English
The European Library/Europeana Libraries Joint Meeting
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri:


Looking to the future


Biblioteca Academiei Romāne găzduieşte
cea de-a patra īntālnire la nivel īnalt a proiectului
Europeana Libraries


Peste 100 de reprezentanţi din cele mai importante biblioteci şi instituţii de cercetare din Europa se întâlnesc la Bucureşti  în perioada 21-23 mai 2012, la sediul Bibliotecii Academiei Române, cu prilejul celei de-a patra reuniuni a proiectului Europeana Libraries (Biblioteca digitală europeană), intitulată „Looking to the future: how do we place our service at the heart of Europe’s research communities?“
Europeana Libraries este un proiect de anvergură europeană susţinut şi coordonat de cele mai importante trei reţele de biblioteci de cercetare din Europa: CENL (Conferinţa Europeană a Bibliotecilor Naţionale), LIBER (Asociaţia de Cercetare a Bibliotecilor Europene) şi CERL (Consorţiul de Cercetare a Bibliotecilor Europene), reunite sub numele The European Library.
Lansat pe 26 ianuarie 2011 la Haga, proiectul Europeana Libraries are o desfăşurare de doi ani şi urmăreşte centralizarea în format digital a celei mai importante şi reprezentative informaţii de nivel ştiinţific şi cultural european.

Scopul proiectului este deci agregarea conţinutului digital de informaţie al marilor biblioteci de cercetare europene oferind utilizatorilor acces la varianta integrală a documentelor de bibliotecă, indiferent de format (cărţi, manuscrise, fotografie, stampe, CD etc.), precum şi consultanţă în utilizarea celor mai simple şi eficiente modalităţi de căutare şi regăsire a informaţiei. Europeana Libraries va reuni peste 5 milioane de articole, fiind cel mai important proiect de acest gen din Europa, datorită anvergurii şi calităţii conţinutului stocat.

Împărţit în şase pachete de lucru, proiectul este destinat să rezolve toate problemele legate de integrarea materialelor de bibliotecă în Biblioteca Europeană. Fiecare pachet de lucru este condus de un partener cu expertiză în domenii specifice, precum sondarea şi analizarea pieţei, modelare economică, recoltarea şi gestionarea metadatelor şi orice alte operaţiuni care decurg din structurarea, managerierea şi implementarea proiectului.

În actualul program pilot sunt implicate 26 de biblioteci, universităţi şi consorţii de biblioteci din Europa, urmând ca, odată stabilit modelul de agregare, acesta să poată fi extins la peste 400 de biblioteci din 40 de ţări europene.

Tema reuniunii de la Bucureşti, găzduită de Biblioteca Academiei Române, este identificarea celor mai eficiente strategii de furnizare a serviciilor Europeana Libraries către comunitatea cercetării ştiinţifice europene.

Agenda intensivă a celor trei zile de lucru va cuprinde întâlnirea restrânsă a board-ului Europeana Libraries, şedinţe în plen, seminarii, workshop-uri tematice, reuniuni conclusive.

Biblioteca Academiei Române, partener cu drepturi depline în acest proiect şi organizatoarea celei de-a patra întâlniri europene, este implicată în 4 din cele 6 pachete opertive de lucru.
În ceea ce priveşte conţinutul de informaţie, Biblioteca Academiei Române participă cu o bază de date formată din 440 de desene italiene şi 3000 de desene, fotografii şi gravuri redând aspecte din istoria, obiceiurile şi peisajele Ţărilor Române de-a lungul a 4 secole, create de artişti de origine străină.

Din echipa Bibliotecii Academiei Române fac parte 6 specialişti: Cătălina Macovei, coordonator proiect, istoric de artă Alina Popescu, adjunct de coordonator, Romeo Ilie, specialist IT, Mihaela Dragu, Ligia Caranfil, specialişti bibliografi, Flori Dumitrescu, informatician, specialist în sisteme.

Întâlnirea comună dintre The European Library şi Europeana Libraries organizată de Biblioteca Academiei Române beneficiază de parteneriatul generos al IREX şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

 

Proiectul Europeana Libraries este dezvoltat sub auspiciile:
PROGRAMULui CADRU PENTRU COMPETITIVITATE ŞI INOVARE
ICT Policy Support Programme
Tema 2: Information and Communications Technologies Policy Support Programme (ICT PSP)
Obiectivul 2.2 „Enhancing/aggregating content for Europeana“

 

Joint Meeting Agenda

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro