English
Tudor Arghezi - desenator
 

 


Tudor Arghezi - desenator

În ziua de 23 mai 2005, în amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române, a avut loc sesiunea omagială consacrată împlinirii a 125 de ani de la naşterea lui T. Arghezi.
Cu acest prilej a fost vernisată expoziţia documentară Tudor Arghezi desenator. Despre preocupările poetului legate de arta plastică, fiica sa, doamna Mitzura Arghezi, spune : "Tudor Arghezi mărturisea odată într-un interviu că la început a ezitat între poezie şi pictură. Dar repede şi-a dat seama că pentru a fi pictor trebuia să dispună de anumite mijloace pe care nu le avea: o cameră - un atelier - unde să-şi ţină pânzele şi modelele. Pentru a scrie era de ajuns un creion, o foaie de hârtie şi un colţ de bancă pe care să stea. Prin cronicile plastice publicate, adunate în volumul "Pensula şi dalta", Tudor Arghezi devine unul din cei mai importanţi cronicari ai artei plastice; credea în talentul tinerei generaţii a începutului de secol XX. Pentru el, Ressu, Sirato, Iser, Luchian, Pallady, dintr-un lung şir de valoroşi pictori şi sculptori de care s-a ocupat, rămân la temelia artei plastice româneşti. Să nu uităm că el a fost primul care a scris despre Brâncuşi, intuind în sculptura lui geniul."
Expoziţia cuprinde pe lângă desene făcute de poet, expuse unele pentru prima dată, şi portretele lui T.Arghezi semnate Iser, Camil Ressu, Th. Pallady.


 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro