Bibliografia românească modernă

Autori - Litera A
  1) AARON, FLORIAN (1805-1887)
 • Opera
 • Imagini
AARON, FLORIAN (1805-1887)
(A. F.; F. A.; F. Aron ; A. Florian)
1. ~ *Abecedar. Bucureşti, 1860. (Adamescu I, p. 66 ; Iarcu, p. 87)
2. ~ Catihismul omului creştin, moral şi soţial. Pentru trebuinţa tinerilor din şcoalele începătoare. De F. Aron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional din Bucureşti. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1834. (20 x 12,5). 99[-102] p. (I 118264)
Cu caractere chirilice.
3. ~ Idem. Compus şi dat la lumină mai întăi de F. Aaron, iar acum adoa oară spre folosul şi luminarea tinerimii, iarăşi să retipăreşte. În zilele Prea înălţatuluii nostru Domn atoată Ţara Românească, Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu Bine-cuvîntarea iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sf. Episcopii Buzăul DD Filothei. Cu cheltuiala Sf. sale Părintelui Saca Referendarie, Prezedentul Consistoriei sfintei Episcopii. Buzău (Tip. sf. Episcopii), 1853. (20 x 13). 84 p. (I 118295)
Cu caractere chirilice.
4. ~ Elementuri de gheografie pentru trebuinţa tinerilor începători [de F. Aaron]. [Bucureşti], 1834. (17 x 10), 60 p. (I 61343)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta. Autorul, identificat după o ediţie din 1839 apărută cu titlul: Manual de geografia cea mică (ediţie cu text identic, pe care este menţionat numele autorului). Vezi şi: Iarcu, p. 33.
5. ~ Idem. [Bucureşti], 1839. (19 x 12). 60 p. (I 411345)
Cu caractere chirilice. Nesemnată.
6. ~ Elemente de istoria lumi[!]. Pentru trebuinţa tinerimei începătoare din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi private, de F. Aron, Profesor de Istoria generală a lumi[!] în Colegiul Naţional St. Sava din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Colegiului St.-Sava), 1845. (20,5 x 12,5). 172 p. (I 68423)
Cu alfabet de tranziţie.
7. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului St.-Sava), 1846. (21 x 13). 174 p. 2 sfanţi. (II 111281)
Cu alfabet de tranziţie.
8. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1847. (20,5 x 13). 176 p. 2 sfanţi. (I 111213)
Cu alfabet de tranziţie.
9. ~ Elementuri de Istoria Sfântă a legi[!] vechi şi a celii nuoă, trasă din Biblie şi Evanghelie; sau Prescurtare de Testamentul cel vechiu şi cel nuou, pentru trebuinţa tinerilor începători. De F. Aaron, Profesor de istoria generală în Colegiul naţional St. Sava din Bucureşti. [Bucureşti], 1835. (16,5 x 10,5). 1 f., IV, 84 p., 3 f. (I 118130)
Cu caractere chirilice.
10. ~ Elementuri de Istoria Sfântă sau Prescurtare de Testamentul cel vechiu şi cel nou, trasă din Biblie şi Evanghelie: pentru trebuinţa tinerilor începători. De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul Naţional din St. Sava din Bucureşti. Ed. III. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1841. (19 x 12). 1 f., IV p., 3 f., 84 p. (I 118164)
Cu caractere chirilice. Altă ediţie: 1840 (ed. II?), citată în: Adamescu I, p. 66.
11. ~ Elemente de istoria sacră seu biblică a Vechiului şi Noului Testamentu pentru scólele primari, urbane şi rurali de ambe sexele [de Aaron Florian]. Autorisată de Consiliul Superior al Instrucţiunei publice. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (20,5 x 13). 38 p. 20 parale. (II 118388)
Autorul, identificat după: Iarcu, p. 119.
12. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1869. (18,5 x 12). 37 p. (I 118175)
Lipsă coperta.
13. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1869 [pe copertă: 1870]. (19,5 x 12,5). 37 p. 20 bani. (I 118255)
14. ~ Idem. Ed. III[!]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. (18,5 x 13). 43 p. 20 bani. (I 118186)
15. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (18,5 x 12,5). 41 p. 20 bani. (I 118185)
16. ~ Ideă asupra stării actuali a instrucţiunii publice şi asupra reformării liceeloru şi gimnasiiloru pe adeverata loru basă [de Florian Aaron]. Bucuresci (Tip. Ion Weiss), 1870., (24,5 x 16). V, 64 p. 1 leu nou. (II 385082)
Autorul, identificat după: Bulat II. p. 164; Adamescu I, p. 67.
17. ~ Idee repede de istoria Prinţipatului Ţării Rumăneşti de F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional Sf. Sava din Bucureşti. Tom. I-III. Bucureşti (Tip. lui I. Eliad); 1835, 1837, 1838. (19 x 13,5). XXIV, 232 p. (I); 2 f., 331 p. (II) ; 2 f., 4 p., 1 f ., 149 p. (III). (II 60125)
Text cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet de tranziţie. La p. 223-232, vol. I, şi p. 148-149, vol. III: "Numele DD prenumeranţi". Unele exemplare au pe copertă anul 1836.
