) ARITON, DUMITRU I. (1881-1946)
 • Opera
 • Imagini
ARITON, DUMITRU I. (1881-1946)
3226. ~ Donaţiunile între soţi în dreptul roman şi român de Dumitru I. Ariton. Teză pentru licenţă. Bucureşti (Tip. Emineseu), [1906].(24 x 16). 58 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti). (II 3406)

Nu exista imagini