English
Anunt concurs

 
   

Concursuri


Cu respectarea prevederilor legale din H.G. nr.286/23.03.2011—Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al României nr.221/31.03.2011, se stabilesc datele pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor posturi în cadrul B.A.R.:

 

Anunțuri de angajare:

1 post Bibliograf (S)IA - normă întreagă, Serviciul Catalogare-Clasificare Carte – perioadă nedeterminată - 28.03.2017 Proces verbal

1 post Bibliotecar (M)II - normă întreagă, Serviciul Organizarea, Conservarea Colecţiilor – perioadă nedeterminată - 25.04.2017

1 post Îngrijitor - normă întreagă, Serviciul Tehnic-Administrativ – perioadă nedeterminată - 27.04.2017

 

Rezultate concursuri:

Rezultatele concursurilor din Biblioteca Academiei Romāne

Director General
Acad. Filip Florin

 

 

 
Title

 
 
  Calea Victoriei 125, Sector 1, Bucureşti, tel 021.212.82.84, 021.212.82.85, fax 021.212.58.56
www.biblacad.ro