18. ~ Istoria sacră seu biblică a Vechiului şi Noului Testamentu [de Aaron Florian]. Carte didactică autorisată de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi introdusă în modu obligatoriu în scólele primare de ambe sexele. Ed. IV, correctată şi adaogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socek et Comp. (Imprimeria Naţională), 1873. (18 x 11,5). 38 p. 20 bani. (I 118154)
Primele ediţii au apărut cu titlul: Elemente de istoria sacră seu biblică a Vechiului şi Noului Testamentu.
19. ~ Idem. Ed. V. Corectată şi adăogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socek et Comp. (Imprimeria Naţională), 1876. (19 x 13). 36 p. 20 bani. (I 118214)
20. ~ Idem. Ed. VI. Corectată şi adăogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. în artele grafice: Socecu, Sander & Teclu), 1877. (20,5 x 13). 31 p. 20 bani. (II 118383)
21. ~ Idem. Ed. VII. Corectată şi adăogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Typ. Al. A. Grecescu), 1878. (20 x 13). 32 p. 20 bani. (II 118299)
22. ~ *Idem. Ed. VIII. Corectată şi adăogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1879. 12°. 32 p. 20 bani (Popescu, Siese ani, p. 22)
23. ~ Elemente de istoria sacră sau biblică a Vechiului şi Noului Testamentu pentru şcoalele primare, urbane şi rurale de ambe-sexele. Carte didactică, autorisată de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi alu Culteloru. Corectată după observaţiunile Sântului Sinod. Ed. X. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Typ. Laboratoriloru Români), 1879. (20 x 13). 40 p. 20 bani. (I 166627)
24. ~ Idem. Ed. XI [pe copertă: ed. 16]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Comp. (Stab. pentru artele grafice Socecu), 1881 [pe copertă: 1889]. (20 x 13). 40 p. 20 bani. (II 118393)
25. ~ Idem. Ed. XIII A. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. pentru artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1883. (20 x 13). 40 p. 20 bani. (II 118394)
26. ~ Idem. Ed. XIII B. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. pentru artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1883. (21,5 x 13,5). 40 p. 20 bani. (II 118392)
27. ~ Istoria Sfântă elementară, sau Prescurtare de Testamentul Vechiu şi Nuou; tipărită după punerea la cale a Č. Eforii a Şcoalelor Naţionale. Bucureşti (Tip Colegiului National), 1851. (20 x 12,5). 72 p. (I 411652)
Cu alfabet de tranziţie. Vezi şi Elementuri de Istoria Sfântă sau Prescurtare de Testamentul cel vechiu şi cel nou.
28. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalu), 1852. (19 x 12). 70 p. (I 43658)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
29. ~ Idem, pentru trebuinţa tinerilor începători de amândouă sexele din aşezămintele de învăţătură şi creştere, publice şi private. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1854. (18,5 x 12,5). 70 p. 60 parale. (I 54354)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
30. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional din Sf. Sava), 1855. (20,5 x 13). 70 p. 60 parale. (I 411657)
Cu alfabet de tranziţie.
31. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional din Sf. Sava), 1856. (20 x 13). 70 p. 60 parale. (I 411659)
Cu alfabet de tranziţie.
32. ~ Idem. Ed. II (cu litere [latine]). Bucureşti (Tip. Colegiului Natzionalu din Sf. Sava), 1858. (20 x 13). 70 p. 60 parale. (I 411658)
33. ~ Idem. Ed. III (cu litere [latine]). Bucureşti (Tip. Collegiului Naţionalu din St. Sava), 1859. (18 x 12). 70 p. (BCU-B 0752/1001)
34. ~ Manual de catehismul cel mic al omului creştin, moral şi soţial; Priimit de Comisia profesională, pentru Tinerimea din şcoalele începătoare. De F. Aaron. Profesor de Istoria generală în Colegiul Naţional Sf. Sava din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1839. (20 x 13). 1 f., 37 p. 60 parale bune. (I 118296)
Cu alfabet de tranziţie.
35. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1841. (15 x 10). 1 f., 46 p. 25 parale bune. (I 118076)
Cu alfabet de tranziţie.
36. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1842. (17,5 x 11,5). 40 p. 60 parale bune. (I 375182)
Cu alfabet de tranziţie.
37. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1844. (20,5 x 12,5). 39 p. 60 parale bune. (I 118397)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
38. ~ Idem. Bucureşti (Tip Colegiului Sf. Sava), 1846. (15 x 10). 48 p. (I 375239)
Cu alfabet de tranziţie.
39. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1848. (15 x 10). 48 p. 25 parale bune. (BCU-ClN 76581). (BSS I 3853)
Cu alfabet de tranziţie.
40. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1850. (15 x 9,5). 48 p. 20 parale. (I 466806)
Cu alfabet de tranziţie.
41. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1852. (15 x 10,5). 48 p. 15 parale bune. (I 118080)
Cu alfabet de tranziţie. O ediţie din 1855 este citată în: Iarcu, p. 72.
42. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Colegiului Natzionalu), 1858. (16 x 10,5). 48 p. 15 parale. (I 43892)
Cu caractere latine.
43. ~ Idem. Iaşi, Edit. T. Codrescu şi D. Gusti (Buciumul Român), 1857. 16°. 54 p. (BCU-Iaşi)
44. ~*Idem. Iassi, 1859 (Cat. Bibl. Ped. I (II), p. 60)
45. ~ Idem. Iaşii, Edit. T. Codrescu şi D. Gusti (Tip. Buciumului Romanu), 1860. (15,5 x 11,5). 50 p. 1 leu. (I 118090)
Cu alfabet de tranziţie.
46. ~ Manual de geografia cea mică primită de Comisia profesorală pentru trebuinţa tinerilor începători. De F. Aaron, Profesor de Istoria generală în Colegiul naţional Sf. Sava din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Pitarului Constandin Pencovici), 1839. (16 x 10,5). 64 p. 2 lei. (I 70415)
Cu alfabet de tranziţie. V. şi Elementuri de gheografie, ed. din 1834 şi 1839, nesemnate.
47. ~ Manual de istoria principatului României. Dela cele dintîi vremi istorice pînă în zilele de acum de F. Aaron. Profesor de Istoria generală în Colegiul Naţional Sf. Sava din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1839. (19 x 12,5). 2 f., 212 p. (I 70519)
Cu alfabet de tranziţie.
48. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), [1843]. (19,5 x 12,5). 212 p. (BCU-B0945/223)
Cu alfabet de tranziţie. O ediţie din 1847 este semnalată în: Iarcu, p. 54.
49. ~ Miculu catechismu seu datoriile omului creştinu, moralu şi socialu: pentru scólele primari urbane şi rurali de ambe sexe de A.F. [= Aaron Florian]. Autorisatu de Ministeriulu Instrucţiunii publice şi introdusu în scólele primari în modu obligatoriu. Ed. XIII correctată şi adăogată. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1869. (14,5 x 10). 47 p. 20 bani. (I 118066)
Autorul, identificat după: Adamescu I, p. 66. Primele ediţii au apărut cu titlul: Manual de catechismul cel mic al omului creştin, moral şi soţial.
50. ~ Idem. Ed. 14 correctată şi adăogată Bucuresci (Imprimeria Statului), 1870. (15 x 11). 47 p. (I 118081)
51. ~ Idem. Ed. 15 correctată şi adăogată. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. (14,5 x 11). 51 p. (I 118067)
52. ~ Idem. Ed. 16 correctată şi adăogată. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1872. (14,5 x 11). 58 p. 20 bani. (I 118068)
53. ~ Idem. Carte didactică autorisată de Ministerulu Instrucţiunii Publice şi introdusă în scólele primare de ambe sexe în modu obligatoriu. Ed. 17 corectată şi adăogată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec et Comp. (Tip. Naţională, Antr. C. N. Rădulescu), 1873. (18,5 x 12,5). 32 p. 20 bani. (I 118180)
54. ~ Idem. Ed. 18. Din nou revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Noua Tip. a Laboratoriloru Romani), 1875. (19 x 13). 31 p. 20 bani. (I 118224)
55. ~ Idem. Ed. 19 din nou revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Naţională intrepr. C. N. Rădulescu), 1876. (19 x 13,5). 31 p. 20 bani. (I 118225)
56. ~ Idem. Ed. 20 din nou revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877. (21 x 13,5). 31 p. 20 bani. (II 118449)
57. ~ Idem. Ed. 21 din nou revedută. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Typ. Al. A. Grecescu), 1878. (21 x 13,5). 31 p. 20 bani. (II 118378)
58. ~ *Idem. Ed. 23. Bucuresci, Socec & Comp., 1880. 12°. 32 p. 20 bani (BR, 2(1880), nr. 5, mai, p. 182).
59. ~ Idem. Carte didactică, autorisată de Ministeriul Instrucţiunii Publice şi al Culteloru. Cu aprobarea şi binecuventarea Sântului Synodu alu bisericei ortodoxe din România. Ed. 25. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1884. (21 x 13,5). 32 p. 20 bani. (II 550016)
60. ~ Idem. Ed. 26. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1886. (19 x 12). 32 p. (BSS I 4337)
Lipsă coperta. Autorul, cu cerneală pe v. p. de titlu.
61. ~ Idem. Ed. 28. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic. I. V. Socecu), 1889. (21 x 13,5). 32 p. 20 bani. (II 118444)
Alte ediţii, citate în: Adamescu şi Iarcu: 1840, 1845, 1847, 1855, 1859, 1862, 1863, 1865.
62. ~ Mihaiu II Bravulu, biografia şi caracteristica lui. Trase din istoria Ţării Româneşti a D. Aaron Florian. Revăzute şi îndreptate. Tipărite cu cheltuiala DD Rusu şi Petriu librari. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalu), 1858. (20,5 x 13). 160 p. (II 118419)
Cu alfabet de tranziţie. O ediţie din 1867 este citată în: Cat. Bibl. Ped. II, p. 62.
63. ~ Patria, patriotul şi patriotismul de F. Aron, Profesor de istoria generală în Colegiul naţional St.-Sava din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Curţii a lui Fr. Valbaum), [1843]. (17,5 x 12). 2 f., 62 p. (I 111169)
Cu alfabet de tranziţie. Datat după: CR, 15(1843), p. 92 ; VeR, 7(1843), p. 88.

În colaborare:
POENAR, P. ~ şi G. HILL Vocabular franţezo-românesc... Tom I-II. Bucureşti, 1840-1841 ; reeditat de T. Codrescu la Iaşi, 1859.


Traduceri, prefeţe, editări de texte:
• Patriarşi sau Pământul Canaan. Trad. de F. A. Bucureşti, 1846, 1913.
• [Tratat]. Tractatu de morală practică. Cu o prefaţă de ~. Bucureşti, 1859.

Vezi de asemenea:
• Istoricii Români. [Culegere de texte]. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  2) AARON, PETRU PAVEL (1709-1764)
 • Opera
 • Imagini
AARON, PETRU PAVEL (1709-1764)
64. ~ Statistica Românilor din Transilvania în anul 1750, făcută de vicariul episcopesc Petru Aron şi publicată de Dr. Augustin Bunea canonic metropolitan. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1901. (26,5 x 18,5). 1 f., 56 p. (I 410041)

Nu exista imagini
  3) AARON, TEODOR (1803-1859)
 • Opera
 • Imagini
AARON, TEODOR (1803-1859)
65. ~ Anotări din Istoria Eclesiastică, despre Urzărea şi lăţărea credinţei creştine, între Români. Date la lumină de Teodor Aaron, Canon. onorariu al Dieţesei Orădene unite, şi Translator. Pesta (Cu tipariul lui Vasiliă Cosma), 1850. (21 x 13,5). 111 p. (II 74525)
Cu caractere chirilice.
66. ~ Catihetica practică sau Arătarea, cum să se propună învaţeturile catihetice a credinţei creştineşti la vârsta cea tînără. Scoasă prin Teodor Aaron [după Weinkopf], Prakt. Katichetik walachisch. Buda (Tip. Universităţii Peştane), 1843. (16,5 x 12). VIII, 200 p. (II 61390)
Cu caractere chirilice. Autorul originalului este menţionat la p. 6.
67. ~ Cuvântări besericeşti despre cele şepte păcate ale căpeteniei pe Duminecile Paresimilor. Prelucrate de Theodor Aaron. Buda (Tip. Crăieştii Tipographii a Universităţii), 1847. (20 x 12,5). 66 p. (I 14672)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  4) AARON, VASILIE (1770-1822)
 • Opera
 • Imagini
AARON, VASILIE (1770-1822)
68. ~ Anul cel Mănos. Bucuria lumei. Un cântec în Stihuri îndemânatece, în care aflătoarele stări a ştiutelor patru Tâmpuri ale Anului celui înfrumuseţat cu roduri bune să cuprind. Prin Vasilie Aaron, Jurat în Marele Prinţipat al Ardealului Procurator alcătuite, şi în versuri scrise. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Klozius), [183?]. (15 x 9,5). 34 p. (I 72992)
Apărută probabil în 1832, înainte ca Gh. de Clozius să moştenească tipografia lui Barth (în 1833 la moartea acestuia). Cu caractere chirilice.
69. ~ Anul cel mănos. Bucuria lumii, un cântec în versuri îndemânetice, în care aflătórele stări a ştiutelor patru timpuri ale anului cel înfrumuseţat în rodurii bune se cuprind. Prin Vasile Aaron, jurat în marele principat al Ardélului procurator alcătuite, şi'n versuri scrise. (Retipărit după originalul din anul 1830). Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1893. (15,5 x 10). 28[-32] p. [10 cr.]. (I 263651)
70. ~ *Istoria lui Sofronim şi a Haritei [de Vasilie Aaron], în versuri. S. l., 1833. (Iarcu, p. 26 şi 32)
71. ~ Istoria lui Sofronim şi a Haritei cei frumoase, Fiicei lui Aristef mai marelui din Milet. Sibiiu (Tip. eredei de Clozius), [186?]. (17 x 10,5). 4 f., 46 p. (I 411077)
Cu caractere chirilice. Datat cu aproximaţie după anii de activitate ai tipografiei. Lipsă coperta.
72. ~ Patima şi moartea D[o]mnului şi Mântuitoriului nostru Isus Hristos [de Vasilie Aaron]. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1837. (17 x 9,5). 432 p., 11 f. pl. (I 264982)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
73. ~ Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1852. (15 x 9,5). 432 p., 11 f. pl. (I 391343)
Cu caractere chirilice.
74. ~ Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1862. (14,5 x 9,5). 432 p., 12 f. pl. (I 16840)
Cu caractere chirilice.
75. ~ Idem. Sibiiu, Editura şi tipariul Tip. erezitórei lui G. de Clozius, 1888. (15 x 10). 404 p. cu il. (I 28162)
Cu caractere chirilice, exceptând titlul propriu (principal) care este cu alfabet de tranziţie.
76. ~ *Perirea a doi iubiţi adecă jalnica întâmplare a lui Piram şi Tisbe de Vasile Aaron, în versuri. Sibiiu (Tip. Gheorghie de Closius), 1835. 8°. (Iarcu, p. 35 ; Urechia I, p. 309)
77. ~ Perirea a doi iubiţi adecă jalnica întâmplare a lui Piram şi Tisbe, cărora sau adăogat mai pe urmă nepotrivita iubire alui Echo cu Narţis [de Vasilie Aaron]. Sibiiu (Tip. Erezitoarei lui Gheorghie de Klozius), 1867. (13 x 10). 64 p. (I 102304)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
78. ~ Idem. Prin Vasilie Aaron, jurat în marele principat al Ardélului procurator, alcătuite şi'n versuri scrise. Retipărit după originalul din Anul 1830. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1893. (15,5 x 10). 48 p. [12 cr.]. (I 444704)
79. ~ Vorbire în versuri de glume întră Leonat beţivul Om din Longobarda, şi întră Dorofata Muiarea sa [de Vasilie Aaron]. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), [1832?]. (15 x 9). 35 p. (I 80688)
Cu caractere chirilice. Pentru an, vezi: Iarcu, p. 158.
80. ~ Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), [1833?]. (17,5 x 11). 35 p. (I 50709)
Cu caractere chirilice. Acelaşi zaţ cu precedenta. Pentru an, vezi şi: Iarcu, p. 32; Crăinicianu, p. 353, unde este menţionată ca ediţia a II-a.
81. ~ Idem. Sibiiu, Editur'a, provedietur'a şi tipariul Tip. erezitórei lui Gheorghie de Clozius, [186?]. (15,5 x 10). 32 p. (I 5272)
Cu caractere chirilice. Apărută după 1863, anul morţii tipografului Clozius.
82. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. W. Kraft), 1909. 8°. 32 p. 20 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iunie, p. 131: Public. rom. pe 1909)
83. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov şi Comp.), 1856. (16,5 x 11,5). 40 p. (I 102272)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
84. ~ Idem. Bucureşti, 1872. (16 x 11,5). 54 p. 40 bani. (I 74361)
Pe copertă se adaugă şi titlul celeilalte povestiri: Triumful beţiei sau diata. Prefaţa datată: Sibii Martie 11, 1803. Cu caractere chirilice.
85. ~ Vorbire în versuri de glume între Leonat, beţivul om din Longobarda şi între Dorofata femeia sa. Triumful beţiei sau Diata. Bucureşti, Libr. H. Steinberg, 1894. (16 x 11,5). 63 p. 60 bani. (I 74360)
86. ~ Leonat şi Dorofata. Vorbire în versuri de glume între Beţivul om din Longobarda şi muierea lui de Vasilie Aron. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1890. (14,5 x 11,5). 40 p. 10 cr. (BCU-ClN 76585)
87. ~ Idem. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1893. (15 x 11,5). 40 p. 10 cr. (I 510084)

Nu exista imagini
  5) ABAGIU, ION (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
ABAGIU, ION (1881-?)
88. ~ *Elemente de didactică. Cernăuţi, 1914. 60 bani. (JL, 11(1914), nr. 1-3, ian.-mart., p. 76)

Nu exista imagini
  6) Abarbanel, Don Isaac
 • Opera
 • Imagini
Abarbanel, Don Isaac
89. • Don Isaac Abarbanel. Bucuresci, [Edit. ziar. Vocea Dreptăţei] (Tip. Concurenţa, fraţi Osias M. Klein), 1898. (19,5 x 12,5). 64 p. (I 150540)
Editura, cu cerneală, pe p. de titlu.
90. • Idem. Bucureşti, Edit. Vocea Dreptăţei (Tip. Concurenţa, Osias M. Klein), 1917. (18,5 x 12,5). 64 p. (I 54306)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Această broşură îşi datorează apariţia D-lor Osias M. Klein, Jean K. Marcovici, Albert Zwiebel şi Soc. Salvarea". Numele acestui financiar portughez apare şi în forma: Abrabanel sau Abravanel.

Nu exista imagini
  7) ABASOHN, ERNEST (1897-1942)
 • Opera
 • Imagini
ABASOHN, ERNEST (1897-1942)
91. ~ Chestiuni de esamen propuse la esamenul de admitere în Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele rezolvate de: E. Abasohn, elev în anul I-u al Şcoalei de Poduri şi Şosele. [Bucureşti, 1918]. (23,5 x 16,5). 1 f., 131 p. (II 150943)
Datele editoriale deduse din prefaţă. Litografiat.

Nu exista imagini
  8) ABASOHN, WOLF
 • Opera
 • Imagini
ABASOHN, WOLF
Traduceri:
SCHILLER, FR. Resignation. Trad. de ~. Roman, 1888.

Nu exista imagini
  9) ABATELE
 • Opera
 • Imagini
ABATELE
Vezi:
• Barbara Ubryk, de ~. Bucureşti, [191?]

Nu exista imagini
  10) ABAZA, GRIGORE (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
ABAZA, GRIGORE (1846-?)
92. ~ *Cîteva noţiuni asupra causelor, mijloacelor profilactice şi dispoziţiuni higienice în boalele cu caracter epidemic. Bîrlad, 1881. 8°. 11 p. (Crăinicianu, p. 98 ; Gomoiu, p. 5)

Nu exista imagini
  11) ABBEATICI, IERONIM AL.
 • Opera
 • Imagini
ABBEATICI, IERONIM AL.
93. ~ Abeţedar franţezo-romăn. Corectat şi redus la adevăratele sale principe de Ieronim Al. Abbeatici, profesor privat de limbă italiană şi de principe elementare franţeze. Ed. II. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1853. (16,5 x 11,5). 3 f., 98 p. 3 lei. (I 73039)
Text românesc cu alfabet de tranziţie.
94. ~ *Idem. Ed. III. Bucureşti, 1855. (Cat. Bibl. Ped. II, p. 240)
95. ~ Abecedar franceso-romănu de Ieronim Al. Abbeatici. Văzutu şi corectatu de Onorabila Eforie a chcoalelor publice. Ed. IV. Bucureşti (Impr. Naţională a lui I. Romanov et C-nie), 1856. (16 x 12). 3 f., 98 p. 2,20 lei. (I 73016)
Text românesc cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi coperta, cu alfabet mixt (latine şi tranziţie).
96. ~ Idem. Alcătuit cu dinadinsul pentru înlesnirea copiilor la citire. De Ieronim Abbiatici. Bucharest (Impr. Nationale, a lui Iosef Romanow & Co), 1858. (14,5 x 10,5). 54 p. (BCU-Iaşi I 25719)
Text românesc cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
97. ~ *Abecedar franceso-roman pentru începători. Bucuresci, Libr. George Ioanid, 1862. 16°. 56 p. Broşat 1,50 lei. (Spinazzola, cop. 4 ; Iarcu, p. 99)
98. ~ Dialogu italiano-românu, cu începuturi de gramaticâ în lecţiuni, dedicatu nobilei naţiunii Române, de Ieronim Abbiatici. Bucuresci (Imprimeria Statului, numita Nifon), 1860-1862. (23 x 15,5). 1 f., 152 p. (II 74659)
Text românesc cu alfabet de tranziţie. P. de titlu şi coperta, cu caractere latine.
99. ~ Dialoguri în trei limbi: franceză, italiană şi romănă, în care se află dialectul francez cu litere romăne, de I. Al. Abbiatici. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1855. (21 x 14). 2 f., 123 p. 3 sfanţihi. (II 74509)
Text românesc cu alfabet de tranziţie.
100. ~ Eserciţii generale elementare franţezo-romăne de Ieronim Al. Abbeatici, profesor privat de limba italiană şi de principe elementare franţeze. Tom. I. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1853. (18 x 12,5). 5 f ., 227[-230] p. 4 sfanţihi. (I 5170)
Cu alfabet de tranziţie.
101. ~ Gramatică italiano-romano intitulată Instructorul italian, de G. Abbeatici. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1848. (21,5 x 14,5). 4 f., 267 p. 7 sfanţi. (II 74524)
Cu alfabet de tranziţie.
102. ~ Idem. Galaţii, 1848. (21 x 14,5). 252 p. 6 sfanţi nelegată, iar legată 7 sfanţi. (II 80920).
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  12) ABBIATICI, IERONIM AL.
 • Opera
 • Imagini
ABBIATICI, IERONIM AL.
Vezi: ABBEATICI, IERONIM AL.

Nu exista imagini
  13) ABBO, P. V.
 • Opera
 • Imagini
ABBO, P. V.
103. ~ Manualul Înotătorului tradus după Profesorul P. V. Abbo. Teoria şi practica exerciţiilor de înot. Jocuri de întreceri. Consilii practice înotătorului. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (15,5 x 11,5). 41, II p. cu il. 50 bani. (I 2753)

Nu exista imagini
  14) ABDERHALDEN, EMIL
 • Opera
 • Imagini
ABDERHALDEN, EMIL
În colaborare:
104. ~ Vergleichende Untersuchung über den Gehalt der Serumeiweisskörper verschiedener Blutarten an Tyrosin, Glutanunsäure und an Glykokoll. I. Mitteilung. Von Emil Abderhalden und Slavu (Bukarest). Aus dem physiologischen Institute der tierärztlichen Hochschule Berlin. Der Redaktion zugegangen am 17. März 1909. [Berlin, 1909]. (23 x 15,5). p. 247-248. (Hoppe-Seyler's Zeitschrift für Physiol. Chemie. Separat-Abdruck aus Band 59, Heft 3 und 4). (II 176258)
105. ~ Weitere Studien über das physiologische Verhalten von I-, d- und dl- Suprrenin. III. Mitteilung. Von Emil Abderhalden und Slavu (Bukarest). Aus dem physiologischen Institute der tierärztlichen Hochschule, Berlin. Der Redaktion zugegangen am 17. März 1909. [Berlin, 1909]. (23 x 15,5), p 129-137. (Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie. Separat-Abdruck aus Band 59, Heft 2). (II 176259)
106. ~ *Weiterer Beitrag zur Frage nach der. Verweitung von Tief abgebautem Eiweis im Tierischen Organismus. (În colab. cu D. Manoliu). S.l., 1910. (Manoliu, p. 31)

Nu exista imagini
  15) ABC. Prima carte a copilului
 • Opera
 • Imagini
ABC. Prima carte a copilului
107. • *ABC. Prima carte a copilului. Cu multe figuri. Bucureşti, Steinberg, 1880. 12°. 20 p. 30 bani. (BR, 2(1880), nr. 12, dec., p. 265 ; Lege asupra timbrului, cop. 4. unde este citată astfel: ABC şi prima lectură a copilului cu multe ilustraţiuni colorate)

Nu exista imagini
  16) ABC sau Primele lecţiuni ale copilului
 • Opera
 • Imagini
ABC sau Primele lecţiuni ale copilului
108. • *ABC sau Primele lecţiuni ale copilului. Bucureşti, Edit. Librăriei univ. Leon Alcalay, [1881]. (RoL, 5(1881), nr. 1323, nov. 11, p. 3: Buletin bibliografic)

Nu exista imagini
  17) Abecedar
 • Opera
 • Imagini
Abecedar
109. • Abcdario della Limba Romaneasca. S.l., [185?]. (21 x 14,5). 24, VIII p. (II 6788)
Descriere după copertă. Limbă română italienizantă. Autorul pare să fie ardelean. Datat cu aproximaţie după vocabular.

Nu exista imagini
  18) Abecedar Crefeld
 • Opera
 • Imagini
Abecedar Crefeld
110. • Abecedar. Crefeld (Asociaţia litografică), 1918. (21 x 16). 24 p. cu il. (Din viaţa de prizonierat la Crefeld). (II 480512)
Litografiat. Ilustraţii de: G. Mihalciuc.

Nu exista imagini
  19) Abecedar pentru clasa I-a primară
 • Opera
 • Imagini
Abecedar pentru clasa I-a primară
111. • Abecedar pentru clasa I-a primară. Iaşi (Serviciul Geografic), 1918. (23 x 16). 1 f., 72 p., IV p. cu il. 80 bani. (II 103521)

Nu exista imagini
  20) Abecedar cu litere române
 • Opera
 • Imagini
Abecedar cu litere române
112. • Abecedariu cu Litere Romane. Clusiu (Tip. Colleg. ev. ref. la vidua Barra şi Stein), 1853. (17 x 11). 23 p., 1 pl., 7 hr. în m.c. (legat). (MzB-S)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini